تازه های پاتریس موبایل را اینجا ببینید
خانه || نتیجه جستجو برای : رام سامسونگ

نتیجه جستجو برای : رام سامسونگ

دانلود رام سامسونگ N920L اندروید 6 (رایگان)

N920L Galaxy Note 5

و اینک نیز یک رام فوق العاده دیگر از تیم نرم افزاری پاتریس موبایل دانلود و آموزش نصب رام رسمی سامسونگ Samsung Galaxy Note 5 SM-N920L اندروید 6.0.1 موارد کاربرد این رام: این رام جهت آپدیت و آنبریک این …

بیشتر بخوانید »

تمامی رام های رسمی سامسونگ G130E – رایت توسط ادین

تمامی رام های رسمی سامسونگ G130E – رایت توسط ادین خرید محصول: قیمت هر فایل 2000 تومان شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل خرید محصول 1 G130EXXU0AOE2 4.4.2 دارد تک فایل همه چیز با …

بیشتر بخوانید »

تمامی رام های رسمی سامسونگ E700M – رایت توسط ادین

تمامی رام های رسمی سامسونگ E700M – رایت توسط ادین خرید محصول: قیمت هر فایل 2000 تومان شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل خرید محصول 1 E700MUBS1AQA3 4.4.4 ندارد تک فایل 2 E700MUBS1BQA1 5.1.1 …

بیشتر بخوانید »

تمامی رام های رسمی سامسونگ E700F – رایت توسط ادین

تمامی رام های رسمی سامسونگ E700F – رایت توسط ادین خرید محصول: قیمت هر فایل 2000 تومان شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل خرید محصول 1 E700FXXU1AOD2 4.4.4 دارد تک فایل 2 E700FXXS1BQC1 5.1.1 …

بیشتر بخوانید »

تمامی رام های رسمی سامسونگ E700H – رایت توسط ادین

تمامی رام های رسمی سامسونگ E700H – رایت توسط ادین خرید محصول: قیمت هر فایل 2000 تومان شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل خرید محصول 1 E700HXXU1AOD4 4.4.4 نامعلوم تک فایل 2 E700HXXS1BQC1 …

بیشتر بخوانید »

تمامی رام های رسمی سامسونگ E7009 – رایت توسط ادین

تمامی رام های رسمی سامسونگ E7009 – رایت توسط ادین خرید محصول: قیمت هر فایل 2000 تومان شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل خرید محصول 1 E7009KES1AQA2 4.4.4 ندارد تک فایل همه چیز با …

بیشتر بخوانید »

تمامی رام های رسمی سامسونگ E500M – رایت توسط ادین

تمامی رام های رسمی سامسونگ E500M – رایت توسط ادین خرید محصول: قیمت هر فایل 2000 تومان شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل خرید محصول 1 E500MUBU1AOI2 4.4.4 ندارد تک فایل 2 E500MUBS1BPL2 5.1.1 …

بیشتر بخوانید »

تمامی رام های رسمی سامسونگ E500L – رایت توسط ادین

تمامی رام های رسمی سامسونگ E500L – رایت توسط ادین خرید محصول: قیمت هر فایل 2000 تومان شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل خرید محصول 1 E500LKLUAPE1 4.2.2 ندارد تک فایل همه چیز با …

بیشتر بخوانید »

تمامی رام های رسمی سامسونگ E500YZ – رایت توسط ادین

تمامی رام های رسمی سامسونگ E500YZ – رایت توسط ادین خرید محصول: قیمت هر فایل 2000 تومان شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل خرید محصول 1 E500YZZTS1AQA1 4.4.4 ندارد تک فایل همه چیز با …

بیشتر بخوانید »

تمامی رام های رسمی سامسونگ E500S – رایت توسط ادین

تمامی رام های رسمی سامسونگ E500S – رایت توسط ادین خرید محصول: قیمت هر فایل 2000 تومان شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل خرید محصول 1 E500SKSUAOH1 4.2.2 ندارد تک فایل همه چیز با …

بیشتر بخوانید »

تمامی رام های رسمی سامسونگ E500F – رایت توسط ادین

تمامی رام های رسمی سامسونگ E500F – رایت توسط ادین خرید محصول: قیمت هر فایل 2000 تومان شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل خرید محصول 1 E500FXXU1AOD1 4.4.4 دارد تک فایل 2 E500FXXU1BQE1 …

بیشتر بخوانید »

رام مخصوص دانگرید سامسونگ C900Y از اندروید 7 به 6

فایل فلش مخصوص دانگرید سامسونگ C900Y از اندروید 7 به 6 بدون مشکل، جهت فلش کردن این رام، تنها فایل های AP و CSC را روی گوشی رایت کنید چنانچه 1% گوشی روی آرم گیر کرد، تنها BL …

بیشتر بخوانید »

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ C900Y – نصب با ادین

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ C900Y – نصب با ادین خرید محصول شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع رام قیمت خرید محصول 1 C900YZTU1AQC3 6.0.1 ندارد 5 فایل 2000 تومان 2 C900YZTU1BQL3 7.1.1 ندارد …

بیشتر بخوانید »

