تازه های پاتریس موبایل را اینجا ببینید

LG

دانلود رام رسمی ال جی Stylus2 مدل K520TR اندروید 6.0 بیلد V10b مخصوص LG Flashtool

دانلود رام رسمی ال جی Stylus2 مدل K520TR اندروید 6.0 بیلد V10b قابل نصب توسط LG Flashtool مشخصات رام: نام دستگاه: LG Stylus 2 مـدل دستگاه: K520TR ورژن اندرویــد: 6.0 بیلــدنـامبــــــر: V10b نــــوع فـــــــایـل: kdz رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ رام شرکتی – بدون هیچ گونه تغییر در محتوای فایل نحوه فلش: ازطریق برنامه LG Flashtool 2014 (آموزش نصب رام) دانلود رام حجم فایل فشرده: 1.28 گیگابایت قیمت این محصول: 1000 تومان در چه …

ادامه نوشته »

دانلود رام رسمی ال جی Stylus2 مدل K520K اندروید 6.0 بیلد V10b مخصوص LG Flashtool

دانلود رام رسمی ال جی Stylus2 مدل K520K اندروید 6.0 بیلد V10b قابل نصب توسط LG Flashtool مشخصات رام: نام دستگاه: LG Stylus 2 مـدل دستگاه: K520K ورژن اندرویــد: 6.0 بیلــدنـامبــــــر: V10b نــــوع فـــــــایـل: kdz رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ رام شرکتی – بدون هیچ گونه تغییر در محتوای فایل نحوه فلش: ازطریق برنامه LG Flashtool 2014 (آموزش نصب رام) دانلود رام حجم فایل فشرده: 1.28 گیگابایت قیمت این محصول: 1000 تومان در چه …

ادامه نوشته »

دانلود رام فارسی ال جی Stylus2 مدل K520DY اندروید 6.0 بیلد V10b مخصوص LG Flashtool

دانلود رام فارسی ال جی Stylus2 مدل K520DY اندروید 6.0 بیلد V10b قابل نصب توسط LG Flashtool مشخصات رام: نام دستگاه: LG Stylus 2 مـدل دستگاه: K520DY ورژن اندرویــد: 6.0 بیلــدنـامبــــــر: V10b نــــوع فـــــــایـل: kdz رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ دارای زبان شیرین فارسی بصـورت رسمـی و پایـدار رام شرکتی – بدون هیچ گونه تغییر در محتوای فایل نحوه فلش: ازطریق برنامه LG Flashtool 2014 (آموزش نصب رام) دانلود رام حجم فایل فشرده: 1.36 …

ادامه نوشته »

دانلود رام فارسی ال جی K10 مدل K430dsY اندروید 6.0 بیلد V10e مخصوص LG Flashtool

دانلود رام فارسی ال جی K10 مدل K430dsY اندروید 6.0 بیلد V10e قابل نصب توسط LG Flashtool مشخصات رام: نام دستگاه: LG K10 مـدل دستگاه: K430dsY ورژن اندرویــد: 6.0 بیلــدنـامبــــــر: V10e نــــوع فـــــــایـل: kdz رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ دارای زبان شیرین فارسی بصـورت رسمـی و پایـدار رام شرکتی – بدون هیچ گونه تغییر در محتوای فایل نحوه فلش: ازطریق برنامه LG Flashtool 2014 (آموزش نصب رام) دانلود رام حجم فایل فشرده: 1.34 …

ادامه نوشته »

دانلود رام فارسی ال جی K8 مدل K350Z اندروید 6.0 بیلد V10b مخصوص LG Flashtool

دانلود رام فارسی ال جی K8 مدل K350Z اندروید 6.0 بیلد V10b قابل نصب توسط LG Flashtool مشخصات رام: نام دستگاه: LG K8 مـدل دستگاه: K350Z ورژن اندرویــد: 6.0 بیلــدنـامبــــــر: V10b نــــوع فـــــــایـل: kdz رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ دارای زبان شیرین فارسی بصـورت رسمـی و پایـدار رام شرکتی – بدون هیچ گونه تغییر در محتوای فایل نحوه فلش: ازطریق برنامه LG Flashtool 2014 (آموزش نصب رام) دانلود رام حجم فایل فشرده: 1.29 …

ادامه نوشته »

