تازه های پاتریس موبایل را اینجا ببینید
خانه || فایل فلش و رام || SAMSUNG || فایل های حذف قفل پترن SAMSUNG || آموزش بازکردن پترن سامسونگ A510F و A510FD توسط ادین، بدون حذف اطلاعات ، اختصاصی پاتریس موبایل

آموزش بازکردن پترن سامسونگ A510F و A510FD توسط ادین، بدون حذف اطلاعات ، اختصاصی پاتریس موبایل

A510F

آموزش بازکردن تمامی قفل های سامسونگ A510F و A510FD (پترن ، پین ، اثر انگشت)

توسط ادین ، بدون حذف اطلاعات ، اختصاصی پاتریس موبایل

نوع فایل: کرنل PGF

کرنل PGF چیست؟

این فایل ها که توسط تیم تخصصی پاتریس موبایل ارائه می شوند، جهت بازگشایی تمامی قفل های گوشی (بدون ازدست دادن اطلاعات) استفاده می شوند. با نصب این فایل، تمامی قفل های پترن، پین، پسورد ، تشخیص چهره و اثر انگشت گوشی شما باز شده و هیچ کدام از اطلاعات شخصی شما حذف نمی شوند.

این فایل ها بسیار کم حجم و معمولا حدود 10 مگابایت هستند

پیش نیازها:

غیرفعال بودن FRP (گوگل اکانت) >> جهت بررسی می توانید گوشی را به حالت دانلودمد برده و فعال یا غیرفعال بودن FRP را بررسی کنید.

بررسی بیلدنامبر رام نصب شده بر روی گوشی شما >> (می توانید گوشی را به حالت ریکاوری برده و بیلدنامبر را یادداشت فرمایید)

نحوه نصب کرنل های PGF:

فقط کافیست برنامه ی Odin را باز کرده، این فایل را در قسمت AP قرار داده و بر روی گوشی رایت کنید. تا هرگونه قفل گوشی شما اعم از پین، پترن، پسورد و … در کمتر از یک دقیقه بدون حذف اطلاعات برداشته شود.

خرید محصول: 

