تازه های پاتریس موبایل را اینجا ببینید
خانه || دسته‌بندی نشده (پەڕە 10)

دسته‌بندی نشده

دانلود رام رسمی ORRO N690 با پردازنده MT6572 فول فلش

دانلود رام رسمی ORRO N690 با پردازنده MT6572 فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: مدیاتک MT6572 رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – حاوی فایل های userdata و cache …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی ORRO N688 با پردازنده MT6572 فول فلش

دانلود رام رسمی ORRO N688 با پردازنده MT6572 فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: مدیاتک MT6572 رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – حاوی فایل های userdata و cache …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی ORRO_N680 با پردازنده MT6572 فول فلش

دانلود رام رسمی ORRO_N680 با پردازنده MT6572 فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: مدیاتک MT6572 رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – حاوی فایل های userdata و cache رام …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی ORRO N660 با پردازنده MT6572 فول فلش

دانلود رام رسمی ORRO N660 با پردازنده MT6572 فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: مدیاتک MT6572 رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – حاوی فایل های userdata و cache …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی ORRO N650 با پردازنده MT6572 فول فلش

دانلود رام رسمی ORRO N650 با پردازنده MT6572 فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: مدیاتک MT6572 رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – حاوی فایل های userdata و cache …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی ORRO N620 با پردازنده MT6572 فول فلش

دانلود رام رسمی ORRO N620 با پردازنده MT6572 فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: مدیاتک MT6572 رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – حاوی فایل های userdata و cache …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی ORRO N5 با پردازنده MT6572 فول فلش

دانلود رام رسمی ORRO N5 با پردازنده MT6572 فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: مدیاتک MT6572 رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – حاوی فایل های userdata و cache …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی ORRO N5i با پردازنده MT6572 فول فلش

دانلود رام رسمی ORRO N5i با پردازنده MT6572 فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: مدیاتک MT6572 رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – حاوی فایل های userdata و cache …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی ORRO N360 با پردازنده MT6572 فول فلش

دانلود رام رسمی ORRO N360 با پردازنده MT6572 فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: مدیاتک MT6572 رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – حاوی فایل های userdata و cache …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی ORRO N210 3G با پردازنده MT6572 فول فلش

دانلود رام رسمی ORRO N210 3G با پردازنده MT6572 فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: مدیاتک MT6572 رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – حاوی فایل های userdata و …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی ORRO N100 با پردازنده MT6572 فول فلش

دانلود رام رسمی ORRO N100 با پردازنده MT6572 فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: مدیاتک MT6572 رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – حاوی فایل های userdata و cache …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی ORRO Mate S با پردازنده MT6572 فول فلش

دانلود رام رسمی ORRO Mate S با پردازنده MT6572 فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: مدیاتک MT6572 رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – حاوی فایل های userdata و …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی ORRO Mate8 با پردازنده MT6572 فول فلش

دانلود رام رسمی ORRO Mate8 با پردازنده MT6572 فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: مدیاتک MT6572 رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – حاوی فایل های userdata و cache …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی ORRO L9250 با پردازنده MT6735M فول فلش

دانلود رام رسمی ORRO L9250 با پردازنده MT6735M فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: مدیاتک MT6735M رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – حاوی فایل های userdata و cache …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی ORRO L1 با پردازنده SPD

دانلود رام رسمی ORRO L1 با پردازنده SPD فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: SPD رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – دارای تمامی پارتیشن های نرم افزاری رام …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی ORRO L1020 با پردازنده SPD

دانلود رام رسمی ORRO L1020 با پردازنده SPD فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: SPD رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – دارای تمامی پارتیشن های نرم افزاری رام …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی ORRO J7 با پردازنده MT6580 فول فلش

دانلود رام رسمی ORRO J7 با پردازنده MT6580 فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: مدیاتک MT6580 رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – حاوی فایل های userdata و cache …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی ORRO J5 با پردازنده MT6580 فول فلش

دانلود رام رسمی ORRO J5 با پردازنده MT6580 فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: مدیاتک MT6580 رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – حاوی فایل های userdata و cache …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی ORRO i9810 با پردازنده SPD

دانلود رام رسمی ORRO i9810 با پردازنده SPD فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: SPD رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – دارای تمامی پارتیشن های نرم افزاری رام …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی ORRO I9600 با پردازنده MT6572

دانلود رام رسمی ORRO I9600 با پردازنده MT6572 از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: مدیاتک MT6572 رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ این رام پارتیشن cache را ندارد رام شرکتی – بدون …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی ORRO_I9600W با پردازنده MT6572 فول فلش

دانلود رام رسمی ORRO I9600W با پردازنده MT6572 فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: مدیاتک MT6572 رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – حاوی فایل های userdata و cache …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی ORRO I9500W با پردازنده MT6572 فول فلش

دانلود رام رسمی ORRO I9500W با پردازنده MT6572 فول فلش فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: مدیاتک MToooo رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – حاوی فایل های userdata …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی ORRO Z4 با پردازنده MT6580 فول فلش

دانلود رام رسمی ORRO Z4 با پردازنده MT6580 فول فلش فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: مدیاتک MT6580 رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – حاوی فایل های userdata …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی ORRO Z4 mini با پردازنده MT6572 فول فلش

دانلود رام رسمی ORRO Z4 mini با پردازنده MT6572 فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: مدیاتک MT6572 رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – حاوی فایل های userdata و …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی ORRO N910 با پردازنده MT6572 فول فلش

دانلود رام رسمی ORRO N910 با پردازنده MT6572 فول فلش فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: مدیاتک MT6572 رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – حاوی فایل های userdata …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی ORRO N900 با پردازنده MT6572 فول فلش

دانلود رام رسمی ORRO N900 با پردازنده MT6572 فول فلش فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: مدیاتک MT6572 رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – حاوی فایل های userdata …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام ORRO N600 با پردازنده MT6572 فول فلش

دانلود رام ORRO N600 با پردازنده MT6572 فول فلش فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: مدیاتک MT6572 رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – حاوی فایل های userdata و …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی ORRO N300 با پردازنده MT6572 فول فلش

دانلود رام رسمی ORRO N300 با پردازنده MT6572 فول فلش فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: مدیاتک MT6572 رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – حاوی فایل های userdata …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی ORRO_M710 با پردازنده MT6582 فول فلش

دانلود رام رسمی ORRO M710 با پردازنده MT6582 فول فلش فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: مدیاتک MT6582 رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – حاوی فایل های userdata …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی ORRO M5 با پردازنده MT6582 فول فلش

دانلود رام رسمی ORRO M5 با پردازنده MT6582 فول فلش فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: مدیاتک MT6582 رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – حاوی فایل های userdata …

بیشتر بخوانید »