خانه || نتیجه جستجو برای : رام سامسونگ

نتیجه جستجو برای : رام سامسونگ

دانلود رام سامسونگ N920L اندروید 6 (رایگان)

N920L Galaxy Note 5

و اینک نیز یک رام فوق العاده دیگر از تیم نرم افزاری پاتریس موبایل دانلود و آموزش نصب رام رسمی سامسونگ Samsung Galaxy Note 5 SM-N920L اندروید 6.0.1 موارد کاربرد این رام: این رام جهت آپدیت و آنبریک این …

بیشتر بخوانید »

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ A107F – نصب با ادین

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ A107F – نصب با ادین خرید محصول: قیمت هر فایل 2000 تومان شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل خرید محصول 1 A107FXXU3ASH5 9 دارد 5 فایل 2 A107FXXU7BTK1 …

بیشتر بخوانید »

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ A705FN – نصب با ادین

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ A705FN – نصب با ادین خرید محصول شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل قیمت خرید محصول 1 A705FNXXU3ASH4 9 نامعلوم 5 فایل 2000 تومان 2 A705FNXXS3ASG2 9 نامعلوم …

بیشتر بخوانید »

تمامی رام های رسمی سامسونگ A750GN – رایت توسط ادین

  تمامی رام های رسمی سامسونگ A750GN – رایت توسط ادین خرید محصول: قیمت هر فایل 2000 تومان شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل خرید محصول 1 A750GNDXU3BSE2 9 نامعلوم 5 فایل همه …

بیشتر بخوانید »

تمامی رام های رسمی سامسونگ J327A – رایت توسط ادین

  تمامی رام های رسمی سامسونگ J327A – رایت توسط ادین خرید محصول: قیمت هر فایل 2000 تومان   شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل خرید محصول 1 J327AUCS3BRK2 8.1.0 ندارد 4 فایل …

بیشتر بخوانید »

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ M105F – نصب با ادین

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ M105F – نصب با ادین خرید محصول: قیمت هر فایل 2000 تومان شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل خرید محصول 1 M105FDDU2BSH2 9 دارد 5 فایل همه چیز …

بیشتر بخوانید »

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ M105G – نصب با ادین

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ M105G – نصب با ادین خرید محصول: قیمت هر فایل 2000 تومان شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل خرید محصول 1 M105GDXU1ASBC 8 دارد 5 فایل همه چیز …

بیشتر بخوانید »

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ A205G – نصب با ادین

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ A205G – نصب با ادین خرید محصول: قیمت هر فایل 2000 تومان شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل خرید محصول 1 A205GUBU2ASG3 9 دارد 5 فایل همه …

بیشتر بخوانید »

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ A505F – نصب با ادین

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ A505F – نصب با ادین خرید محصول: قیمت هر فایل 2000 تومان شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل خرید محصول 1 A505FDDU1ASE3 9 دارد 5 فایل 2 …

بیشتر بخوانید »

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ A105F – نصب با ادین

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ A105F – نصب با ادین خرید محصول: قیمت هر فایل 2000 تومان شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل خرید محصول 1 A105FDDU2ASF2 9 دارد 5 فایل 2 …

بیشتر بخوانید »

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ A205F – نصب با ادین

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ A205F – نصب با ادین خرید محصول: قیمت هر فایل 2000 تومان شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل خرید محصول 1 A205FXXU2ASE6 9 دارد 5 فایل همه …

بیشتر بخوانید »

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ J710FQ – نصب با ادین

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ J710FQ – نصب با ادین خرید محصول شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل قیمت خرید محصول 1 J710FQXXU2CRK3 8.1.0 ندارد تک فایل 2000 تومان همه چیز با …

بیشتر بخوانید »

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ J327P – نصب با ادین

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ J327P – نصب با ادین خرید محصول شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل قیمت خرید محصول 1 J327PVPS4ARF2 6.0.1 ندارد   5 فایل 2000 تومان همه چیز با …

بیشتر بخوانید »

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ J710MN – نصب با ادین

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ J710MN – نصب با ادین خرید محصول شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل قیمت خرید محصول 1 J710MNUBU4CSA2 8.1.0 ندارد تک فایل 2000 تومان همه چیز با …

بیشتر بخوانید »

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ T285 – نصب با ادین

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ T285 – نصب با ادین خرید محصول شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل قیمت خرید محصول 1 T285XXU0ARB1 5.1.1 دارد تک فایل 2000 تومان همه چیز با فروش …

بیشتر بخوانید »

رام مخصوص دانگرید سامسونگ J610F از اندروید 9 به 8 باینری 1

فایل فلش مخصوص دانگرید سامسونگ J610F از اندروید 9 به 8  بدون مشکل، جهت فلش کردن این رام، تنها فایل های AP و CSC را روی گوشی رایت کنید چنانچه 1% گوشی روی آرم گیر کرد، تنها BL …