شماره بیلدنامبر قیمت خرید محصول

1

A510FXXS2APD2

10,000 تومان

2

A510FXXS2APE1

10,000 تومان

3

A510FXXS2APE2

10,000 تومان

4

A510FXXS2APE3

10,000 تومان

5

A510FXXS2APG6

10,000 تومان

6

A510FXXS2BPG1

10,000 تومان

7

A510FXXS2BPG5

10,000 تومان

8

A510FXXS2BPH1

10,000 تومان

9

A510FXXS3BPI7

10,000 تومان

10

A510FXXS3BPI8

10,000 تومان

11

A510FXXS3BPI9

10,000 تومان

12

A510FXXS3BPIA

10,000 تومان

13

A510FXXS3BPIB

10,000 تومان

14

A510FXXS3BPJ5

10,000 تومان

15

A510FXXS3BPJ8

10,000 تومان

16

A510FXXS3BPJ9

10,000 تومان

17

A510FXXS3BPJA

10,000 تومان

18

A510FXXS3BPK1

10,000 تومان

19

A510FXXS3BPK2

10,000 تومان

20

A510FXXS3BPKD

10,000 تومان

21

A510FXXS3BPL4

10,000 تومان

22

A510FXXS3BPL5

10,000 تومان

23

A510FXXS3BPL8

10,000 تومان

24

A510FXXS3BPLA

10,000 تومان

25

A510FXXS3BQA1

10,000 تومان

26

A510FXXS3BQA2

10,000 تومان

27

A510FXXS3BQA6

10,000 تومان

28

A510FXXS3BQAC

10,000 تومان

29

A510FXXS3BQB3

10,000 تومان

30

A510FXXS4BQD3

10,000 تومان

31

A510FXXS4BQD4

10,000 تومان

32

A510FXXU1APA6

10,000 تومان

33

A510FXXU1APAE

10,000 تومان

34

A510FXXU1APB3

10,000 تومان

35

A510FXXU1APB4

10,000 تومان

36

A510FXXU2APC4

10,000 تومان

37

A510FXXU2APD1

10,000 تومان

38

A510FXXU2APD5

10,000 تومان

39

A510FXXU2APE3

10,000 تومان

40

A510FXXU2BPF9

10,000 تومان

41

A510FXXU2BPFA

10,000 تومان

42

A510FXXU2BPFC

10,000 تومان

43

A510FXXU2BPFF

10,000 تومان

44

A510FXXU2BPFH

10,000 تومان

45

A510FXXU2BPG6

10,000 تومان

46

A510FXXU2BPG7

10,000 تومان

47

A510FXXU2BPH3

10,000 تومان

48

A510FXXU2BPH4

10,000 تومان

49

A510FXXU2BPH5

10,000 تومان

50

A510FXXU2BPH6

10,000 تومان

51

A510FXXU2BPH8

10,000 تومان

52

A510FXXU3BPIB

10,000 تومان

53

A510FXXU3BPIC

10,000 تومان

54

A510FXXU3BPID

10,000 تومان

55

A510FXXU3BPJ1

10,000 تومان

56

A510FXXU3BPJ6

10,000 تومان

57

A510FXXU3BPJ8

10,000 تومان

58

A510FXXU3BPJA

10,000 تومان

59

A510FXXU3BPJF

10,000 تومان

60

A510FXXU3BPJG

10,000 تومان

61

A510FXXU3BPJI

10,000 تومان

62

A510FXXU3BPK1

10,000 تومان

63

A510FXXU3BPK4

10,000 تومان

64

A510FXXU3BPK7

10,000 تومان

65

A510FXXU3BPKB

10,000 تومان

66

A510FXXU3BPKC

10,000 تومان

67

A510FXXU3BPKD

10,000 تومان

68

A510FXXU3BPKF

10,000 تومان

69

A510FXXU3BPL1

10,000 تومان

70

A510FXXU3BPL8

10,000 تومان

71

A510FXXU3BPL9

10,000 تومان

72

A510FXXU3BPLA

10,000 تومان

73

A510FXXU3BPLB

10,000 تومان

74

A510FXXU3BPLC

10,000 تومان

75

A510FXXU3BQA3

10,000 تومان

76

A510FXXU3BQA7

10,000 تومان

77

A510FXXU3BQA8

10,000 تومان

78

A510FXXU3BQAA

10,000 تومان

79

A510FXXU3BQB1

10,000 تومان

80

A510FXXU3BQB3

10,000 تومان

81

A510FXXU3BQB6

10,000 تومان

82

A510FXXU4BQC1

10,000 تومان

83

A510FXXU4BQC2

10,000 تومان

84

A510FXXU4BQC4

10,000 تومان

85

A510FXXU4BQCB

10,000 تومان

86

A510FXXU4BQD1

10,000 تومان

87

A510FXXU4BQD2

10,000 تومان

88

A510FXXU4BQD5

10,000 تومان

89

A510FXXU4BQE2

10,000 تومان

90

A510FXXU1AOLB

10,000 تومان

91

A510FXXU4CQE7

10,000 تومان

93

 A510FXXS4CQF1

10,000 تومان

94

 A510FXXS4CQH3

10,000 تومان

95

 A510FXXS4CQI6

10,000 تومان

96

A510FXXS4CQK1

10,000 تومان

97

A510FXXS4CQK2

10,000 تومان

98

 A510FXXS4CQK3

10,000 تومان

99

 A510FXXS4CQK4

10,000 تومان

100

A510FXXS4CQL2

