تازه های پاتریس موبایل را اینجا ببینید
خانه || دسته‌بندی نشده (پەڕە 2)

دسته‌بندی نشده

دانلود فایل فلش تبلت چینی با پردازنده A10 و مشخصه A088 MANBINBOARD V3.30 2012 07 08

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد A088 MANBINBOARD V3.30 2012 07 08 مشخصه مادربرد دستگاه: A088 MANBINBOARD V3.30 2012 07 08 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش تبلت چینی با پردازنده A10 و مشخصه A088 MAINBOARD V4.0.0

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد A088 MAINBOARD V4.0.0 مشخصه مادربرد دستگاه: A088 MAINBOARD V4.0.0 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: رام های چینی به دلیل …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش تبلت A088 V3.0 DBL 2G V1.1.4

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد A088 V3.0 DBL 2G V1.1.4 مشخصه مادربرد دستگاه: A088 V3.0 DBL 2G V1.1.4 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: رام …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش تبلت چینی با پردازنده A13 و مشخصه T733 MAINBOARD v2

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد T733 MAINBOARD v2 مشخصه مادربرد دستگاه: T733 MAINBOARD v2 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: رام های چینی به دلیل …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش تبلت چینی با پردازنده A13 و مشخصه T730 MAINBOARD V6.3

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد T730 MAINBOARD V6.3 مشخصه مادربرد دستگاه: T730 MAINBOARD V6.3 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: رام های چینی به دلیل …

بیشتر بخوانید »

فایل فلش تبلت Prestigio PMT3677 WI با برد A13 a86 mb v4.0

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد A13 a86 mb v4.0 مشخصه مادربرد دستگاه: A13 a86 mb v4.0 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: رام های چینی …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش تبلت چینی با پردازنده A13 و مشخصه t730 mainboard v6.2

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد t730 mainboard v6.2 مشخصه مادربرد دستگاه: t730 mainboard v6.2 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: رام های چینی به دلیل …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش تبلت چینی با پردازنده A13 و مشخصه A13 Q88DB v1.2

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد A13 Q88DB v1.2 بدون مشکل لمس و تصویر مشخصه مادربرد دستگاه: A13 Q88DB v1.2 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش تبلت چینی با پردازنده A13 و مشخصه a13 p860 v8.2 1

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد a13 p860 v8.2 1 بدون مشکل لمس و تصویر مشخصه مادربرد دستگاه: a13 p860 v8.2 1 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش تبلت چینی با پردازنده A13 و مشخصه m-726 tia 06 27_3

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد m-726 tia 06 27_3 بدون مشکل لمس و تصویر مشخصه مادربرد دستگاه: m-726 tia 06 27_3 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش تبلت چینی با پردازنده A13 و مشخصه A13 inet 86vz rev03

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد A13 inet 86vz rev03 بدون مشکل لمس و تصویر مشخصه مادربرد دستگاه: A13 inet 86vz rev03 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش تبلت چینی با پردازنده A13 و مشخصه A13 Inet 86ve rev02

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد A13 Inet 86ve rev02 بدون مشکل لمس و تصویر مشخصه مادربرد دستگاه: A13 Inet 86ve rev02 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست …

بیشتر بخوانید »

فایل فلش تبلت چینی با پردازنده A13 و مشخصه Et 86v2g v1.5

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد Et 86v2g v1.5 بدون مشکل لمس و تصویر مشخصه مادربرد دستگاه: Et 86v2g v1.5 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: …

بیشتر بخوانید »

فایل فلش تبلت چینی با پردازنده A13 و مشخصه et 86v2g v1.2

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد et 86v2g v1.2 بدون مشکل لمس و تصویر مشخصه مادربرد دستگاه: et 86v2g v1.2 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: …

بیشتر بخوانید »

فایل فلش تبلت با پردازنده A13 و مشخصه ET 86V2G V1.6

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد ET 86V2G V1.6 بدون مشکل لمس و تصویر مشخصه مادربرد دستگاه: ET 86V2G V1.6 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: …

بیشتر بخوانید »

فایل فلش رسمی تبلت ET 86V2G V1.3 با پردازنده A13

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد ET 86V2G V1.3 بدون مشکل لمس و تصویر مشخصه مادربرد دستگاه: ET 86V2G V1.3 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش تبلت چینی با پردازنده A13 و مشخصه F761S MAINBOARD V2.0.0

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد F761S MAINBOARD V2.0.0 مشخصه مادربرد دستگاه: F761S MAINBOARD V2.0.0 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: رام های چینی به دلیل …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش تبلت چینی با پردازنده A13 و مشخصه F761L mainboard v3.0.0

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد F761L mainboard v3.0.0 بدون مشکل لمس و تصویر مشخصه مادربرد دستگاه: F761L mainboard v3.0.0 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: …

بیشتر بخوانید »

رام تبلت چینی با پردازنده A13 با مشخصه برد T730 MAINBOARD V3.0

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد T730 MAINBOARD V3.0 بدون مشکل لمس و تصویر مشخصه مادربرد دستگاه: T730 MAINBOARD V3.0 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام تبلت با پردازنده A13 و برد F761K MAINBOARD V3.0.0

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد F761K MAINBOARD V3.0.0 مشخصه مادربرد دستگاه: F761K MAINBOARD V3.0.0 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: رام های چینی به دلیل …

بیشتر بخوانید »

فایل فلش تبلت چینی CB-M RU 94V-0 ROHS با پردازنده A13

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد CB-M RU 94V-0 ROHS مشخصه مادربرد دستگاه: CB-M RU 94V-0 ROHS نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: رام های چینی …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش تبلت چینی با مشخصه A13 H978 v1.6 2013.04.16

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد A13 H978 v1.6 2013.04.16 مشخصه مادربرد دستگاه:A13 H978 v1.6 2013.04.16 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: رام های چینی به …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش تبلت چینی با مشخصه A13 H978 v1.10

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد A13 H978 v1.10 مشخصه مادربرد دستگاه: A13 H978 v1.10 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: رام های چینی به دلیل …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد A13 s9060 با پردازنده A13

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد A13 s9060 مشخصه مادربرد دستگاه: A13 s9060 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: رام های چینی به دلیل تنوع در …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش تبلت چینی با مشخصه A13 TZX 713B V2.1

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد A13 TZX 713B V2.1 مشخصه مادربرد دستگاه: A13 TZX 713B V2.1 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: رام های چینی …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد A13 evb Q8 mxc622x 2012101

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد A13 evb Q8 mxc622x 2012101 مشخصه مادربرد دستگاه: A13 evb Q8 mxc622x 2012101 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: رام …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد A13 Q8 REV 6.0

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد A13 Q8 REV 6.0 مشخصه مادربرد دستگاه: A13 Q8 REV 6.0 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: رام های چینی …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد A13 Q8 V12

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد A13 Q8 V12 مشخصه مادربرد دستگاه: A13 Q8 V12 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: رام های چینی به دلیل …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد A13 Q8 V6.6

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد A13 Q8 V6.6 مشخصه مادربرد دستگاه: A13 Q8 V6.6 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: رام های چینی به دلیل …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش رسمی تبلت چینی TZX Q8 713b با پردازنده A13

رام رسمی تبلت چینی TZX Q8 713b با پردازنده A13 مشخصه مادربرد دستگاه: TZX Q8 713b نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: رام های چینی به دلیل تنوع …

بیشتر بخوانید »