دانلود رام رسمی ال جی K8 مدل K350Y اندروید 6.0 بیلد V10b مخصوص LG Flashtool

LG K8

دانلود رام رسمی ال جی K8 مدل K350Y اندروید 6.0 بیلد V10b قابل نصب توسط LG Flashtool مشخصات رام: نام دستگاه: LG K8 مـدل دستگاه: K350Y ورژن اندرویــد: 6.0 بیلــدنـامبــــــر: V10b نــــوع فـــــــایـل: kdz رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ رام شرکتی – بدون هیچ گونه تغییر در محتوای فایل نحوه فلش: ازطریق برنامه LG Flashtool 2014 (آموزش نصب رام) دانلود رام حجم فایل فشرده: 1.28 گیگابایت قیمت این محصول: 1000 تومان در چه شرایطی …

ادامه نوشته »

دانلود رام رسمی ال جی K8 مدل K350n اندروید 6.0 بیلد V10e مخصوص LG Flashtool

دانلود رام رسمی ال جی K8 مدل K350n اندروید 6.0 بیلد V10e قابل نصب توسط LG Flashtool مشخصات رام: نام دستگاه: LG K8 مـدل دستگاه: K350n ورژن اندرویــد: 6.0.1 بیلــدنـامبــــــر: V10e نــــوع فـــــــایـل: kdz رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ رام شرکتی – بدون هیچ گونه تغییر در محتوای فایل نحوه فلش: ازطریق برنامه LG Flashtool 2014 (آموزش نصب رام) دانلود رام حجم فایل فشرده: 1.48 گیگابایت قیمت این محصول: 1000 تومان در چه …

ادامه نوشته »

دانلود رام رسمی ال جی K8 مدل K350nds اندروید 6.0 بیلد V10b مخصوص LG Flashtool

دانلود رام رسمی ال جی K8 مدل K350nds اندروید 6.0 بیلد V10b قابل نصب توسط LG Flashtool مشخصات رام: نام دستگاه: LG K8 مـدل دستگاه: K350nds ورژن اندرویــد: 6.0 بیلــدنـامبــــــر: V10b نــــوع فـــــــایـل: kdz رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ رام شرکتی – بدون هیچ گونه تغییر در محتوای فایل نحوه فلش: ازطریق برنامه LG Flashtool 2014 (آموزش نصب رام) دانلود رام حجم فایل فشرده: 1.37 گیگابایت قیمت این محصول: 1000 تومان در چه شرایطی …

ادامه نوشته »

دانلود رام رسمی ال جی K8 مدل K350K اندروید 6.0 بیلد V10b مخصوص LG Flashtool

دانلود رام رسمی ال جی K8 مدل K350K اندروید 6.0 بیلد V10b قابل نصب توسط LG Flashtool مشخصات رام: نام دستگاه: LG K8 مـدل دستگاه: K350k ورژن اندرویــد: 6.0 بیلــدنـامبــــــر: V10b نــــوع فـــــــایـل: kdz رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ رام شرکتی – بدون هیچ گونه تغییر در محتوای فایل نحوه فلش: ازطریق برنامه LG Flashtool 2014 (آموزش نصب رام) دانلود رام حجم فایل فشرده: 1.30 گیگابایت قیمت این محصول: 1000 تومان در چه شرایطی …

ادامه نوشته »

دانلود رام رسمی ال جی K8 مدل K350H اندروید 6.0 بیلد V10c مخصوص LG Flashtool

LG K8

دانلود رام رسمی ال جی K8 مدل K350H اندروید 6.0 بیلد V10c قابل نصب توسط LG Flashtool مشخصات رام: نام دستگاه: LG K8 مـدل دستگاه: K350H ورژن اندرویــد: 6.0 بیلــدنـامبــــــر: V10c نــــوع فـــــــایـل: kdz رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ رام شرکتی – بدون هیچ گونه تغییر در محتوای فایل نحوه فلش: ازطریق برنامه LG Flashtool 2014 (آموزش نصب رام) دانلود رام حجم فایل فشرده: 1.42 گیگابایت قیمت این محصول: 1000 تومان در چه شرایطی …

ادامه نوشته »

