تازه های پاتریس موبایل را اینجا ببینید
خانه || دسته‌بندی نشده (پەڕە 4)

دسته‌بندی نشده

دانلود رام رسمی LEAGOO LEAD 1 با پردازنده MT6582

دانلود رام رسمی LEAGOO LEAD 1 با پردازنده MT6582 نصب توسط برنامه SP_Flashtool با پردازنده MT6582 فول فلش،دارای پارتیشن های Cache و userdata حل تمامی مشکلات نرم افزاری (تصویر،تاچ،گیرکردن روی آرم و …) همه چیز با …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی LEAGOO ELITE 6 با پردازنده MT6735

دانلود رام رسمی LEAGOO ELITE 6 با پردازنده MT6735 نصب توسط برنامه SP_Flashtool با پردازنده MT6735 فول فلش،دارای پارتیشن های Cache و userdata حل تمامی مشکلات نرم افزاری (تصویر،تاچ،گیرکردن روی آرم و …) همه چیز با …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی LEAGOO ELITE 4 با پردازنده MT6735M

دانلود رام رسمی LEAGOO ELITE 4 با پردازنده MT6735M نصب توسط برنامه SP_Flashtool با پردازنده MT6735M فول فلش،دارای پارتیشن های Cache و userdata حل تمامی مشکلات نرم افزاری (تصویر،تاچ،گیرکردن روی آرم و …) همه چیز با …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی LEAGOO ELITE 3 با پردازنده MT6582

دانلود رام رسمی LEAGOO ELITE 3 با پردازنده MT6582 نصب توسط برنامه SP_Flashtool با پردازنده MT6582 فول فلش،دارای پارتیشن های Cache و userdata حل تمامی مشکلات نرم افزاری (تصویر،تاچ،گیرکردن روی آرم و …) همه چیز با …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی LEAGOO E1 با پردازنده MT6735

دانلود رام رسمی LEAGOO E1 با پردازنده MT6735 نصب توسط برنامه SP_Flashtool با پردازنده MT6735 فول فلش،دارای پارتیشن های Cache و userdata حل تمامی مشکلات نرم افزاری (تصویر،تاچ،گیرکردن روی آرم و …) همه چیز با …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی LEAGOO ALFA 5 با پردازنده SPD

دانلود رام رسمی LEAGOO ALFA 5 با پردازنده SPD نوع پردازنده: SPD رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – دارای تمامی پارتیشن های نرم افزاری رام شرکتی – بدون هیچ گونه تغییر …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی LEAGOO ALFA 8 با پردازنده MT6580

دانلود رام رسمی LEAGOO ALFA 8 با پردازنده MT6580 نصب توسط برنامه SP_Flashtool با پردازنده MT6580 فول فلش،دارای پارتیشن های Cache و userdata حل تمامی مشکلات نرم افزاری (تصویر،تاچ،گیرکردن روی آرم و …) همه چیز …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی LEAGOO ALFA 4 با پردازنده SPD

دانلود رام رسمی LEAGOO ALFA 4 با پردازنده SPD نوع پردازنده: SPD رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – دارای تمامی پارتیشن های نرم افزاری رام شرکتی – بدون هیچ گونه تغییر …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی LEAGOO 3i با پردازنده MT6582

دانلود رام رسمی LEAGOO 3i با پردازنده MT6582 نصب توسط برنامه SP_Flashtool با پردازنده MT6582 فول فلش،دارای پارتیشن های Cache و userdata حل تمامی مشکلات نرم افزاری (تصویر،تاچ،گیرکردن روی آرم و …) همه چیز با فروش …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی LEAGOO P1 با پردازنده MT6580

دانلود رام رسمی LEAGOO P1 با پردازنده MT6580 نصب توسط برنامه SP_Flashtool با پردازنده MT6580 فول فلش،دارای پارتیشن های Cache و userdata حل تمامی مشکلات نرم افزاری (تصویر،تاچ،گیرکردن روی آرم و …) همه چیز با …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی LEAGOO Z5c Lite E با پردازنده SPD

