تازه های پاتریس موبایل را اینجا ببینید

آخرین نوشته ها

دانلود رام رسمی HTC Desire 610 با مشخصه A3QHD_UL اندروید 4.4 بیلد 1.29.707.2

دانلود رام رسمی HTC Desire 610 با مشخصه A3QHD_UL اندروید 4.4 بیلد 1.29.707.2 مشخصات رام: بیلدنامبر: 1.29.707.2 نام دستگاه: HTC Desire 610 مشخصه دستگاه: A3QHD_UL رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ رام شرکتی – بدون هیچ گونه تغییر در محتوای فایل نحوه فلش: ازطریق مموری یا adb-fastboot دانلود رام قیمت این محصول: 2000 تومان آموزش نصب: فایل zip را به 0P9OIMG تغییر نام داده و به مموری انتقال دهید. مموری را داخل گوشی گذاشته و با …

ادامه نوشته »

دانلود رام رسمی HTC Desire 610 با مشخصه A3QHD_UL اندروید 4.4 بیلد 1.29.1020.3

دانلود رام رسمی HTC Desire 610 با مشخصه A3QHD_UL اندروید 4.4 بیلد 1.29.1020.3 مشخصات رام: بیلدنامبر:  1.29.1020.3 نام دستگاه: HTC Desire 610 مشخصه دستگاه: A3QHD_UL  رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ رام شرکتی – بدون هیچ گونه تغییر در محتوای فایل نحوه فلش: ازطریق مموری یا adb-fastboot دانلود رام قیمت این محصول: 2000 تومان آموزش نصب: فایل zip را به 0P9OIMG تغییر نام داده و به مموری انتقال دهید. مموری را داخل گوشی گذاشته و با …

ادامه نوشته »

دانلود رام رسمی HTC One M8 با مشخصه M8_EYE_UHL اندروید 6.0 بیلد 5.07.401.1

دانلود رام رسمی HTC One M8 با مشخصه M8_EYE_UHL اندروید 6.0 بیلد 5.07.401.1 مشخصات رام: بیلدنامبر: 5.07.401.1 نام دستگاه:  HTC One M8 مشخصه دستگاه: M8_EYE_UHL  رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ رام شرکتی – بدون هیچ گونه تغییر در محتوای فایل نحوه فلش: ازطریق مموری یا adb-fastboot دانلود رام قیمت این محصول: 2000 تومان آموزش نصب: فایل zip را به 0P6BIMG تغییر نام داده و به مموری انتقال دهید. مموری را داخل گوشی گذاشته و با …

ادامه نوشته »

دانلود رام رسمی HTC One Max با مشخصه T6_TL اندروید 5 بیلد 4.14.709.10

دانلود رام رسمی HTC One Max با مشخصه T6_TL اندروید 5 بیلد 4.14.709.10 مشخصات رام: بیلدنامبر: 4.14.709.10 نام دستگاه: HTC One Max  مشخصه دستگاه: T6_TL رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ رام شرکتی – بدون هیچ گونه تغییر در محتوای فایل نحوه فلش: ازطریق مموری یا adb-fastboot دانلود رام قیمت این محصول: 2000 تومان آموزش نصب: فایل zip را به 0P3PIMG تغییر نام داده و به مموری انتقال دهید. مموری را داخل گوشی گذاشته و با …

ادامه نوشته »

دانلود رام رسمی HTC One Max با مشخصه T6_UHL بیلد 1.00.1402.7

دانلود رام رسمی HTC One Max با مشخصه T6_UHL بیلد 1.00.1402.7 مشخصات رام: بیلدنامبر: 1.00.1402.7 نام دستگاه:  HTC One Max مشخصه دستگاه:   T6_UHL رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ رام شرکتی – بدون هیچ گونه تغییر در محتوای فایل نحوه فلش: ازطریق مموری یا adb-fastboot دانلود رام قیمت این محصول: 2000 تومان آموزش نصب: فایل zip را به 0P3PIMG تغییر نام داده و به مموری انتقال دهید. مموری را داخل گوشی گذاشته و با …

