تازه های پاتریس موبایل را اینجا ببینید
خانه || نتیجه جستجو برای : رام سامسونگ

نتیجه جستجو برای : رام سامسونگ

دانلود رام سامسونگ N920L اندروید 6 (رایگان)

N920L Galaxy Note 5

و اینک نیز یک رام فوق العاده دیگر از تیم نرم افزاری پاتریس موبایل دانلود و آموزش نصب رام رسمی سامسونگ Samsung Galaxy Note 5 SM-N920L اندروید 6.0.1 موارد کاربرد این رام: این رام جهت آپدیت و آنبریک این …

بیشتر بخوانید »

رام فول فارسی سامسونگ J500G اندروید 6.0.1 بدون باگ – اختصاصی پاتریس موبایل

دانلود رام فارسی سامسونگ J500G اندروید 6.0.1 دارای گوگل پلی بدون مشکل  قابل نصب با ادین برای اولین بار توسط پاتریس موبایل توضیحات رام: اندروید 6.0.1 حل مشکل قطع شدن آنتن هنگام ارسال کد USSD رایت فقط از …

بیشتر بخوانید »

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ A605FN – نصب با ادین

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ A605FN– نصب با ادین خرید محصول شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع رام قیمت خرید محصول 1 A605FNXXU2ARG2 8.0 نامعلوم 5 فایل 2000 تومان همه چیز با فروش …

بیشتر بخوانید »

تمامی رام های رسمی سامسونگ A520W – رایت توسط ادین

تمامی رام های رسمی سامسونگ A520W – رایت توسط ادین خرید محصول: قیمت هر فایل 2000 تومان شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل خرید محصول 1 A520WVLS2BRD2 7.0 ندارد 5 فایل 2 A520WVLS4CRH2 …

بیشتر بخوانید »

تمامی رام های رسمی سامسونگ G935A – رایت با ادین

تمامی رام های رسمی سامسونگ G935A – رایت با ادین خرید محصول: شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل قیمت خرید محصول 1  G935AUCS4CRG5 8.0.0 ندارد  4 فایل 2000 تومان همه چیز با فروش …

بیشتر بخوانید »

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ G710 – نصب با ادین

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ G710 – نصب با ادین خرید محصول شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع رام قیمت خرید محصول 1 G710XXUANB3 4.3 دارد تک فایل 2000 تومان همه چیز با فروش …

بیشتر بخوانید »

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ G615FU – نصب با ادین

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ G615FU – نصب با ادین خرید محصول شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع رام قیمت خرید محصول 1 G615FUDDU2ARG1 8.0 ندارد 5 فایل 2000 تومان همه چیز با فروش …

بیشتر بخوانید »

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ G610Y – نصب با ادین

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ G610Y – نصب با ادین خرید محصول: قیمت هر فایل 2000 تومان شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل خرید محصول 1 G610YZTU1AQF2 6.0.1 ندارد 5 فایل 2 G610YZTU1BRF1 …

بیشتر بخوانید »

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ G610S – نصب با ادین

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ G610S – نصب با ادین خرید محصول: قیمت هر فایل 2000 تومان شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل خرید محصول 1 G610SKSU1BQL3 7.0 ندارد 5 فایل همه چیز …

بیشتر بخوانید »

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ G610M – نصب با ادین

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ G610M – نصب با ادین خرید محصول: قیمت هر فایل 2000 تومان شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل خرید محصول 1 G610MUBU1AQG2 6.0.1 ندارد 5 فایل 2 G610MUBU1BRG2 …

بیشتر بخوانید »

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ G610L – نصب با ادین

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ G610L – نصب با ادین خرید محصول: قیمت هر فایل 2000 تومان شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل خرید محصول 1 G610LKLU1BQL3 7.0 ندارد 5 فایل همه چیز …

بیشتر بخوانید »

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ G610K – نصب با ادین

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ G610K – نصب با ادین خرید محصول: قیمت هر فایل 2000 تومان شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل خرید محصول 1 G610KKKU1BQL3 7.0 ندارد 5 فایل همه چیز …

بیشتر بخوانید »

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ G600FY – نصب با ادین

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ G600FY – نصب با ادین خرید محصول: قیمت هر فایل 2000 تومان شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل خرید محصول 1 G600FYXXU1BRD2 6.0.1 ندارد تک فایل همه …

بیشتر بخوانید »

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ N960F – نصب با ادین

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ N960F – نصب با ادین خرید محصول شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع رام قیمت خرید محصول 1 N960FXXU1ARH5 8.1.0 دارد 5 فایل 2000 تومان همه چیز با فروش …

بیشتر بخوانید »

تمامی رام های رسمی سامسونگ N920T – رایت توسط ادین

تمامی رام های رسمی سامسونگ N920T – رایت توسط ادین خرید محصول: قیمت هر فایل 2000 تومان شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل خرید محصول 1 N920TUVU4EQG3 7.0 ندارد تک فایل 2 N920TUVS6ERH1 7.0 …

بیشتر بخوانید »

تمامی رام های رسمی سامسونگ J530G – رایت توسط ادین

تمامی رام های رسمی سامسونگ J530G – رایت توسط ادین خرید محصول: قیمت هر فایل 2000 تومان شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل خرید محصول 1 J530GUBU3ARG1 7.0 ندارد 5 فایل همه چیز با …