دانلود رام رسمی LEAGOO Z5c Lite E با پردازنده SPD نوع پردازنده: SPD رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – دارای تمامی پارتیشن های نرم افزاری رام شرکتی – بدون هیچ گونه تغییر …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی LEAGOO Z6 Lite E با پردازنده MT6580

دانلود رام رسمی LEAGOO Z6 Lite E با پردازنده MT6580 نصب توسط برنامه SP_Flashtool با پردازنده MT6580 اندروید 7.0 فول فلش،دارای پارتیشن های Cache و userdata حل تمامی مشکلات نرم افزاری (تصویر،تاچ،گیرکردن روی آرم و …) …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی LEAGOO Leapad 8 با پردازنده MT6580

دانلود رام رسمی LEAGOO Leapad 8 با پردازنده MT6580 نصب توسط برنامه SP_Flashtool با پردازنده MT6580 اندروید 6.0 فول فلش،دارای پارتیشن های Cache و userdata حل تمامی مشکلات نرم افزاری (تصویر،تاچ،گیرکردن روی آرم و …) همه …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی LEAGOO Leapad 7 با پردازنده MT6580

دانلود رام رسمی LEAGOO Leapad 7 با پردازنده MT6580 نصب توسط برنامه SP_Flashtool با پردازنده MT6580 اندروید 6.0 فول فلش،دارای پارتیشن های Cache و userdata حل تمامی مشکلات نرم افزاری (تصویر،تاچ،گیرکردن روی آرم و …) همه …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی LEAGOO Leapad 7S با پردازنده MT6580

دانلود رام رسمی LEAGOO Leapad 7S با پردازنده MT6580 نصب توسط برنامه SP_Flashtool با پردازنده MT6580 اندروید 6.0 فول فلش،دارای پارتیشن های Cache و userdata حل تمامی مشکلات نرم افزاری (تصویر،تاچ،گیرکردن روی آرم و …) همه …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی LEAGOO Leapad 7i با پردازنده MT6580

دانلود رام رسمی LEAGOO Leapad 7i با پردازنده MT6580 نصب توسط برنامه SP_Flashtool با پردازنده MT6580 اندروید 6.0 فول فلش،دارای پارتیشن های Cache و userdata حل تمامی مشکلات نرم افزاری (تصویر،تاچ،گیرکردن روی آرم و …) همه …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی LEAGOO Alfa 2 با پردازنده MT6580

دانلود رام رسمی LEAGOO Alfa 2 با پردازنده MT6580 نصب توسط برنامه SP_Flashtool با پردازنده MT6580 اندروید 5.1 فول فلش،دارای پارتیشن های Cache و userdata حل تمامی مشکلات نرم افزاری (تصویر،تاچ،گیرکردن روی آرم و …) همه …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی HOTWAV Venus X14 با پردازنده SPD SP7731CEB

دانلود رام رسمی HOTWAV Venus X14 با پردازنده SPD SP7731CEB  FIX LCD نوع پردازنده: SPD رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – دارای تمامی پارتیشن های نرم افزاری رام شرکتی – بدون هیچ …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی HOTWAV HWD Magic 9 با پردازنده MT6580

دانلود رام رسمی HOTWAV HWD Magic 9 با پردازنده MT6580 نصب توسط برنامه SP_Flashtool با پردازنده MT6580 اندروید 7.0 فول فلش،دارای پارتیشن های Cache و userdata حل تمامی مشکلات نرم افزاری (تصویر،تاچ،گیرکردن روی آرم و …) همه …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی HOTWAV V17 با پردازنده MT6580

دانلود رام رسمی HOTWAV V17 با پردازنده MT6580 نصب توسط برنامه SP_Flashtool با پردازنده MT6580 اندروید 6.0 فول فلش،دارای پارتیشن های Cache و userdata حل تمامی مشکلات نرم افزاری (تصویر،تاچ،گیرکردن روی آرم و …) همه چیز با …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی HOTWAV Venus R9 با پردازنده SPD SC7731 اندروید 6.0.1