ادامه نوشته »

دانلود رام رسمی HTC One Max با مشخصه T6_TL اندروید 5 بیلد 3.22.1403.8

دانلود رام رسمی HTC One Max با مشخصه T6_TL اندروید 5 بیلد 3.22.1403.8 مشخصات رام: بیلدنامبر: 3.22.1403.8 نام دستگاه: HTC One Max مشخصه دستگاه: T6_TL رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ رام شرکتی – بدون هیچ گونه تغییر در محتوای فایل نحوه فلش: ازطریق مموری یا adb-fastboot دانلود رام قیمت این محصول: 2000 تومان آموزش نصب: فایل zip را به 0P3PIMG تغییر نام داده و به مموری انتقال دهید. مموری را داخل گوشی گذاشته و با …

ادامه نوشته »

آموزش بازکردن قفل پترن سامسونگ G610F توسط ادین، بدون حذف اطلاعات ، اختصاصی پاتریس موبایل

آموزش بازکردن تمامی قفل های سامسونگ G610F (پترن ، پین ، اثر انگشت) توسط ادین، بدون حذف اطلاعات ، اختصاصی پاتریس موبایل کرنل های PGF ، کاملا اختصاصی پاتریس موبایل بوده و توسط تیم پاتریس موبایل کوک می شوند. جهت بازکردن رمز گوشی، به شرط غیرفعال بودن FRP (و آنلاک بودن CROM در گوشی های سفارش چین)، فقط کافیست این فایل در قسمت AP توسط Odin بر روی گوشی رایت شود تا هرگونه قفل گوشی شما …

ادامه نوشته »

آموزش بازکردن قفل پترن سامسونگ G5528 توسط ادین، بدون حذف اطلاعات ، اختصاصی پاتریس موبایل

آموزش بازکردن تمامی قفل های سامسونگ G5528 (پترن ، پین ، اثر انگشت) توسط ادین، بدون حذف اطلاعات ، اختصاصی پاتریس موبایل کرنل های PGF ، کاملا اختصاصی پاتریس موبایل بوده و توسط تیم پاتریس موبایل کوک می شوند. جهت بازکردن رمز گوشی، به شرط غیرفعال بودن FRP (و آنلاک بودن CROM در گوشی های سفارش چین)، فقط کافیست این فایل در قسمت AP توسط Odin بر روی گوشی رایت شود تا هرگونه قفل گوشی شما …

ادامه نوشته »

آموزش حذف پترن سامسونگ G570F توسط ادین، بدون حذف اطلاعات ، اختصاصی پاتریس موبایل

آموزش حذف پترن سامسونگ G570F توسط ادین، بدون حذف اطلاعات ، اختصاصی پاتریس موبایل کرنل های PGF ، کاملا اختصاصی پاتریس موبایل بوده و توسط تیم پاتریس موبایل کوک می شوند. جهت بازکردن رمز گوشی، به شرط غیرفعال بودن FRP (و آنلاک بودن CROM در گوشی های سفارش چین)، فقط کافیست این فایل در قسمت AP توسط ادین بر روی گوشی رایت شود تا هرگونه قفل گوشی شما اعم از پین، …

ادامه نوشته »

آموزش حذف پترن سامسونگ G532F توسط ادین، بدون حذف اطلاعات ، اختصاصی پاتریس موبایل

آموزش حذف پترن سامسونگ G532F توسط ادین، بدون حذف اطلاعات ، اختصاصی پاتریس موبایل کرنل های PGF ، کاملا اختصاصی پاتریس موبایل بوده و توسط تیم پاتریس موبایل کوک می شوند. جهت بازکردن رمز گوشی، به شرط غیرفعال بودن FRP (و آنلاک بودن CROM در گوشی های سفارش چین)، فقط کافیست این فایل در قسمت AP توسط ادین بر روی گوشی رایت شود تا هرگونه قفل گوشی شما اعم از پین، …

ادامه نوشته »