تازه های پاتریس موبایل را اینجا ببینید
خانه || دسته‌بندی نشده (پەڕە 2)

دسته‌بندی نشده

فایل فلش تبلت Prestigio PMT3677 WI با برد A13 a86 mb v4.0

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد A13 a86 mb v4.0 مشخصه مادربرد دستگاه: A13 a86 mb v4.0 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: رام های چینی …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش تبلت چینی با پردازنده A13 و مشخصه t730 mainboard v6.2

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد t730 mainboard v6.2 مشخصه مادربرد دستگاه: t730 mainboard v6.2 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: رام های چینی به دلیل …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش تبلت چینی با پردازنده A13 و مشخصه A13 Q88DB v1.2

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد A13 Q88DB v1.2 بدون مشکل لمس و تصویر مشخصه مادربرد دستگاه: A13 Q88DB v1.2 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش تبلت چینی با پردازنده A13 و مشخصه a13 p860 v8.2 1

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد a13 p860 v8.2 1 بدون مشکل لمس و تصویر مشخصه مادربرد دستگاه: a13 p860 v8.2 1 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش تبلت چینی با پردازنده A13 و مشخصه m-726 tia 06 27_3

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد m-726 tia 06 27_3 بدون مشکل لمس و تصویر مشخصه مادربرد دستگاه: m-726 tia 06 27_3 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش تبلت چینی با پردازنده A13 و مشخصه A13 inet 86vz rev03

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد A13 inet 86vz rev03 بدون مشکل لمس و تصویر مشخصه مادربرد دستگاه: A13 inet 86vz rev03 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش تبلت چینی با پردازنده A13 و مشخصه A13 Inet 86ve rev02

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد A13 Inet 86ve rev02 بدون مشکل لمس و تصویر مشخصه مادربرد دستگاه: A13 Inet 86ve rev02 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست …

بیشتر بخوانید »

فایل فلش تبلت چینی با پردازنده A13 و مشخصه Et 86v2g v1.5

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد Et 86v2g v1.5 بدون مشکل لمس و تصویر مشخصه مادربرد دستگاه: Et 86v2g v1.5 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: …

بیشتر بخوانید »

فایل فلش تبلت چینی با پردازنده A13 و مشخصه et 86v2g v1.2

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد et 86v2g v1.2 بدون مشکل لمس و تصویر مشخصه مادربرد دستگاه: et 86v2g v1.2 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: …

بیشتر بخوانید »

فایل فلش تبلت با پردازنده A13 و مشخصه ET 86V2G V1.6

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد ET 86V2G V1.6 بدون مشکل لمس و تصویر مشخصه مادربرد دستگاه: ET 86V2G V1.6 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: …

بیشتر بخوانید »

فایل فلش رسمی تبلت ET 86V2G V1.3 با پردازنده A13

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد ET 86V2G V1.3 بدون مشکل لمس و تصویر مشخصه مادربرد دستگاه: ET 86V2G V1.3 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش تبلت چینی با پردازنده A13 و مشخصه F761S MAINBOARD V2.0.0

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد F761S MAINBOARD V2.0.0 مشخصه مادربرد دستگاه: F761S MAINBOARD V2.0.0 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: رام های چینی به دلیل …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش تبلت چینی با پردازنده A13 و مشخصه F761L mainboard v3.0.0

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد F761L mainboard v3.0.0 بدون مشکل لمس و تصویر مشخصه مادربرد دستگاه: F761L mainboard v3.0.0 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: …

بیشتر بخوانید »

رام تبلت چینی با پردازنده A13 با مشخصه برد T730 MAINBOARD V3.0

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد T730 MAINBOARD V3.0 بدون مشکل لمس و تصویر مشخصه مادربرد دستگاه: T730 MAINBOARD V3.0 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام تبلت با پردازنده A13 و برد F761K MAINBOARD V3.0.0

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد F761K MAINBOARD V3.0.0 مشخصه مادربرد دستگاه: F761K MAINBOARD V3.0.0 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: رام های چینی به دلیل …