بیشتر بخوانید »

رام مخصوص دانگرید سامسونگ J400F از اندروید 9 به 8

فایل فلش مخصوص دانگرید سامسونگ J400F از اندروید 9 به 8 مخصوص باینری 3 بدون مشکل، جهت فلش کردن این رام، تنها فایل های AP و CSC را روی گوشی رایت کنید چنانچه 1% گوشی روی آرم گیر …

بیشتر بخوانید »

رام مخصوص دانگرید سامسونگ A750FN از اندروید 9 به 8

فایل فلش مخصوص دانگرید سامسونگ A750FN از اندروید 9 به 8 مخصوص باینری 1 بدون مشکل، جهت فلش کردن این رام، تنها فایل های AP و CSC را روی گوشی رایت کنید چنانچه 1% گوشی روی آرم گیر …

بیشتر بخوانید »

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ A750FN – نصب با ادین

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ A750FN– نصب با ادین خرید محصول شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع رام قیمت خرید محصول 1 A750FNXXU1ARL1 8.0 نامعلوم 5 فایل 2000 تومان 2 A750FNXXU1ASB1 8.0 نامعلوم …

بیشتر بخوانید »

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ A305F – نصب با ادین

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ A305F – نصب با ادین خرید محصول شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع رام قیمت خرید محصول 1 A305FDDU1ASD5 9 دارد 5 فایل 2000 تومان 2 A305FDDU2ASF1 9 دارد …

بیشتر بخوانید »

رام مخصوص دانگرید سامسونگ A750F از اندروید 9 به 8

فایل فلش مخصوص دانگرید سامسونگ A750F از اندروید 9 به 8 مخصوص باینری 1 بدون مشکل، جهت فلش کردن این رام، تنها فایل های AP و CSC را روی گوشی رایت کنید چنانچه 1% گوشی روی آرم گیر …

بیشتر بخوانید »

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ A750F – نصب با ادین

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ A750F – نصب با ادین خرید محصول شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع رام قیمت خرید محصول 1 A750FXXU1ARII 8.0.0 دارد 5 فایل 2000 تومان 2 A750FXXU1BSD4 9 دارد …

بیشتر بخوانید »

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ A7100 – نصب با ادین

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ A7100 – نصب با ادین خرید محصول شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع رام قیمت خرید محصول 1 A7100ZHU1CRL1 7.1.1 ندارد تک فایل 2000 تومان همه چیز با فروش …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام فارسی سامسونگ G610Y اندروید 7.0

دانلود رام فارسی سامسونگ G610Y اندروید 7.0 تست شده و بدون هیچ گونه مشکل ورژن سیستم عامل: اندروید 7 حل مشکل کدهای دستوری USSD مانند #06#* و #*0#* و #1234#* اختصاصی پاتریس موبایل (لطفا از …

بیشتر بخوانید »

دانلود تمامی رامهای رسمی سامسونگ J200H

دانلود تمامی رامهای رسمی سامسونگ J200H خرید محصول: قیمت هر فایل 2000 تومان شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل خرید محصول 1 J200HXXS0ARI1 5.1.1 دارد تک فایل همه چیز با فروش یک محصول تمام …

بیشتر بخوانید »

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ N920V – نصب با ادین

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ N920V – نصب با ادین خرید محصول شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل قیمت خرید محصول 1 N920VVRS3CRH1 7.0 دارد   تک فایل 2000 تومان همه چیز با …

بیشتر بخوانید »

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ J260F – نصب با ادین

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ J260F – نصب با ادین خرید محصول شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل قیمت خرید محصول 1 J260FXXU1ASA1 8.1.0 دارد 5 فایل 2000 تومان 2 J260FXXS2ASD1 8.1.0 …

بیشتر بخوانید »

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ J410F – نصب با ادین

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ J410F – نصب با ادین خرید محصول شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل قیمت خرید محصول 1 J410FXXU1ARJD 8.1.0 دارد 4 فایل 2000 تومان 2 J410FXXS2ATC1 8.1.0 دارد …

بیشتر بخوانید »

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ J727V – نصب با ادین

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ J727V – نصب با ادین خرید محصول شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع رام قیمت خرید محصول 1 J727VVRS2ARC1 7.0 ندارد 5 فایل 2000 تومان 2 J727VVRS2BRK1 8.1.0 ندارد …

بیشتر بخوانید »

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ T377A – نصب با ادین

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ T377A – نصب با ادین خرید محصول شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع رام قیمت خرید محصول 1 T377AUCS3BRE1 7.1.1 ندارد 4 فایل 10.000 تومان 2 T377AUCS3BRE1 7.1.1 ندارد …

بیشتر بخوانید »