تازه های پاتریس موبایل را اینجا ببینید
خانه || دسته‌بندی نشده (پەڕە 2)

دسته‌بندی نشده

دانلود فایل فلش تبلت چینی با پردازنده A13 و مشخصه t730 mainboard v6.2

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد t730 mainboard v6.2 مشخصه مادربرد دستگاه: t730 mainboard v6.2 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: رام های چینی به دلیل …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش تبلت چینی با پردازنده A13 و مشخصه A13 Q88DB v1.2

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد A13 Q88DB v1.2 بدون مشکل لمس و تصویر مشخصه مادربرد دستگاه: A13 Q88DB v1.2 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش تبلت چینی با پردازنده A13 و مشخصه a13 p860 v8.2 1

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد a13 p860 v8.2 1 بدون مشکل لمس و تصویر مشخصه مادربرد دستگاه: a13 p860 v8.2 1 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش تبلت چینی با پردازنده A13 و مشخصه m-726 tia 06 27_3

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد m-726 tia 06 27_3 بدون مشکل لمس و تصویر مشخصه مادربرد دستگاه: m-726 tia 06 27_3 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش تبلت چینی با پردازنده A13 و مشخصه A13 inet 86vz rev03

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد A13 inet 86vz rev03 بدون مشکل لمس و تصویر مشخصه مادربرد دستگاه: A13 inet 86vz rev03 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش تبلت چینی با پردازنده A13 و مشخصه A13 Inet 86ve rev02

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد A13 Inet 86ve rev02 بدون مشکل لمس و تصویر مشخصه مادربرد دستگاه: A13 Inet 86ve rev02 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست …

بیشتر بخوانید »

فایل فلش تبلت چینی با پردازنده A13 و مشخصه Et 86v2g v1.5

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد Et 86v2g v1.5 بدون مشکل لمس و تصویر مشخصه مادربرد دستگاه: Et 86v2g v1.5 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: …

بیشتر بخوانید »

فایل فلش تبلت چینی با پردازنده A13 و مشخصه et 86v2g v1.2

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد et 86v2g v1.2 بدون مشکل لمس و تصویر مشخصه مادربرد دستگاه: et 86v2g v1.2 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: …

بیشتر بخوانید »

فایل فلش تبلت با پردازنده A13 و مشخصه ET 86V2G V1.6

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد ET 86V2G V1.6 بدون مشکل لمس و تصویر مشخصه مادربرد دستگاه: ET 86V2G V1.6 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: …

بیشتر بخوانید »

فایل فلش رسمی تبلت ET 86V2G V1.3 با پردازنده A13

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد ET 86V2G V1.3 بدون مشکل لمس و تصویر مشخصه مادربرد دستگاه: ET 86V2G V1.3 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش تبلت چینی با پردازنده A13 و مشخصه F761S MAINBOARD V2.0.0

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد F761S MAINBOARD V2.0.0 مشخصه مادربرد دستگاه: F761S MAINBOARD V2.0.0 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: رام های چینی به دلیل …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش تبلت چینی با پردازنده A13 و مشخصه F761L mainboard v3.0.0

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد F761L mainboard v3.0.0 بدون مشکل لمس و تصویر مشخصه مادربرد دستگاه: F761L mainboard v3.0.0 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: …

بیشتر بخوانید »

رام تبلت چینی با پردازنده A13 با مشخصه برد T730 MAINBOARD V3.0

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد T730 MAINBOARD V3.0 بدون مشکل لمس و تصویر مشخصه مادربرد دستگاه: T730 MAINBOARD V3.0 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام تبلت با پردازنده A13 و برد F761K MAINBOARD V3.0.0

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد F761K MAINBOARD V3.0.0 مشخصه مادربرد دستگاه: F761K MAINBOARD V3.0.0 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: رام های چینی به دلیل …

بیشتر بخوانید »

فایل فلش تبلت چینی CB-M RU 94V-0 ROHS با پردازنده A13

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد CB-M RU 94V-0 ROHS مشخصه مادربرد دستگاه: CB-M RU 94V-0 ROHS نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: رام های چینی …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش تبلت چینی با مشخصه A13 H978 v1.6 2013.04.16

