تازه های پاتریس موبایل را اینجا ببینید
خانه || فایل فلش و رام || SAMSUNG || رام های Combination سامسونگ

رام های Combination سامسونگ

دانلود فایل Combination سامسونگ G920F و G920FD بیلد XXU5APK1 – حل مشکل FRP و DRK

SAMSUNG S6

دانلود فایل Combination سامسونگ G920F و G920FD بیلد XXU5APK1 – حل مشکل FRP و DRK Galaxy S6 G920F_&_FD G920FXXU5APK1 Combination Factory Firmware BY Patriss.iR موارد کاربرد فایل های کامبینیشن (Combination): فایل های Combination برای مواردی همچون حذف قفل گوگل اکانت (FRP) ، حل مشکل DRK و حل مشکل گیرکردن روی آرم بعد از فلش یا روت کاربرد دارند. این فایل ها در کمپانی سامسونگ جهت تست گوشی استفاده می شوند. نصب …

ادامه نوشته »

دانلود فایل Combination سامسونگ G920F و G920FD بیلد XXU4APF1 – حل مشکل FRP و DRK

Galaxy S6

دانلود فایل Combination سامسونگ G920F و G920FD بیلد XXU4APF1 – حل مشکل FRP و DRK Galaxy S6 G920F_&_FD G920FXXU4APF1 Combination Factory Firmware BY Patriss.iR موارد کاربرد فایل های کامبینیشن (Combination): فایل های Combination برای مواردی همچون حذف قفل گوگل اکانت (FRP) ، حل مشکل DRK و حل مشکل گیرکردن روی آرم بعد از فلش یا روت کاربرد دارند. این فایل ها در کمپانی سامسونگ جهت تست گوشی استفاده می شوند. نصب …

ادامه نوشته »

دانلود فایل فلش کارخانه ای (Combination) سامسونگ G930F – حل مشکل FRP و DRK

دانلود فایل فلش کارخانه ای (Combination) سامسونگ G930F – حل مشکل FRP و DRK

دانلود فایل فلش کارخانه ای (Combination) سامسونگ SM-G930F Galaxy S7 G930F G930FXXU1APG2 Combination Factory Firmware BY Patriss.iR موارد کاربرد فایل های کامبینیشن (Combination): فایل های Combination برای مواردی همچون حذف قفل گوگل اکانت (FRP) ، حل مشکل DRK و حل مشکل گیرکردن روی آرم بعد از فلش یا روت کاربرد دارند. این فایل ها در کمپانی سامسونگ جهت تست گوشی استفاده می شوند. نصب این رام ها بر روی اکثر گوشی …

ادامه نوشته »

دانلود فایل فلش کارخانه ای (Combination) سامسونگ G920FD – حل مشکل FRP و DRK

دانلود فایل فلش کارخانه ای (Combination) سامسونگ G920FD – حل مشکل FRP و DRK

دانلود فایل فلش کارخانه ای (Combination) سامسونگ SM-G920FD G920FD G920FXXU3AOK3 Combination Factory Firmware BY Patriss.iR موارد کاربرد فایل های کامبینیشن (Combination): فایل های Combination برای مواردی همچون حذف قفل گوگل اکانت (FRP) ، حل مشکل DRK و حل مشکل گیرکردن روی آرم بعد از فلش یا روت کاربرد دارند. این فایل ها در کمپانی سامسونگ جهت تست گوشی استفاده می شوند. نصب این رام ها بر روی اکثر گوشی های که …

ادامه نوشته »

دانلود فایل فلش کارخانه ای (Combination) سامسونگ G920F – حل مشکل FRP و DRK

دانلود فایل فلش کارخانه ای (Combination) سامسونگ G920F – حل مشکل FRP و DRK

دانلود فایل فلش کارخانه ای (Combination) سامسونگ G920F SM-G920F G920FXXU3AOK3 Combination Factory Firmware BY Patriss.iR موارد کاربرد فایل های کامبینیشن (Combination): فایل های Combination برای مواردی همچون حذف قفل گوگل اکانت (FRP) ، حل مشکل DRK و حل مشکل گیرکردن روی آرم بعد از فلش یا روت کاربرد دارند. این فایل ها در کمپانی سامسونگ جهت تست گوشی استفاده می شوند. نصب این رام ها بر روی اکثر گوشی های که …

