تازه های پاتریس موبایل را اینجا ببینید
خانه || فایل فلش و رام

فایل فلش و رام

تمامی رام های رسمی سامسونگ G130E – رایت توسط ادین

تمامی رام های رسمی سامسونگ G130E – رایت توسط ادین خرید محصول: قیمت هر فایل 2000 تومان شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل خرید محصول 1 G130EXXU0AOE2 4.4.2 دارد تک فایل همه چیز با …

بیشتر بخوانید »

فایل مخصوص آنبریک سامسونگ G130E ، حل مشکل گیرکردن روی آرم، رفع ارور custom binary blocked by frp

فایل مخصوص آنبریک سامسونگ G130E حل مشکل گیرکردن روی آرم، رفع ارور custom binary blocked by frp بدون نیاز به هیچ ابزاری (رایت از طریق ادین) حل مشکل گیر کردن روی آرم (خود به خود، بعد از روت، …

بیشتر بخوانید »

تمامی رام های رسمی سامسونگ E700M – رایت توسط ادین

تمامی رام های رسمی سامسونگ E700M – رایت توسط ادین خرید محصول: قیمت هر فایل 2000 تومان شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل خرید محصول 1 E700MUBS1AQA3 4.4.4 ندارد تک فایل 2 E700MUBS1BQA1 5.1.1 …

بیشتر بخوانید »

فایل مخصوص آنبریک سامسونگ E700M ، حل مشکل گیرکردن روی آرم، رفع ارور custom binary blocked by frp

فایل مخصوص آنبریک سامسونگ E700M حل مشکل گیرکردن روی آرم، رفع ارور custom binary blocked by frp بدون نیاز به هیچ ابزاری (رایت از طریق ادین) حل مشکل گیر کردن روی آرم (خود به خود، بعد از روت، …

بیشتر بخوانید »

فایل مخصوص آنبریک سامسونگ J530G ، حل مشکل گیرکردن روی آرم، رفع ارور custom binary blocked by frp

فایل مخصوص آنبریک سامسونگ J530G حل مشکل گیرکردن روی آرم، رفع ارور custom binary blocked by frp بدون نیاز به هیچ ابزاری (رایت از طریق ادین) حل مشکل گیر کردن روی آرم (خود به خود، بعد از روت، …

بیشتر بخوانید »

فایل فلش مخصوص دانگرید سامسونگ E700F از اندروید 5 به 4

فایل فلش مخصوص دانگرید سامسونگ E700F از اندروید 5 به 4 بدون مشکل، جهت فلش کردن این رام، تنها فایل های AP و CSC را روی گوشی رایت کنید چنانچه 1% گوشی روی آرم گیر کرد، تنها …

بیشتر بخوانید »

تمامی رام های رسمی سامسونگ E700F – رایت توسط ادین

تمامی رام های رسمی سامسونگ E700F – رایت توسط ادین خرید محصول: قیمت هر فایل 2000 تومان شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل خرید محصول 1 E700FXXU1AOD2 4.4.4 دارد تک فایل 2 E700FXXS1BQC1 5.1.1 …

بیشتر بخوانید »

فایل فلش مخصوص دانگرید سامسونگ J330F از اندروید 8 به 7

فایل فلش مخصوص دانگرید سامسونگ J330F از اندروید 8 به 7 بدون مشکل، جهت فلش کردن این رام، تنها فایل های AP و CSC را روی گوشی رایت کنید چنانچه 1% گوشی روی آرم گیر کرد، تنها …

بیشتر بخوانید »

فایل مخصوص آنبریک سامسونگ E700H ، حل مشکل گیرکردن روی آرم، رفع ارور custom binary blocked by frp

فایل مخصوص آنبریک سامسونگ E700H حل مشکل گیرکردن روی آرم، رفع ارور custom binary blocked by frp بدون نیاز به هیچ ابزاری (رایت از طریق ادین) حل مشکل گیر کردن روی آرم (خود به خود، بعد از روت، …

بیشتر بخوانید »

تمامی رام های رسمی سامسونگ E700H – رایت توسط ادین

تمامی رام های رسمی سامسونگ E700H – رایت توسط ادین خرید محصول: قیمت هر فایل 2000 تومان شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل خرید محصول 1 E700HXXU1AOD4 4.4.4 نامعلوم تک فایل 2 E700HXXS1BQC1 …

بیشتر بخوانید »