دانلود رام رسمی ال جی K8 مدل K350F اندروید 6.0 بیلد V10c مخصوص LG Flashtool

دانلود رام رسمی ال جی K8 مدل K350F اندروید 6.0 بیلد V10c  قابل نصب توسط LG Flashtool مشخصات رام: نام دستگاه: LG K8 مـدل دستگاه: K350F ورژن اندرویــد: 6.0.1 بیلــدنـامبــــــر: V10c نــــوع فـــــــایـل: kdz رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ رام شرکتی – بدون هیچ گونه تغییر در محتوای فایل نحوه فلش: ازطریق برنامه LG Flashtool 2014 (آموزش نصب رام) دانلود رام حجم فایل فشرده: 1.42 گیگابایت قیمت این محصول: 1000 تومان در چه شرایطی …

ادامه نوشته »

دانلود رام رسمی ال جی K8 مدل K350E اندروید 6.0 بیلد V10e مخصوص LG Flashtool

دانلود رام رسمی ال جی K8 مدل K350E اندروید 6.0 بیلد V10e قابل نصب توسط LG Flashtool مشخصات رام: نام دستگاه: LG K8 مـدل دستگاه: K350e ورژن اندرویــد: 6.0 بیلــدنـامبــــــر: V10e نــــوع فـــــــایـل: kdz رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ رام شرکتی – بدون هیچ گونه تغییر در محتوای فایل نحوه فلش: ازطریق برنامه LG Flashtool 2014 (آموزش نصب رام) دانلود رام حجم فایل فشرده: 1.30 گیگابایت قیمت این محصول: 1000 تومان در چه …

ادامه نوشته »

دانلود رام رسمی LG K8 مدل K350ds بیلد V10b اندروید 6.0

LG_K8_000002

دانلود رام رسمی LG K8 مدل K350ds بیلد V10b اندروید 6.0 قابل نصب توسط LG Flashtool مشخصات رام: نام دستگاه: LG K8 مـدل دستگاه: K350ds ورژن اندرویــد: 6.0 بیلــدنـامبــــــر: V10b نــــوع فـــــــایـل: kdz رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ رام شرکتی – بدون هیچ گونه تغییر در محتوای فایل نحوه فلش: ازطریق برنامه LG Flashtool 2014 (آموزش نصب رام) دانلود رام حجم فایل فشرده: 1.30 گیگابایت قیمت این محصول: 2000 تومان در …

ادامه نوشته »

دانلود رام رسمی LG K8 مدل K350AR بیلد V10c اندروید 6.0

LG_K8_000001

دانلود رام رسمی LG K8 مدل K350AR بیلد V10c اندروید 6.0 قابل نصب توسط LG Flashtool مشخصات رام: نام دستگاه: LG K8 مـدل دستگاه: K350AR ورژن اندرویــد: 6.0 رسمی بیلــدنـامبــــــر: V10c نــــوع فـــــــایـل: kdz رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ رام شرکتی – بدون هیچ گونه تغییر در محتوای فایل نحوه فلش: ازطریق برنامه LG Flashtool 2014 (آموزش نصب رام) دانلود رام حجم فایل فشرده: 1.42 گیگابایت قیمت این محصول: 2000 تومان …

ادامه نوشته »

دانلود رام رسمی فارسی ال جی G5 مدل H860 بیلد v10k اندروید 6

LG G5

دانلود رام رسمی فارسی ال جی G5 مدل H860 بیلد v10k اندروید 6 قابل نصب توسط LG Flashtool مشخصات رام: نام دستگاه: LG G5 مـدل دستگاه: H860 ورژن اندرویــد: 6.0.1 بیلــدنـامبــــــر: v10k نــــوع فـــــــایـل: kdz رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ دارای زبان شیرین فارسی بصـورت رسمـی و پایـدار رام شرکتی – بدون هیچ گونه تغییر در محتوای فایل نحوه فلش: ازطریق برنامه LG Flashtool 2014 (آموزش نصب رام) دانلود رام حجم فایل …

ادامه نوشته »

دانلود رام رسمی ال جی G5 مدل H858 بیلد v10e اندروید 6

دانلود رام رسمی ال جی G5 مدل H858 بیلد v10e اندروید 6 قابل نصب توسط LG Flashtool مشخصات رام: نام دستگاه: LG G5 مـدل دستگاه: H858 ورژن اندرویــد: 6.0.1 بیلــدنـامبــــــر: v10e نــــوع فـــــــایـل: kdz رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ رام شرکتی – بدون هیچ گونه تغییر در محتوای فایل نحوه فلش: ازطریق برنامه LG Flashtool 2014 (آموزش نصب رام) دانلود رام حجم فایل فشرده: 2.26 گیگابایت قیمت این محصول: 2000 تومان در چه شرایطی …

