خانه || فایل فلش و رام || SAMSUNG || فایل های حذف قفل پترن SAMSUNG || آموزش بازکردن قفل پترن سامسونگ A520F توسط ادین، بدون حذف اطلاعات ، اختصاصی پاتریس موبایل

آموزش بازکردن قفل پترن سامسونگ A520F توسط ادین، بدون حذف اطلاعات ، اختصاصی پاتریس موبایل

آموزش بازکردن تمامی قفل های سامسونگ A520F (پترن ، پین ، اثر انگشت) توسط ادین

بدون حذف اطلاعات ، اختصاصی پاتریس موبایل

نوع فایل: کرنل PGF

کرنل PGF چیست؟

این فایل ها که توسط تیم تخصصی پاتریس موبایل ارائه می شوند، جهت بازگشایی تمامی قفل های گوشی (بدون ازدست دادن اطلاعات) استفاده می شوند. با نصب این فایل، تمامی قفل های پترن، پین، پسورد ، تشخیص چهره و اثر انگشت گوشی شما باز شده و هیچ کدام از اطلاعات شخصی شما حذف نمی شوند.

این فایل ها بسیار کم حجم (حدود 10 مگابایت) هستند

پیش نیازها:

غیرفعال بودن FRP (گوگل اکانت) >> جهت بررسی می توانید گوشی را به حالت دانلودمد برده و فعال یا غیرفعال بودن FRP را بررسی کنید.

بررسی بیلدنامبر رام نصب شده بر روی گوشی شما >> (می توانید گوشی را به حالت ریکاوری برده و بیلدنامبر را یادداشت فرمایید)

نحوه نصب کرنل های PGF:

فقط کافیست برنامه ی Odin را باز کرده، این فایل را در قسمت AP قرار داده و بر روی گوشی رایت کنید. تا هرگونه قفل گوشی شما اعم از پین، پترن، پسورد و … در کمتر از یک دقیقه بدون حذف اطلاعات برداشته شود.

خرید محصول:

شماره بیلـدنامبــر قیمت خرید محصول

1

A520FXXS1AQE1

10,000 تومان

2

A520FXXS1AQE4

10,000 تومان

3

A520FXXS2AQF2

10,000 تومان

4

A520FXXS2AQG1

10,000 تومان

5

A520FXXS2AQH1

10,000 تومان

6

A520FXXU1APLB

10,000 تومان

7

A520FXXU1APLC

10,000 تومان

8

A520FXXU1APLL

10,000 تومان

9

A520FXXU1APLM

10,000 تومان

10

A520FXXU1APLO

10,000 تومان

11

A520FXXU1APLP

10,000 تومان

12

A520FXXU1APLQ

10,000 تومان

13

A520FXXU1APLS

10,000 تومان

14

A520FXXU1AQA6

10,000 تومان

15

A520FXXU1AQA7

10,000 تومان

16

A520FXXU1AQA9

10,000 تومان

17

A520FXXU1AQAA

10,000 تومان

18

A520FXXU1AQAD

10,000 تومان

19

A520FXXU1AQB2

10,000 تومان

20

A520FXXU1AQB5

10,000 تومان

21

A520FXXU1AQB7

10,000 تومان

22

A520FXXU1AQB8

10,000 تومان

23

A520FXXU1AQBA

10,000 تومان

24

A520FXXU1AQC7

10,000 تومان

25

A520FXXU1AQC8

10,000 تومان

26

A520FXXU1AQCB

10,000 تومان

27

A520FXXU1AQD1

10,000 تومان

28

A520FXXU1AQD3

10,000 تومان

29

A520FXXU1AQD4

10,000 تومان

30

A520FXXU1AQD7

10,000 تومان

31

A520FXXU1AQD8

10,000 تومان

32

A520FXXU1AQE2

10,000 تومان

33

A520FXXU1AQE5

10,000 تومان

34

A520FXXU1AQE6

10,000 تومان

35

A520FXXU1AQF3

10,000 تومان

36

A520FXXU1AQF4

10,000 تومان

37

A520FXXU2AQF2

10,000 تومان

38

A520FXXU2AQF3

10,000 تومان

39

A520FXXU2AQF4

10,000 تومان

40

A520FXXU2AQF5

10,000 تومان

41

A520FXXU2AQF6

10,000 تومان

42

A520FXXU2AQF7

10,000 تومان

43

A520FXXU2AQFA

10,000 تومان

44

A520FXXU2AQG4

10,000 تومان

45

A520FXXU2AQG6

10,000 تومان

46

A520FZTS1AQE1

10,000 تومان

47

A520FZTS2AQF1

10,000 تومان

48

A520FZTS2AQG1

10,000 تومان

49

A520FZTS2AQH1

10,000 تومان

50

A520FZTU1APL7

10,000 تومان

51

A520FZTU1AQB2

10,000 تومان

52

A520FZTU1AQC1

10,000 تومان

53

A520FXXS2BQIJ

10,000 تومان

54

A520FXXS2BQJ1

10,000 تومان

55

A520FXXS2BQJ4

10,000 تومان

56

A520FXXS2BQK7

10,000 تومان

57

A520FXXU2BQH4

10,000 تومان

58

A520FXXU2BQH6

10,000 تومان

59

A520FXXU2BQHB

10,000 تومان

60

A520FXXU2BQHD

10,000 تومان

61

A520FXXU2BQHK

10,000 تومان

62

A520FXXU2BQHL

10,000 تومان

63

A520FXXU2BQHO

10,000 تومان

64

A520FXXU2BQI2

10,000 تومان

65

A520FXXU2BQI5

10,000 تومان

66

A520FXXU2BQI9

10,000 تومان

67

A520FXXU2BQIB

10,000 تومان

68

A520FXXU2BQID

10,000 تومان

69

A520FXXU2BQIE

10,000 تومان

70

A520FXXU2BQIG

10,000 تومان

71

A520FXXU2BQIH

10,000 تومان

72

A520FXXU2BQIM

10,000 تومان

73

A520FXXU2BQIN

10,000 تومان

74

A520FXXU2BQJ3

10,000 تومان

75

A520FXXU2BQJ5

10,000 تومان

76

A520FXXU2BQJ6

10,000 تومان

77

A520FXXU2BQK1

10,000 تومان

78

A520FXXU2BQK2

10,000 تومان

79

A520FXXU2BQK4

10,000 تومان

80

A520FXXU2BQK5

10,000 تومان

81

A520FXXU2BQK6

10,000 تومان

82

A520FXXS3BQL2

10,000 تومان

83

A520FXXS3BQL3

10,000 تومان

84

A520FXXU3BQLA

10,000 تومان

85

A520FXXS4BRA1

10,000 تومان

86

A520FXXS4BRA2

10,000 تومان

87