تمامی رام های رسمی سامسونگ E7009 – رایت توسط ادین

تمامی رام های رسمی سامسونگ E7009 – رایت توسط ادین خرید محصول: قیمت هر فایل 2000 تومان شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل خرید محصول 1 E7009KES1AQA2 4.4.4 ندارد تک فایل همه چیز با …

بیشتر بخوانید »

فایل مخصوص آنبریک سامسونگ E500M ، حل مشکل گیرکردن روی آرم، رفع ارور custom binary blocked by frp

فایل مخصوص آنبریک سامسونگ E500M حل مشکل گیرکردن روی آرم، رفع ارور custom binary blocked by frp بدون نیاز به هیچ ابزاری (رایت از طریق ادین) حل مشکل گیر کردن روی آرم (خود به خود، بعد از روت، …

بیشتر بخوانید »

تمامی رام های رسمی سامسونگ E500M – رایت توسط ادین

تمامی رام های رسمی سامسونگ E500M – رایت توسط ادین خرید محصول: قیمت هر فایل 2000 تومان شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل خرید محصول 1 E500MUBU1AOI2 4.4.4 ندارد تک فایل 2 E500MUBS1BPL2 5.1.1 …

بیشتر بخوانید »

فایل مخصوص آنبریک سامسونگ E7000 ، حل مشکل گیرکردن روی آرم و رفع ارور custom binary blocked by frp

فایل مخصوص آنبریک سامسونگ E7000 حل مشکل گیرکردن روی آرم، رفع ارور custom binary blocked by frp بدون نیاز به هیچ ابزاری (رایت از طریق ادین) حل مشکل گیر کردن روی آرم (خود به خود، بعد از …

بیشتر بخوانید »

تمامی رام های رسمی سامسونگ E500L – رایت توسط ادین

تمامی رام های رسمی سامسونگ E500L – رایت توسط ادین خرید محصول: قیمت هر فایل 2000 تومان شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل خرید محصول 1 E500LKLUAPE1 4.2.2 ندارد تک فایل همه چیز با …

بیشتر بخوانید »

تمامی رام های رسمی سامسونگ E500YZ – رایت توسط ادین

تمامی رام های رسمی سامسونگ E500YZ – رایت توسط ادین خرید محصول: قیمت هر فایل 2000 تومان شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل خرید محصول 1 E500YZZTS1AQA1 4.4.4 ندارد تک فایل همه چیز با …

بیشتر بخوانید »

تمامی رام های رسمی سامسونگ E500S – رایت توسط ادین

تمامی رام های رسمی سامسونگ E500S – رایت توسط ادین خرید محصول: قیمت هر فایل 2000 تومان شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل خرید محصول 1 E500SKSUAOH1 4.2.2 ندارد تک فایل همه چیز با …

بیشتر بخوانید »

فایل مخصوص آنبریک سامسونگ E500F ، حل مشکل گیرکردن روی آرم، رفع ارور custom binary blocked by frp

فایل مخصوص آنبریک سامسونگ E500F حل مشکل گیرکردن روی آرم، رفع ارور custom binary blocked by frp بدون نیاز به هیچ ابزاری (رایت از طریق ادین) حل مشکل گیر کردن روی آرم (خود به خود، بعد از روت، …

بیشتر بخوانید »

تمامی رام های رسمی سامسونگ E500F – رایت توسط ادین

تمامی رام های رسمی سامسونگ E500F – رایت توسط ادین خرید محصول: قیمت هر فایل 2000 تومان شماره بیلدنامبر ورژن اندروید زبان فارسی نوع فایل خرید محصول 1 E500FXXU1AOD1 4.4.4 دارد تک فایل 2 E500FXXU1BQE1 …

بیشتر بخوانید »

حذف FRP ال جی LG G5مدل H831 در 1 دقیقه با سرویس آنلاین – تمام نسخه های اندروید

حذف FRP ال جی LG G5 مدل H831 در 1 دقیقه با سرویس آنلاین قابل استفاده برای تمام نسخه های اندروید (حتی آخرین سکیوریتی) یکی از دلایل گوگل برای ارائه نسخه های جدید اندروید، بستن باگ های …

بیشتر بخوانید »