ادامه نوشته »

دانلود رام رسمی فارسی ال جی G5 مدل H850 بیلد v10n اندروید 6

LG G5 - 0002

دانلود رام رسمی فارسی ال جی G5 مدل H850 بیلد v10n اندروید 6 قابل نصب توسط LG Flashtool مشخصات رام: نام دستگاه: LG G5 مـدل دستگاه: H850 ورژن اندرویــد: 6.0.1 Marshmallow بیلــدنـامبــــــر: v10n نــــوع فـــــــایـل: kdz رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ دارای زبان شیرین فارسی بصـورت رسمـی و پایـدار رام شرکتی – بدون هیچ گونه تغییر در محتوای فایل نحوه فلش: ازطریق برنامه LG Flashtool 2014 (آموزش نصب رام) دانلود …

ادامه نوشته »

دانلود رام رسمی ال جی G5 مدل H845 بیلد v10j اندروید 6

LG G5 - 0001

دانلود رام رسمی ال جی LG G5 مدل H845 بیلد v10j اندروید 6 قابل نصب توسط LG Flashtool مشخصات رام: نام دستگاه: LG G5 مـدل دستگاه: H845 ورژن اندرویــد: 6.0.1 بیلــدنـامبــــــر: v10j نــــوع فـــــــایـل: kdz رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ رام شرکتی – بدون هیچ گونه تغییر در محتوای فایل نحوه فلش: ازطریق برنامه LG Flashtool 2014 (آموزش نصب رام) دانلود رام حجم فایل فشرده: 1.88 گیگابایت قیمت این …

ادامه نوشته »

دانلود رام گوشی LG G3 چینی با پردازنده MT6582

LG G3

دانلود رام گوشی LG G3 چینی با پردازنده MT6582 از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: مدیاتک MT6582 رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ این رام، پارتیشن های userdata و cache را ندارد رام شرکتی – بدون هیچ گونه تغییر در محتوای فایل دارای زبان شیرین فارسی در منو بصورت رسمی و پایدار نحوه فلش: ازطریق برنامه SP_Flash_Tool – (آموزش نصب رام) دانلود رام حجم فایل فشرده: 544 …

ادامه نوشته »

دانلود رام رسمی LG G3 Stylus مدل D690 بیلد v20c اندروید 5.0.2

G3 Stylus 3

دانلود رام رسمی LG G3 Stylus مدل D690 بیلد v20c اندروید 5.0.2 – قابل نصب توسط LG Flashtool مشخصات رام: نام دستگاه: LG G3 Stylus مـدل دستگاه: D690 ورژن اندرویــد: 5.0.2 بیلــدنـامبــــــر: v20c نــــوع فـــــــایـل: kdz رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ دارای زبان شیرین فارسی بصـورت رسمـی و پایـدار رام شرکتی – بدون هیچ گونه تغییر در محتوای فایل نحوه فلش: ازطریق برنامه LG Flashtool 2014 (آموزش نصب …

ادامه نوشته »

دانلود رام رسمی LG G3 Stylus مدل D690 بیلد v10c اندروید 4.4.2

G3 Stylus

دانلود رام رسمی LG G3 Stylus مدل D690 بیلد v10c اندروید 4.4.2 – قابل نصب توسط LG Flashtool مشخصات رام: نام دستگاه: LG G3 Stylus مـدل دستگاه: D690 ورژن اندرویــد: 4.4.2 بیلــدنـامبــــــر: v10c نــــوع فـــــــایـل: kdz رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ رام شرکتی – بدون هیچ گونه تغییر در محتوای فایل نحوه فلش: ازطریق برنامه LG Flashtool 2014 (آموزش نصب رام) دانلود رام حجم فایل فشرده: 759 مگابایت …

ادامه نوشته »

دانلود رام فارسی LG L90 D405 اندروید 5 بیلد v20b

LG L90

دانلود فایل فلش فارسی LG L90 D405 اندروید 5 بیلد v20b – قابل نصب توسط LG Flashtool مشخصات رام: نام دستگاه: LG L90 مـدل دستگاه: D405 ورژن اندرویــد: 5.0.2 بیلــدنـامبــــــر: v20b نــــوع فـــــــایـل: kdz رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ رام شرکتی – بدون هیچ گونه تغییر در محتوای فایل دارای زبان شیرین فارسی در منو بصورت رسمی و پایدار نحوه فلش: ازطریق برنامه LG Flashtool 2014 (آموزش نصب رام) …