بیشتر بخوانید »

فایل فلش تبلت چینی CB-M RU 94V-0 ROHS با پردازنده A13

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد CB-M RU 94V-0 ROHS مشخصه مادربرد دستگاه: CB-M RU 94V-0 ROHS نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: رام های چینی …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش تبلت چینی با مشخصه A13 H978 v1.6 2013.04.16

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد A13 H978 v1.6 2013.04.16 مشخصه مادربرد دستگاه:A13 H978 v1.6 2013.04.16 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: رام های چینی به …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش تبلت چینی با مشخصه A13 H978 v1.10

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد A13 H978 v1.10 مشخصه مادربرد دستگاه: A13 H978 v1.10 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: رام های چینی به دلیل …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد A13 s9060 با پردازنده A13

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد A13 s9060 مشخصه مادربرد دستگاه: A13 s9060 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: رام های چینی به دلیل تنوع در …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش تبلت چینی با مشخصه A13 TZX 713B V2.1

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد A13 TZX 713B V2.1 مشخصه مادربرد دستگاه: A13 TZX 713B V2.1 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: رام های چینی …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد A13 evb Q8 mxc622x 2012101

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد A13 evb Q8 mxc622x 2012101 مشخصه مادربرد دستگاه: A13 evb Q8 mxc622x 2012101 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: رام …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد A13 Q8 REV 6.0

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد A13 Q8 REV 6.0 مشخصه مادربرد دستگاه: A13 Q8 REV 6.0 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: رام های چینی …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد A13 Q8 V12

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد A13 Q8 V12 مشخصه مادربرد دستگاه: A13 Q8 V12 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: رام های چینی به دلیل …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد A13 Q8 V6.6

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد A13 Q8 V6.6 مشخصه مادربرد دستگاه: A13 Q8 V6.6 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: رام های چینی به دلیل …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش رسمی تبلت چینی TZX Q8 713b با پردازنده A13

رام رسمی تبلت چینی TZX Q8 713b با پردازنده A13 مشخصه مادربرد دستگاه: TZX Q8 713b نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: رام های چینی به دلیل تنوع …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ J510H تمامی نسخه ها (اندروید 7 و 6)

آموزش حذف FRP سامسونگ J510H اندروید 7 و 6 آموزش به صورت کاملا ساده و روان بدون نیاز به باکس , در کمتر از 5 دقیقه گوگل اکانت گوشی خود را آنلاک کنید قابل استفاده در تمامی بیلدنامبرهای …

بیشتر بخوانید »

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ J400G – نصب با ادین

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ J400G – نصب با ادین خرید محصول شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل قیمت خرید محصول 1 J400GDXU1ARE3 8.0.0 ندارد 5 فایل 2000 تومان همه چیز با فروش …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی فارسی HTC مدل  U Play Dual SIM با مشخصه HTC_ALPINE_DUGL_PVT اندروید 6 بیلد 1.30.401.6

دانلود رام رسمی فارسی HTC مدل  U Play Dual SIM با مشخصه HTC_ALPINE_DUGL_PVT اندروید 6 بیلد 1.30.401.6 مشخصات رام: بیلدنامبر: 1.50.709.3 نام دستگاه: U PLAY DUAL SIM مشخصه دستگاه: HIMA_ALPINE_DUGL_PVT رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ رام شرکتی – …

بیشتر بخوانید »

آموزش روت سامسونگ J110G کاملا تست شده

 فایل روت سامسونگ J110G کاملا تست شده آموزشی کاملا ساده و تست شده به همراه فایل های مورد نیاز همه چیز با فروش یک محصول تمام نمی شود، بلکه این آغازی است برای یک تعهد درصورت وجود …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی HOTWAV Venus R10 با پردازنده SPD SP7731CEB

دانلود رام رسمی HOTWAV Venus R10 با پردازنده SPD SP7731CEB  نوع پردازنده: SPD رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – دارای تمامی پارتیشن های نرم افزاری رام شرکتی – بدون هیچ گونه تغییر …

بیشتر بخوانید »