A520FXXS4BRC2

10,000 تومان

88

A520FXXS4CRE1

10,000 تومان

89

A520FXXS4CRE2

10,000 تومان

90

A520FXXS4CRF6

10,000 تومان

91

A520FXXU4BRA7

10,000 تومان

92

A520FXXU4BRA8

10,000 تومان

93

A520FXXU4BRAD

10,000 تومان

94

A520FXXU4BRAE

10,000 تومان

95

A520FXXU4BRB1

10,000 تومان

96

A520FXXU4BRB2

10,000 تومان

97

A520FXXU4BRB3

10,000 تومان

98

A520FXXU4BRB4

10,000 تومان

99

A520FXXU4BRB6

10,000 تومان

100

A520FXXU4BRB7

10,000 تومان

101

A520FXXU4BRB9

10,000 تومان

102

A520FXXU4BRC2

10,000 تومان

103

A520FXXU4BRC4

10,000 تومان

104

A520FXXU4BRC6

10,000 تومان

105

A520FXXU4BRD1

10,000 تومان

106

A520FXXU4BRD2

10,000 تومان

107

A520FXXU4BRE3

10,000 تومان

108

A520FXXS4CRE1

10,000 تومان

109

A520FXXU4CRD5

10,000 تومان

110

A520FXXU4CRD6

10,000 تومان

111

A520FXXU4CRDA

10,000 تومان

112

A520FXXU4CRE6

10,000 تومان

113

A520FXXU4CRE8

10,000 تومان

114

A520FXXU4CRE9

10,000 تومان

115

A520FXXU4CREC

10,000 تومان

116

A520FXXU4CREF

10,000 تومان

117

A520FXXU4CRF1

10,000 تومان

118

A520FXXU4CRF4

10,000 تومان

119

A520FZTS4CRE1

10,000 تومان

120

A520FZTU4BRB1

10,000 تومان

121

A520FZTU4BRC2

10,000 تومان

122

A520FZTU4CRD4

10,000 تومان

123

A520FXXU5CRGB

10,000 تومان

124

A520FXXU5CRGD

10,000 تومان

125

A520FXXU6CRH1

10,000 تومان

126

A520FXXU6CRH2

10,000 تومان

127

A520FXXU6CRH3

10,000 تومان

128

A520FXXU6CRH4

10,000 تومان

129

A520FXXS7CRI4

10,000 تومان

130

A520FXXS7CRI5

10,000 تومان

131

A520FXXS7CRI7

10,000 تومان

132

A520FXXS7CRI8

10,000 تومان

133

A520FXXS7CRI9

10,000 تومان

134

A520FXXS7CRJ4

10,000 تومان

135

A520FXXS7CRJ7

10,000 تومان

136

A520FXXS7CRJ8

10,000 تومان

137

A520FXXS7CRJD

10,000 تومان

138

A520FXXS7CRJF

10,000 تومان

139

A520FXXS7CRK1

10,000 تومان

140

A520FXXS7CRK2

10,000 تومان

141

A520FXXS7CRK3

10,000 تومان

142

A520FXXS7CRK4

10,000 تومان

143

A520FXXS7CRK5

10,000 تومان

144

A520FXXS7CRL1

10,000 تومان

145

A520FXXS7CRL2

10,000 تومان

146

A520FXXS7CRL3

10,000 تومان

147

A520FXXS7CRL5

10,000 تومان

148

A520FXXS7CRL6

10,000 تومان

149

A520FXXS7CSA1

10,000 تومان

150

A520FXXS7CSA2

10,000 تومان

151

A520FXXS7CSA3

10,000 تومان

152

A520FXXS7CSAA

10,000 تومان

153

A520FXXS7CSAB

10,000 تومان

154

A520FXXS8CSB1

10,000 تومان

155

A520FXXS8CSB2

10,000 تومان

156

A520FXXS8CSB3

10,000 تومان

157

A520FXXS8CSC3

10,000 تومان

158

A520FXXS8CSC4

10,000 تومان

159

A520FXXS8CSC5

10,000 تومان

160

A520FXXU7CRHA

10,000 تومان

161

A520FXXU7CRI1

10,000 تومان

162

A520FXXU7CRID

10,000 تومان

163

A520FXXU7CRJ3

10,000 تومان

164

A520FXXU7CRJA

10,000 تومان

165

A520FXXU7CRJE

10,000 تومان

166

A520FXXU7CRJG

10,000 تومان

167

A520FXXU7CRK2

10,000 تومان

168

A520FXXU7CRK6

10,000 تومان

169

A520FXXU7CRK7

10,000 تومان

170

A520FXXU7CRL7

10,000 تومان

171

A520FXXU7CRL8

10,000 تومان