بیشتر بخوانید »

تمامی رام های رسمی سامسونگ G130E – رایت توسط ادین

تمامی رام های رسمی سامسونگ G130E – رایت توسط ادین خرید محصول: قیمت هر فایل 2000 تومان شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل خرید محصول 1 G130EXXU0AOE2 4.4.2 دارد تک فایل همه چیز با …

بیشتر بخوانید »

تمامی رام های رسمی سامسونگ E700M – رایت توسط ادین

تمامی رام های رسمی سامسونگ E700M – رایت توسط ادین خرید محصول: قیمت هر فایل 2000 تومان شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل خرید محصول 1 E700MUBS1AQA3 4.4.4 ندارد تک فایل 2 E700MUBS1BQA1 5.1.1 …

بیشتر بخوانید »

تمامی رام های رسمی سامسونگ E700F – رایت توسط ادین

تمامی رام های رسمی سامسونگ E700F – رایت توسط ادین خرید محصول: قیمت هر فایل 2000 تومان شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل خرید محصول 1 E700FXXU1AOD2 4.4.4 دارد تک فایل 2 E700FXXS1BQC1 5.1.1 …

بیشتر بخوانید »

تمامی رام های رسمی سامسونگ E700H – رایت توسط ادین

تمامی رام های رسمی سامسونگ E700H – رایت توسط ادین خرید محصول: قیمت هر فایل 2000 تومان شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل خرید محصول 1 E700HXXU1AOD4 4.4.4 نامعلوم تک فایل 2 E700HXXS1BQC1 …

بیشتر بخوانید »

تمامی رام های رسمی سامسونگ E7009 – رایت توسط ادین

تمامی رام های رسمی سامسونگ E7009 – رایت توسط ادین خرید محصول: قیمت هر فایل 2000 تومان شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل خرید محصول 1 E7009KES1AQA2 4.4.4 ندارد تک فایل همه چیز با …

بیشتر بخوانید »

تمامی رام های رسمی سامسونگ E500M – رایت توسط ادین

تمامی رام های رسمی سامسونگ E500M – رایت توسط ادین خرید محصول: قیمت هر فایل 2000 تومان شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل خرید محصول 1 E500MUBU1AOI2 4.4.4 ندارد تک فایل 2 E500MUBS1BPL2 5.1.1 …

بیشتر بخوانید »

تمامی رام های رسمی سامسونگ E500L – رایت توسط ادین

تمامی رام های رسمی سامسونگ E500L – رایت توسط ادین خرید محصول: قیمت هر فایل 2000 تومان شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل خرید محصول 1 E500LKLUAPE1 4.2.2 ندارد تک فایل همه چیز با …

بیشتر بخوانید »

تمامی رام های رسمی سامسونگ E500YZ – رایت توسط ادین

تمامی رام های رسمی سامسونگ E500YZ – رایت توسط ادین خرید محصول: قیمت هر فایل 2000 تومان شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل خرید محصول 1 E500YZZTS1AQA1 4.4.4 ندارد تک فایل همه چیز با …

بیشتر بخوانید »

تمامی رام های رسمی سامسونگ E500S – رایت توسط ادین

تمامی رام های رسمی سامسونگ E500S – رایت توسط ادین خرید محصول: قیمت هر فایل 2000 تومان شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل خرید محصول 1 E500SKSUAOH1 4.2.2 ندارد تک فایل همه چیز با …

بیشتر بخوانید »

تمامی رام های رسمی سامسونگ E500F – رایت توسط ادین

تمامی رام های رسمی سامسونگ E500F – رایت توسط ادین خرید محصول: قیمت هر فایل 2000 تومان شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل خرید محصول 1 E500FXXU1AOD1 4.4.4 دارد تک فایل 2 E500FXXU1BQE1 …

بیشتر بخوانید »

رام مخصوص دانگرید سامسونگ C900Y از اندروید 7 به 6

فایل فلش مخصوص دانگرید سامسونگ C900Y از اندروید 7 به 6 بدون مشکل، جهت فلش کردن این رام، تنها فایل های AP و CSC را روی گوشی رایت کنید چنانچه 1% گوشی روی آرم گیر کرد، تنها BL …

بیشتر بخوانید »

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ C900Y – نصب با ادین

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ C900Y – نصب با ادین خرید محصول شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع رام قیمت خرید محصول 1 C900YZTU1AQC3 6.0.1 ندارد 5 فایل 2000 تومان 2 C900YZTU1BQL3 7.1.1 ندارد …

بیشتر بخوانید »

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ C9008 – نصب با ادین

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ C9008 – نصب با ادین خرید محصول شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل قیمت خرید محصول 1 C9008ZMU1BRC2 7.1.1 ندارد 5 فایل 2000 تومان همه چیز با فروش …

بیشتر بخوانید »

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ J810G – نصب با ادین

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ J810G – نصب با ادین خرید محصول شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل قیمت خرید محصول 1 J810GDDU1ARF4 8.0.0 ندارد 5 فایل 2000 تومان همه چیز با فروش …

بیشتر بخوانید »
footer