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ C9008 – نصب با ادین

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ C9008 – نصب با ادین خرید محصول شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل قیمت خرید محصول 1 C9008ZMU1BRC2 7.1.1 ندارد 5 فایل 2000 تومان همه چیز با فروش …

بیشتر بخوانید »

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ J810G – نصب با ادین

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ J810G – نصب با ادین خرید محصول شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل قیمت خرید محصول 1 J810GDDU1ARF4 8.0.0 ندارد 5 فایل 2000 تومان همه چیز با فروش …

بیشتر بخوانید »

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ J810F – نصب با ادین

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ J810F – نصب با ادین خرید محصول شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل قیمت خرید محصول 1 J810FJXU1ARF2 8.0.0 دارد 5 فایل 2000 تومان همه چیز با فروش …

بیشتر بخوانید »

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ J600GT – نصب با ادین

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ J600GT – نصب با ادین خرید محصول شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل قیمت خرید محصول 1 J600GTVJU1ARE4 8.0.0 ندارد 5 فایل 2000 تومان همه چیز با فروش …

بیشتر بخوانید »

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ C710F – نصب با ادین

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ C710F – نصب با ادین خرید محصول شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل قیمت خرید محصول 1 C710FDXU1ARA2 7.1.1 نامعلوم 5 فایل 2000 تومان همه چیز با فروش …

بیشتر بخوانید »

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ C701F – نصب با ادین

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ C701F – نصب با ادین خرید محصول شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل قیمت خرید محصول 1 C701FDDU1AQE3 6.0.1 نامعلوم 5 فایل 2000 تومان C701FDDU1BRC2 7.0 نامعلوم 5 …

بیشتر بخوانید »

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ J600GF – نصب با ادین

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ J600GF – نصب با ادین خرید محصول شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل قیمت خرید محصول 1 J600GFDDU1ARE4 8.0.0 ندارد 5 فایل 2000 تومان همه چیز با فروش …

بیشتر بخوانید »

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ J600N – نصب با ادین

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ J600N – نصب با ادین خرید محصول شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل قیمت خرید محصول 1 J600NKOU1ARE9 8.0.0 ندارد 5 فایل 2000 تومان همه چیز با فروش …

بیشتر بخوانید »

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ A910F – نصب با ادین

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ A910F – نصب با ادین خرید محصول شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل قیمت خرید محصول 1 A910FXXU1APH1 6.0.1 ندارد تک فایل 2000 تومان 2 A910FXXU1BRA3 7.0 ندارد …

بیشتر بخوانید »

رام فارسی سامسونگ G9008W اندروید 6.0.1 بدون باگ – نصب از طریق ادین

رام فارسی سامسونگ G9008W اندروید 6.0.1 بدون باگ – نصب از طریق ادین تست شده و بدون هیچ گونه مشکل نصب از طریق ادین رام کوک شده اندروید 6.0.1 دارای ضمانت بازگشت وجه درصورت عدم …

بیشتر بخوانید »

رام مخصوص دانگرید سامسونگ A810YZ از اندروید 7 به 6

فایل فلش مخصوص دانگرید سامسونگ A810YZ از اندروید 7 به 6 بدون مشکل، جهت فلش کردن این رام، تنها فایل های AP و CSC را روی گوشی رایت کنید چنانچه 1% گوشی روی آرم گیر کرد، تنها BL …

بیشتر بخوانید »

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ A810YZ – نصب با ادین

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ A810YZ – نصب با ادین خرید محصول شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل قیمت خرید محصول 1 A810YZZTU1APJ2 6.0.1 ندارد 5 فایل 2000 تومان A810YZZTU1BRA1 7.0 ندارد 5 …

بیشتر بخوانید »

رام مخصوص دانگرید سامسونگ A810S از اندروید 7 به 6

فایل فلش مخصوص دانگرید سامسونگ A810S از اندروید 7 به 6 بدون مشکل، جهت فلش کردن این رام، تنها فایل های AP و CSC را روی گوشی رایت کنید چنانچه 1% گوشی روی آرم گیر کرد، تنها …

بیشتر بخوانید »

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ A810S – نصب با ادین

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ A810S – نصب با ادین خرید محصول شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل قیمت خرید محصول 1 A810SKSU1APJ1 6.0.1 ندارد 5 فایل 2000 تومان 2 A810SKSU2BRC1 7.0 ندارد …

بیشتر بخوانید »

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ A810F – نصب با ادین

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ A810F – نصب با ادین خرید محصول شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل قیمت خرید محصول 1 A810FXXU1AQA2 6.0.1 دارد 5 فایل 2000 تومان A810FXXU1BQJ1 7.0 دارد 5 …

بیشتر بخوانید »

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ A800s – نصب با ادین

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ A800s – نصب با ادین خرید محصول شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل قیمت خرید محصول 1 A800SKSU1BPG2 6.0.1 ندارد تک فایل 2000 تومان 2 A800SKSU1CRA2 7.0 ندارد …

بیشتر بخوانید »

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ A720S – نصب با ادین

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ A720S – نصب با ادین خرید محصول شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل قیمت خرید محصول 1 A720SKSU2ARB1 7.0 ندارد 5 فایل 2000 تومان 2 A720SKSU2BRF4 8.0 ندارد …

بیشتر بخوانید »
footer