172

A520FXXU7CSA1

10,000 تومان

173

A520FXXU8CSB5

10,000 تومان

174

A520FXXU8CSC1

10,000 تومان

175

A520FXXU8CSC2

10,000 تومان

176

A520FXXU8CSC6

10,000 تومان

177

A520FZTU7CRI1

10,000 تومان

178

A520FZTU7CRK1

10,000 تومان

179

A520FXXS9CSD1

10,000 تومان

180

A520FXXS9CSD2

10,000 تومان

181

A520FXXS9CSD3

10,000 تومان

182

A520FXXS9CSE1

10,000 تومان

183

A520FXXS9CSE2

10,000 تومان

184

A520FXXS9CSE4

10,000 تومان

185

A520FXXS9CSE5

10,000 تومان

186

A520FXXU9CSD2

10,000 تومان

187

A520FXXU9CSD3

10,000 تومان

188

A520FXXU9CSD4

10,000 تومان

189

A520FXXSACSE7

10,000 تومان

190

A520FXXSACSE8

10,000 تومان

191

A520FXXUACSE6

10,000 تومان

192

A520FXXSBCSF2

10,000 تومان

193

A520FXXSBCSF3

10,000 تومان

194

A520FXXSBCSF5

10,000 تومان

195

A520FXXSBCSF9

10,000 تومان

196

A520FXXSBCSG1

10,000 تومان

197

A520FXXSBCSG4

10,000 تومان

198

A520FXXSBCSG5

10,000 تومان

199

A520FXXSBCSG6

10,000 تومان

200

A520FXXSBCSH1

10,000 تومان

201

A520FXXSBCSH2

10,000 تومان

202

A520FXXSBCSH4

10,000 تومان

203

A520FXXSBCSH5

10,000 تومان

204

A520FXXSBCSHB

10,000 تومان

205

A520FXXSBCSI4

10,000 تومان

206

A520FXXSBCSIF

10,000 تومان

207

A520FXXSBCSIH

10,000 تومان

208

A520FXXSBCSII

10,000 تومان

209

A520FXXSBCSJ2

10,000 تومان

210

A520FXXSBCSJ7

10,000 تومان

211

A520FXXSBCSJ8

10,000 تومان

212

A520FXXSBCSJ9

10,000 تومان

213

A520FXXSBCSJC

10,000 تومان

214

A520FXXUBCSF1

10,000 تومان

215

A520FXXUBCSF6

10,000 تومان

216

A520FXXUBCSG1

10,000 تومان

217

A520FXXUBCSH1

10,000 تومان

218

A520FXXUBCSH2

10,000 تومان

219

A520FXXUBCSI1

10,000 تومان

220

A520FXXUBCSI2

10,000 تومان

221

A520FXXUBCSJ1

10,000 تومان

222

A520FXXUBCSJB

10,000 تومان

نکات مهم:

نکته 1: لطفا قبل از هرگونه دستکاری کردن گوشی اعم از نصب ریکاوری های کاستوم مانند TWRP ، نصب هر گونه رام، نصب کامبینیشن و … وارد ریکاوری اصلی گوشی شده و بیلدنامبر را یادداشت فرمایید.

نکته 2: توجه کنید که برای هر بیلدنامبر، یک فایل جداگانه تهیه کرده ایم. بر روی هر بیلدنامبر فقط بایستی فایل PGF متناسب با همان بیلد را فلش کنید، درغیر اینصورت ممکن است اطلاعات گوشی را از دست بدهید.

نکته 3: اگر بیلدنامبر گوشی شما متفاوت هست، لطفا با ما تماس بگیرید تا در کمترین زمان، فایل حذف پترن متناسب با بیلدنامبر گوشی شما را ساخته و در اختیارتان قرار دهیم.

تذکر!

این فایل ها توسط تیم کوک پاتریس موبایل تهیه شده اند؛ لذا هرگونه کپی برداری از آن مورد رضایت ما نیست و مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. از شما که با اطلاع قبلی نسبت به خرید این فایل اقدام می کنید صمیمانه سپاسگزاریم.

همه چیز با فروش یک محصول تمام نمی شود، بلکه این آغازی است برای یک تعهد

2

درصورت وجود هرگونه مشکل، سوال، انتقاد و پیشنهاد، لطفا از پایین همین صفحه، دیدگاه خود را بنویسید

پشتیبانی سایت 24 ساعته در خدمت شماست
منبع: پاتریس موبایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

لینک کوتاه مطلب : https://patriss.ir/?p=12582