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد A13 H978 v1.6 2013.04.16 مشخصه مادربرد دستگاه:A13 H978 v1.6 2013.04.16 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: رام های چینی به …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش تبلت چینی با مشخصه A13 H978 v1.10

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد A13 H978 v1.10 مشخصه مادربرد دستگاه: A13 H978 v1.10 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: رام های چینی به دلیل …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد A13 s9060 با پردازنده A13

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد A13 s9060 مشخصه مادربرد دستگاه: A13 s9060 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: رام های چینی به دلیل تنوع در …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش تبلت چینی با مشخصه A13 TZX 713B V2.1

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد A13 TZX 713B V2.1 مشخصه مادربرد دستگاه: A13 TZX 713B V2.1 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: رام های چینی …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد A13 evb Q8 mxc622x 2012101

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد A13 evb Q8 mxc622x 2012101 مشخصه مادربرد دستگاه: A13 evb Q8 mxc622x 2012101 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: رام …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد A13 Q8 REV 6.0

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد A13 Q8 REV 6.0 مشخصه مادربرد دستگاه: A13 Q8 REV 6.0 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: رام های چینی …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد A13 Q8 V12

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد A13 Q8 V12 مشخصه مادربرد دستگاه: A13 Q8 V12 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: رام های چینی به دلیل …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد A13 Q8 V6.6

رام رسمی تبلت چینی با مشخصه برد A13 Q8 V6.6 مشخصه مادربرد دستگاه: A13 Q8 V6.6 نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: رام های چینی به دلیل …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش رسمی تبلت چینی TZX Q8 713b با پردازنده A13

رام رسمی تبلت چینی TZX Q8 713b با پردازنده A13 مشخصه مادربرد دستگاه: TZX Q8 713b نحوه فلش کردن: نرم افزار Phoenix Suit و Live Suite کاملا تست شده نکته: رام های چینی به دلیل تنوع …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ J510H تمامی نسخه ها (اندروید 7 و 6)

آموزش حذف FRP سامسونگ J510H اندروید 7 و 6 آموزش به صورت کاملا ساده و روان بدون نیاز به باکس , در کمتر از 5 دقیقه گوگل اکانت گوشی خود را آنلاک کنید قابل استفاده در تمامی بیلدنامبرهای …

بیشتر بخوانید »

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ J400G – نصب با ادین

دانلود تمامی رام های رسمی سامسونگ J400G – نصب با ادین خرید محصول شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل قیمت خرید محصول 1 J400GDXU1ARE3 8.0.0 ندارد 5 فایل 2000 تومان همه چیز با فروش …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی فارسی HTC مدل  U Play Dual SIM با مشخصه HTC_ALPINE_DUGL_PVT اندروید 6 بیلد 1.30.401.6

دانلود رام رسمی فارسی HTC مدل  U Play Dual SIM با مشخصه HTC_ALPINE_DUGL_PVT اندروید 6 بیلد 1.30.401.6 مشخصات رام: بیلدنامبر: 1.50.709.3 نام دستگاه: U PLAY DUAL SIM مشخصه دستگاه: HIMA_ALPINE_DUGL_PVT رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ رام شرکتی – …

بیشتر بخوانید »

آموزش روت سامسونگ J110G کاملا تست شده

 فایل روت سامسونگ J110G کاملا تست شده آموزشی کاملا ساده و تست شده به همراه فایل های مورد نیاز همه چیز با فروش یک محصول تمام نمی شود، بلکه این آغازی است برای یک تعهد درصورت وجود …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی HOTWAV Venus R10 با پردازنده SPD SP7731CEB

دانلود رام رسمی HOTWAV Venus R10 با پردازنده SPD SP7731CEB  نوع پردازنده: SPD رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – دارای تمامی پارتیشن های نرم افزاری رام شرکتی – بدون هیچ گونه تغییر …

بیشتر بخوانید »

آموزش هارد ریست تبلت هواوی MEDIAPAD BG2-W09

آموزش هارد ریست تبلت هواوی MEDIAPAD BG2-W09 آموزشی کاملا ساده و تست شده به همراه فیلم آموزشی همه چیز با فروش یک محصول تمام نمی شود، بلکه این آغازی است برای یک تعهد درصورت وجود هرگونه مشکل، سوال، انتقاد …

بیشتر بخوانید »
footer