ادامه نوشته »

دانلود فایل فلش کارخانه ای (Combination) سامسونگ G920P – حل مشکل FRP و DRK

دانلود فایل فلش کارخانه ای (Combination) سامسونگ G920P – حل مشکل FRP و DRK

دانلود فایل فلش کارخانه ای (Combination) سامسونگ G920P – حل مشکل FRP و DRK G920P G920PVPU3AOI2  Combination Factory Firmware BY Patriss.iR موارد کاربرد فایل های کامبینیشن (Combination): فایل های Combination برای مواردی همچون حذف قفل گوگل اکانت (FRP) ، حل مشکل DRK و حل مشکل گیرکردن روی آرم بعد از فلش یا روت کاربرد دارند. این فایل ها در کمپانی سامسونگ جهت تست گوشی استفاده می شوند. نصب این رام ها بر …

ادامه نوشته »

دانلود فایل فلش کارخانه ای (Combination) سامسونگ G935F – حل مشکل FRP و DRK

دانلود فایل فلش کارخانه ای (Combination) سامسونگ G935F

دانلود فایل فلش کارخانه ای (Combination) سامسونگ G935F G935F Combination Factory Firmware BY Patriss.iR موارد کاربرد فایل های کامبینیشن (Combination): فایل های Combination برای مواردی همچون حذف قفل گوگل اکانت (FRP) ، حل مشکل DRK و حل مشکل گیرکردن روی آرم بعد از فلش یا روت کاربرد دارند. این فایل ها در کمپانی سامسونگ جهت تست گوشی استفاده می شوند. نصب این رام ها بر روی اکثر گوشی های که به …

ادامه نوشته »

دانلود فایل فلش کارخانه ای (Combination) سامسونگ J700F – حل مشکل FRP و DRK

J700F COMBINATION

دانلود فایل فلش کارخانه ای (Combination) سامسونگ J700F J700F J700FXXU1APA1 Combination Factory Firmware BY Patriss.iR موارد کاربرد فایل های کامبینیشن (Combination): فایل های Combination برای مواردی همچون حذف قفل گوگل اکانت (FRP) ، حل مشکل DRK و حل مشکل گیرکردن روی آرم بعد از فلش یا روت کاربرد دارند. این فایل ها در کمپانی سامسونگ جهت تست گوشی استفاده می شوند. نصب این رام ها بر روی اکثر گوشی های که …

ادامه نوشته »

دانلود فایل فلش کارخانه ای (Combination) سامسونگ N915A – حل مشکل FRP و DRK

N915A COMBINATION Galaxy Note edge

دانلود فایل فلش کارخانه ای (Combination) سامسونگ N915A N915A N915AUCU2AOF1 Combination Factory Firmware BY Patriss.iR موارد کاربرد فایل های کامبینیشن (Combination): فایل های Combination برای مواردی همچون حذف قفل گوگل اکانت (FRP) ، حل مشکل DRK و حل مشکل گیرکردن روی آرم بعد از فلش یا روت کاربرد دارند. این فایل ها در کمپانی سامسونگ جهت تست گوشی استفاده می شوند. نصب این رام ها بر روی اکثر گوشی های که …

ادامه نوشته »

دانلود فایل فلش کارخانه ای (Combination) سامسونگ A800F – حل مشکل FRP و DRK

Galaxy A8 SM-A800F Combination ROM

دانلود فایل فلش کارخانه ای (Combination) سامسونگ A800F A800F A800FXXU1AOJ2 Combination Factory Firmware BY Patriss.iR موارد کاربرد فایل های کامبینیشن (Combination): فایل های Combination برای مواردی همچون حذف قفل گوگل اکانت (FRP) ، حل مشکل DRK و حل مشکل گیرکردن روی آرم بعد از فلش یا روت کاربرد دارند. این فایل ها در کمپانی سامسونگ جهت تست گوشی استفاده می شوند. نصب این رام ها بر روی اکثر گوشی های که به …

ادامه نوشته »