تازه های پاتریس موبایل را اینجا ببینید
خانه || اخبار تازه های موبایل || Apple || بازیابی رمز انواع اپل آیدی (کارتی و اکانتی)

بازیابی رمز انواع اپل آیدی (کارتی و اکانتی)

بازیابی رمز و سوالات امنیتی انواع اپل آیدی (کارتی و اکانتی)

موارد کاربرد این سرویس:

  • وقتی رمز اپل آیدی کارتی خود را فراموش کرده اید
  • وقتی اپل آیدی شما هک شده باشد و رمز قبلی را قبول نکند
  • وقتی اطلاعات اپل آیدی اعم از رمز، تاریخ تولد و سوالات امنیتی را تغییر داده باشید و اطلاعات جدید را فراموش کرده باشید

این سرویس برای تمامی حالات کاربرد دارد:

  • گوشی هایی که داخل منو هستند و رمز اپل آیدی را برای خارج کردن اپل آیدی از گوشی نیاز دارید
  • گوشی هایی که ریستور، ریست یا آپدیت شده اند و روی iCloud گیر کرده باشند
  • حتی اگر اپل آیدی شما بلاک هم شده باشد بازهم از این سرویس می توانید استفاده کنید

دوستانی که بعد از ریستور دستگاه خود با مشکل قبول نکردن اپل ایدی مواجه شدند، چنانچه از صحت اپل آیدی خود اطمینان دارند، می توانند با ارسال اپل آیدی، از این سرویس استفاده کرده و رمز جدید دریافت کنند. دقت کنید حتما بایستی اپل آیدی گوشی در اختیار شما باشد (نیاز به رمز نیست). این سرویس ها توسط ادمین های خارج از کشور وابسته به اپل ارائه می شوند (کاملا رسمی) و ما فقط هماهنگی های لازم را انجام می دهیم. چنانچه از ایمیل اپل آیدی اطلاع ندارید، با سرویس های حذف iCloud می توانیم گوشی شما را آنلاک کنیم. دارای ضمانت بازگشت وجه درصورت کارنکردن سرویس

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید

Telegram ID: @saeedrad65

لیست برخی از اپل آیدی هایی که توسط این سرویس ریست می شوند را در زیر برای شما قرار داده ایم:

useridcard.com , appleusaa.com , appleland.in , u-id.us , 1appleid.com , cardappleid.com , user-usa.com , apple7us.com , buyappleid.net , email724.com , iidmail.org , appleidsale.com , google.com, idusa-usa.com, iiduser.com, emperatooor.com, idapplecore.com, 1appidah+gmail.com , 1appidac+gmail.com , cardidusa.com , ukidcard.com , empcard.org , idusa-usa.com , appleusaa.com , usa-set.com , win-usa.com , mailfa.com , prousid.com , appleidcard.co , userid.co , appleluxury.com , iyahoo.us , idcenter.us , appleidcard.info , appleidcard.com  , userid.co , 24apple.com  , iidcard.us , iicard.org , iidcard.info , iidcard.net , iidmail.us , iidmail.net , iidmail.info , usacard.com , usaidcard.com , usaappleidcard.com , iappleid.us , userid.cards , usaapid , safeiid.com , mail.com , usid.tk , apple4usa.com , myway.com , appleuserus.com , usa-on.com , Applecard.co , Mail.ru , iaccount.us , Applecard.net , Cardappleid.com , Applestoreid.info , 1appidab@gmail.com , 1appidag@gmail.com , Usa724.com, iemailx.com , soft-usa.com , oneappleid.com , iappleidcard.us , applehig@gmail.com , imailid.com , iapplecard.info , iapplecard.com , Vipcardid+@gmail.com , Cardpid+@gmail.com , batisco.com , Fastmail.com , 1appidae+@gmail.com , Cardidus.com , Appleid@yahoo.com , Appleland@usa.com , itunesid.net , appleid.biz , appleid.vip , appleid.black , appleus20.com , applecore.com , appleidusa.com , apple7us.com , iicloud.com , apple24.in , appleidbuy.com,potentmail.com , Applehig@mail.com , applecard.net , id-user.com , Applecards.us , appraiser.net , Appstore_@yahoo.com , iidserver.net , Applebaz.com , iappleid.com , i-cardiran.com, Idcard@usa.com , Idbaz@usa.com , iidapple.in , user-apple.com , usxid.com , useridcard.com , appleusaa.com  ,  appleland.in , u-id.us , 1appleid.com , cardappleid.com  , user-usa.com , apple7us.com , buyappleid.net , email724.com , iidmail.org , appleidsale.com , google.com, idusa-usa.com, iiduser.com, emperatooor.com, idapplecore.com, 1appidah+gmail.com , 1appidac+gmail.com , cardidusa.com , ukidcard.com , empcard.org , idusa-usa.com , appleusaa.com , usappid.info ,
usa-set.com , win-usa.com , mailfa.com , prousid.com , appleidcard.co , userid.co , appleluxury.com , iyahoo.us , idcenter.us , appleidcard.info , appleidcard.com ,    , userid.co , 24apple.com , iidcard.us , iicard.org , iidcard.info , iidcard.net , iidmail.us , iidmail.net , iidmail.info , usacard.com , usaidcard.com , usaappleidcard.com , iappleid.us , userid.cards , usaapid , safeiid.com , mail.com , usid.tk , apple4usa.com , myway.com ,  m110id*@gmail.com , usid*@gmail. com, appleuserus.com , usa-on.com    , ipluscard.com   , Applecard.co  , m110id@gmail.com , Mail.ru  , Applecard.net  , Cardappleid.com  , Applestoreid.info  , 1appidab@gmail.com  , 1appidag@gmail.com  , Usa724.com  , iemailx.com  , soft-usa.com  , oneappleid.com  , iappleidcard.us  , applehig@gmail.com  , imailid.com  , iapplecard.info  , iapplecard.com  , Vipcardid+@gmail.com  , Cardpid+@gmail.com  , batisco.com  , Fastmail.com  , 1appidae+@gmail.com  , Cardidus.com  , Appleid@yahoo.com    , Appleland@usa.com  , itunesid.net  , appleid.biz  , appleid.vip  , appleid.black  , appleus20.com  , applecore.com  , appleidusa.com  , apple7us.com  , iicloud.com  , apple24.in  , appleidbuy.com , Buyappleid.net , Empratooor.com  , Uapplelife.com ,  Vip**@fastmail.com   ,   Usappid.com   ,  Aicir.com   , Batis.com   ,  iimail.us   , Applecard.us   , Appstoreid.info   , iyahoo.com  , iappleid.com   ,  Appleuserus.com  ,  Usxid.com  ,  Appleidemp.com  ,  Applecore.in  , Apple10.com , Usacard.net  , Myiidc.com  ,  idcardus.com  , iaccount.us ,  Cardid.us , Applecard.com  ,  Apmd***@mail.ru  ,  7applehig***@mail.com , Zmzk1657@mail.com , Rory***@usa.com  , Toby**** @usa.com  , Saul**@usa.com  , Apple **@usa.com  , Zxc **@usa.com  , Higcard **@usa.com  , Odis **@usa.com  , Id.card **@usa.com  , Appleid **@usa.com  , Appleland **@usa.com  , apple3**@usa.com  , Apid **@usa.com  , Usaapid+ **@gmail.com  , apidusm60+ ** @gmail.com  , 1appleidae+  **@gmail.com  ,  w.appid**@yahoo.com  ,  a.appid**@yahoo.com  ,  Sapp.id**@yahoo.com  ,   Winrd1-m **@yahoo.com  ,  Onefapp Userid1-a**@yahoo.com  ,  Ituneid**@yahoo.com  ,  Onesapp**@yahoo.com  ,  Appid**@yahoo.com  ,  **@yahoo.com,  **@yahoo.com,  Appleid**@yahoo.com,  Store**@yahoo.com,  Appid **@yahoo.com,  Id.club**@yahoo.com,  Apmd**@yahoo.com, , Appleiland.us , mailemp.com , appleidcard.org , mailemp.com , us-apple.us , gubd@mail.com , Appelak.com , appstoreusaid@gmail.com  , appsidmail@gmail.com  , apple-userid.com
applesupport@icloud.com , nsxmail.in ,apusm*****@mail.com , apmd9-****@yahoo.com   , id***@Applecard.co  , Safeicard+***@gmail.com , ios-iran.com , usid@gmail.com iid2.net usacard.net, appleiduas.com , padidehsoft.com , Xppid…@yahoo.com , usa-pin.com , rincoid.com  , macstudio***@icloud.com  , macstudio***@gmail.com  , iphoneidcard.net   , iphoneidcard.com   ,drtp7809@mail.com   ,ws5769+، *@yahoo.com  , Myiidc.info  , iid3.net , iid4.net  , appleid20.com , intel-appleid.com , applecard.biz , Myiidc.com , 4applehig***@gmail.com  , cyberidcard+**@gmail.com  , appleidusa.org , apple-userid.com , 1appidm+**@gmail.com  , Appstore_***@yahoo.com , icloud-acc.com iidpro.com , 1appidk+*@gmail.com nami , usa-pin.com , wapp.id*@yahoo , 7475am**@mail.com , Appleiid.com , Appleiid.us , applehig  , idcardus , hbvipcard , 20myid , iid2vip , vipcardid ,myapplee , appleusalla , sstappid , usamacid.com , iidsafe+@gmail.com , glorymail.info iidcard , idcardapple.us , usapplepro.com , appemp.com , usapplepro.com , Myiidc.net , appleiid.org . gem-fast.com , Applecard.us , Applecard.info , Applecard.net , Lapinmail.com , Lapinmail.net , Lapinmail.org , Lapinmail.info , Ikeenmail.com , Ikeenmail.us , Loyalmail.com , Potentmail.com , , Potentmail.net , Glorymail.org , Appleiid.net , Appleiid.info , Isuremail.info , Iwellmail.com , Iwellmail.us
Isuremail.com , Isuremail.us, idparsanet+***@gmail.com , applelicense.com , pppid..@yahoo.com  , , myapplee…@usa.com  , appleid…@usa.com ,golemid.com  , appleid…..@yahoo.com   , iaccsafe.com  ,
cappid…@yahoo.com , idcardus.com , Appleid78000 ta appleid99000@yahoo.com  , Cuidusa+1000@gmail.com ,Cuappid+1000@gmail.com , Usacardid+1000@gmail.com , Usappid2+1000@gmail.com ,appleidus…@mail.ru  , kharideappleid.com ,
miranamail.com ,7374am…@mail.com  , applecard.ir ,buyappleid.net ,usid2.com  , idparsanet***@usa.com  , Myiidc.us  , isafeacc.com   , iapplecard…@usa.com  , appidpro.com  , usid3.com  , usa-appleid.com  , online-appleid.com  , usid1.com  , icloudid.info  ,appstoreid.info  ,  idevice@asia.com

تمامی اپل ایدیهای که از سرور اپل به هر طریقی بنا بر سیاست جدید اپل برای سخت گیری اپل ایدیها حذف شده اند مثل apple24.com Idapplecore.com و … و با ارور 24apple.com is not an apple id@**** انجام خواهد گرفت .

توجه:

  • ملاک انجام کار، بازشدن اکانت در سایت icloud.com هست
  • در صورتی که چند بار رمز را اشتباه وارد کنید، اکانت بلاک می شود و ممکن است نیازمند پرداخت هزینه جداگانه باشد. پس در وارد کردن رمز دقت لازیم را به عمل آورید
  • در برخی موارد نیاز است حتما گوشی ریستور شده و در مراحل اکتیو اپل آیدی و رمز را وارد کنید. لذا زمان لازم و بکاپ اطلاعات و موارد امنیتی لازم را مدنظر داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

لینک کوتاه مطلب : https://patriss.ir/?p=17837

footer