حذف FRP ال جی LG G5مدل H830SV در 1 دقیقه با سرویس آنلاین – تمام نسخه های اندروید

حذف FRP ال جی LG G5 مدل H830SV در 1 دقیقه با سرویس آنلاین قابل استفاده برای تمام نسخه های اندروید (حتی آخرین سکیوریتی) یکی از دلایل گوگل برای ارائه نسخه های جدید اندروید، بستن باگ های …

بیشتر بخوانید »

حذف FRP ال جی LG G5مدل H830 در 1 دقیقه با سرویس آنلاین – تمام نسخه های اندروید

حذف FRP ال جی LG G5 مدل H830 در 1 دقیقه با سرویس آنلاین قابل استفاده برای تمام نسخه های اندروید (حتی آخرین سکیوریتی) یکی از دلایل گوگل برای ارائه نسخه های جدید اندروید، بستن باگ های …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف پترن سامسونگ A300F توسط ادین، بدون حذف اطلاعات ، اختصاصی پاتریس موبایل

آموزش بازکردن تمامی قفل های سامسونگ A300F (پترن ، پین ، اثر انگشت) توسط ادین بدون حذف اطلاعات ، اختصاصی پاتریس موبایل نوع فایل: کرنل PGF کرنل PGF چیست؟ این فایل ها که توسط تیم تخصصی پاتریس موبایل ارائه …

بیشتر بخوانید »

آموزش بازکردن پترن سامسونگ i8262 توسط ادین، بدون حذف اطلاعات ، اختصاصی پاتریس موبایل

آموزش بازکردن تمامی قفل های سامسونگ i8262 (پترن ، پین ، اثر انگشت)  بدون حذف اطلاعات ، اختصاصی پاتریس موبایل این فایل ها بسیار کم حجم (حدود 10 مگابایت) هستند خرید محصول:  شماره بیلـدنامبــر قیمت خرید محصول 1 تمامی …

بیشتر بخوانید »

آموزش بازکردن پترن سامسونگ C9008 توسط ادین، بدون حذف اطلاعات ، اختصاصی پاتریس موبایل

آموزش بازکردن تمامی قفل های سامسونگ C9008 (پترن ، پین ، اثر انگشت) توسط ادین بدون حذف اطلاعات ، اختصاصی پاتریس موبایل نوع فایل: کرنل PGF کرنل PGF چیست؟ این فایل ها که توسط تیم تخصصی پاتریس موبایل …

بیشتر بخوانید »

دانلود ریکاوری TWRP مخصوص گوشی سامسونگ J105B

دانلود ریکاوری TWRP مخصوص گوشی سامسونگ J105B موارد کاربرد ریکاوری کاستوم TWRP : برای دستکاری فایل های سیستمی و غیر سیستمی برای روت کردن گوشی برای نصب رام کاستوم برای نصب گوگل پلی برای نصب …

بیشتر بخوانید »

دانلود ریکاوری TWRP مخصوص گوشی سامسونگ J105F

دانلود ریکاوری TWRP مخصوص گوشی سامسونگ J105F موارد کاربرد ریکاوری کاستوم TWRP : برای دستکاری فایل های سیستمی و غیر سیستمی برای روت کردن گوشی برای نصب رام کاستوم برای نصب گوگل پلی برای نصب …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ C900Y اندروید 6 و 7 (تمامی بیلدنامبرها)

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) سامسونگ C900Y اندروید 6 و 7 (تمامی بیلدنامبرها) آموزش به صورت کاملا ساده و روان بدون نیاز به باکس , در کمتر از 5 دقیقه گوگل اکانت گوشی خود را آنلاک کنید قابل استفاده …

بیشتر بخوانید »

رام مخصوص دانگرید سامسونگ C900Y از اندروید 7 به 6

فایل فلش مخصوص دانگرید سامسونگ C900Y از اندروید 7 به 6 بدون مشکل، جهت فلش کردن این رام، تنها فایل های AP و CSC را روی گوشی رایت کنید چنانچه 1% گوشی روی آرم گیر کرد، تنها BL …

بیشتر بخوانید »

فایل مخصوص آنبریک سامسونگ C900Y ، حل مشکل گیرکردن روی آرم و رفع ارور custom binary blocked by frp

فایل مخصوص آنبریک سامسونگ C900Y حل مشکل گیرکردن روی آرم، رفع ارور custom binary blocked by frp بدون نیاز به هیچ ابزاری (رایت از طریق ادین) حل مشکل گیر کردن روی آرم (خود به خود، بعد از …

بیشتر بخوانید »
footer