ادامه نوشته »

دانلود رام فارسی LG Magna H502F اندروید 6 بیلد v20a

دانلود رام فارسی LG Magna H502 اندروید 6 بیلد v20a

دانلود رام فارسی LG Magna H502F اندروید 6 بیلد v20a – قابل نصب توسط LG Flashtool مشخصات رام: نام دستگاه: LG Magna مدل: H502F ورژن اندروید: Marshmallow 6.0.1 بیلدنامبر: v20a نوع فایل: kdz رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – دارای تمامی پارتیشن های نرم افزاری رام شرکتی – بدون هیچ گونه تغییر در محتوای فایل دارای زبان شیرین فارسی بصورت رسمی نحوه فلش: ازطریق برنامه LG …

ادامه نوشته »

دانلود رام فارسی LG L90 – D410 بیلد v20b

دانلود رام فارسی LG L90 - D410 بیلد v20b

دانلود فایل فلش فارسی LG L90 – D410  فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نام دستگاه: LG L90 مدل: D410 بیلدنامبر: v20b نوع فایل: kdz ورژن اندروید: Lollipop_5.0.2 رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – دارای تمامی پارتیشن های نرم افزاری دارای زبان شیرین فارسی بصورت رسمی نحوه فلش: ازطریق برنامه LG Flashtool 2014 (آموزش نصب رام) دانلود رام حجم فایل فشرده: 1.06 گیگابایت قیمت این محصول: …

ادامه نوشته »

آموزش نصب رام های LG بدون باکس

LG Flashtool

آموزش فلش کردن رام رسمی بر روی گوشی های ال جی به وسیله LG Flash Tool آموزش تصویری و قدم به قدم نصب رام رسمی بر روی گوشی های ال جی LG نحوه فلش کردن رام با فرمت KDZ بر روی گوشی های ال جی LG آموزش فلش کردن گوشی های ال جی LG آموزش آپدیت کردن گوشی های ال جی LG آموزش کار با نرم افزار LG Flash Tool پیش …

ادامه نوشته »

دانلود رام رسمی و فارسی LG G2 mini D618 اندروید 5

Lg G2 mini

رام رسمی و فارسی LG G2 mini D618 اندروید 5 فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: ورژن اندروید: 5 لالی پاپ رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – دارای تمامی پارتیشن های نرم افزاری رام شرکتی – بدون هیچ گونه تغییر در محتوای فایل دارای زبان شیرین فارسی بصورت رسمی نحوه فلش: ازطریق برنامه LG Flash Tool 2014 دانلود رام حجم فایل فشرده: قیمت این محصول: …

ادامه نوشته »

نگاه نزدیک به ال جی G5 در تهران + مقایسه با Galaxy S7

G5-2

ال‌جی در نمایشگاه MWC 2016 پرچمدار جدید خود، جی 5 را با طراحی جدید و البته نوآوری‌های بسیار معرفی کرد. ما در MWC با این گوشی کار کرده و نگاه نزدیک آن را منتشر کردیم، حال این گوشی به ایران رسیده است و قصد داریم اطلاعات و تصاویر بیشتری از این گوشی در اختیارتان قرار دهیم. جی ۵ پرچمدار ال‌جی برای سال ۲۰۱۶ است. گوشی خوش ساخت و فلزی که …

ادامه نوشته »

ارائه آپدیت اندروید 6 برای LG G4 در ایران

LG G4

ال جی از روز جمعه ارائه‌ی اندروید 6 برای ال جی جی 4 را در ایران آغاز کرده است. بیشتر تغییرات در این نسخه از سیستم عامل مربوط به ویژگی‌های پیش‌فرض خود اندروید 6 مارشمالو است. با پاتریس همراه شوید. ال‌جی که از هفته‌های قبل ارائه‌ی بروزرسانی اندروید ۶ را برای جی ۴ در کشورهای مختلف آغاز کرده بود، به نظر می‌رسد ارائه‌ی این بروزرسانی را در ایران آغاز کرده است. …

ادامه نوشته »