10,000 تومان

101

 A510FXXS5CRA1

10,000 تومان

102

 A510FXXS5CRA2

10,000 تومان

103

 A510FXXS5CRB4

10,000 تومان

104

 A510FXXS5CRB5

10,000 تومان

105

A510FXXS5CRC3

10,000 تومان

106

 A510FXXS5CRC4

10,000 تومان

107

 A510FXXS5CRC5

10,000 تومان

108

 A510FXXS5CRC6

10,000 تومان

109

A510FXXS5CRD1

10,000 تومان

110

A510FXXS5CRD3

10,000 تومان

111

A510FXXS5CRD4

10,000 تومان

112

A510FXXS5CRD7

10,000 تومان

113

A510FXXS5CRD8

10,000 تومان

114

A510FXXS5CRD9

10,000 تومان

115

A510FXXS5CRE2

10,000 تومان

116

A510FXXS5CRE3

10,000 تومان

117

A510FXXS5CRE5

10,000 تومان

118

A510FXXS5CRE6

10,000 تومان

119

A510FXXS5CRE7

10,000 تومان

120

A510FXXS5CRE8

10,000 تومان

121

A510FXXS5CRE9

10,000 تومان

122

A510FXXS5CRF2

10,000 تومان

123

A510FXXS5CRF3

10,000 تومان

124

 A510FXXU4CQDJ

10,000 تومان

125

 A510FXXU4CQDK

10,000 تومان

126

 A510FXXU4CQDL

10,000 تومان

127

 A510FXXU4CQE3

10,000 تومان

128

 A510FXXU4CQE6

10,000 تومان

129

 A510FXXU4CQE9

10,000 تومان

130

 A510FXXU4CQF2

10,000 تومان

131

 A510FXXU4CQF5

10,000 تومان

132

 A510FXXU4CQF6

10,000 تومان

133

 A510FXXU4CQF8

10,000 تومان

134

 A510FXXU4CQG1

10,000 تومان

135

 A510FXXU4CQG2

10,000 تومان

136

 A510FXXU4CQG7

10,000 تومان

137

 A510FXXU4CQG8

10,000 تومان

138

 A510FXXU4CQH1

10,000 تومان

139

 A510FXXU4CQH2

10,000 تومان

140

 A510FXXU4CQI5

10,000 تومان

141

 A510FXXU4CQI9

10,000 تومان

142

 A510FXXU4CQJ1

10,000 تومان

143

 A510FXXU4CQJ2

10,000 تومان

144

 A510FXXU4CQJ6

10,000 تومان

145

 A510FXXU4CQK7

10,000 تومان

146

 A510FXXU4CQKA

10,000 تومان

147

 A510FXXU4CQL1

10,000 تومان

148

 A510FXXU4CQL4

10,000 تومان

149

 A510FXXU4CQL5

10,000 تومان

150

 A510FXXU4CQL7

10,000 تومان

151

 A510FXXU5CRA4

10,000 تومان

152

 A510FXXU5CRB1

10,000 تومان

153

 A510FXXU5CRB2

10,000 تومان

154

 A510FXXU5CRC1

10,000 تومان

155

 A510FXXU5CRC3

10,000 تومان

156

A510FXXU5CRD6

10,000 تومان

157

A510FXXU5CRF1

10,000 تومان

158

A510FXXU1APB1

10,000 تومان

159

A510FXXU6CRH1

10,000 تومان

160

A510FXXU6CRH2

10,000 تومان

161

A510FXXU6CRI4

10,000 تومان

162

A510FXXS6CRI5

10,000 تومان

163

A510FXXS6CRI6

10,000 تومان

نکات مهم:

نکته 1: لطفا قبل از هرگونه دستکاری کردن گوشی اعم از نصب ریکاوری های کاستوم مانند TWRP ، نصب هر گونه رام، نصب کامبینیشن و … وارد ریکاوری اصلی گوشی شده و بیلدنامبر را یادداشت فرمایید.

نکته 2: توجه کنید که برای هر بیلدنامبر، یک فایل جداگانه تهیه کرده ایم. بر روی هر بیلدنامبر فقط بایستی فایل PGF متناسب با همان بیلد را فلش کنید، درغیر اینصورت ممکن است اطلاعات گوشی را از دست بدهید.

نکته 3: اگر بیلدنامبر گوشی شما متفاوت هست، لطفا با ما تماس بگیرید تا در کمترین زمان، فایل حذف پترن متناسب با بیلدنامبر گوشی شما را ساخته و در اختیارتان قرار دهیم.

تذکر!

این فایل ها توسط تیم کوک پاتریس موبایل تهیه شده اند؛ لذا هرگونه کپی برداری از آن مورد رضایت ما نیست و مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. از شما که با اطلاع قبلی نسبت به خرید این فایل اقدام می کنید صمیمانه سپاسگزاریم.

همه چیز با فروش یک محصول تمام نمی شود، بلکه این آغازی است برای یک تعهد

2

درصورت وجود هرگونه مشکل، سوال، انتقاد و پیشنهاد، لطفا از پایین همین صفحه، دیدگاه خود را بنویسید

منبع: پاتریس موبایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

لینک کوتاه مطلب : https://patriss.ir/?p=13499

footer