دانلود رام رسمی HOTWAV Venus R9 با پردازنده SPD SC7731 اندروید 6.0.1 نوع پردازنده: SPD رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – دارای تمامی پارتیشن های نرم افزاری رام شرکتی – بدون هیچ …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی HOTWAV Venus R8 Bengal با پردازنده SPD SP7731CEB اندروید 6.0

دانلود رام رسمی HOTWAV Venus R8 Bengal با پردازنده SPD SP7731CEB اندروید 6.0 نوع پردازنده: SPD رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – دارای تمامی پارتیشن های نرم افزاری رام شرکتی – بدون هیچ …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی HOTWAV TG S8 با پردازنده MT6580

دانلود رام رسمی HOTWAV TG S8 با پردازنده MT6580 نصب توسط برنامه SP_Flashtool با پردازنده MT6580 اندروید 7.0 فول فلش،دارای پارتیشن های Cache و userdata حل تمامی مشکلات نرم افزاری (تصویر،تاچ،گیرکردن روی آرم و …) همه چیز …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی HOTWAV Magic Q8 با پردازنده MT6580

دانلود رام رسمی HOTWAV Magic Q8 با پردازنده MT6580 نصب توسط برنامه SP_Flashtool با پردازنده MT6580 اندروید 7.0 فول فلش،دارای پارتیشن های Cache و userdata حل تمامی مشکلات نرم افزاری (تصویر،تاچ،گیرکردن روی آرم و …) همه چیز …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی HOTWAV COSMOS V4 با پردازنده SPD SC7731 اندروید 5.1

دانلود رام رسمی HOTWAV COSMOS V4 با پردازنده SPD SC7731 اندروید 5.1 نوع پردازنده: SPD رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – دارای تمامی پارتیشن های نرم افزاری رام شرکتی – بدون هیچ …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی HOTWAV COSMOS V13 با پردازنده SPD SC7731 اندروید 5.1

دانلود رام رسمی HOTWAV COSMOS V13 با پردازنده SPD SC7731 اندروید 5.1 نوع پردازنده: SPD رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – دارای تمامی پارتیشن های نرم افزاری رام شرکتی – بدون هیچ …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی HOTWAV Magic 9 با پردازنده MT6580

دانلود رام رسمی HOTWAV Magic 9 با پردازنده MT6580 نصب توسط برنامه SP_Flashtool با پردازنده MT6580 اندروید 7.0 فول فلش،دارای پارتیشن های Cache و userdata حل تمامی مشکلات نرم افزاری (تصویر،تاچ،گیرکردن روی آرم و …) همه چیز …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی و فارسی HOTWAV Magic 8 با پردازنده MT6580

دانلود رام رسمی و فارسی HOTWAV Magic 8 با پردازنده MT6580 نصب توسط برنامه SP_Flashtool با پردازنده MT6580 اندروید 7.0 فول فلش،دارای پارتیشن های Cache و userdata حل تمامی مشکلات نرم افزاری (تصویر،تاچ،گیرکردن روی آرم و …) …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی DOK V8 با پردازنده MT6580

دانلود رام رسمی DOK V8 با پردازنده MT6580 نصب توسط برنامه SP_Flashtool با پردازنده MT6580 اندروید 5.1 فول فلش،دارای پارتیشن های Cache و userdata حل تمامی مشکلات نرم افزاری (تصویر،تاچ،گیرکردن روی آرم و …) همه …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی DOK S9 با پردازنده MT6572

دانلود رام رسمی DOK S9 با پردازنده MT6572 نصب توسط برنامه SP_Flashtool با پردازنده MT6572 اندروید 4.4.2 فول فلش،دارای پارتیشن های Cache و userdata حل تمامی مشکلات نرم افزاری (تصویر،تاچ،گیرکردن روی آرم و …) همه …

بیشتر بخوانید »