خانه || فایل فلش و رام || دیمو – DiMO

دیمو – DiMO

دانلود رام تست شده فارسی دیمو D711 با پردازنده MT6571 اندروید 4.4.2 فول

Dimo Logo

دانلود رام تست شده فارسی دیمو Dimo D711 با پردازنده MT6571 اندروید 4.4.2 فول مشخصات رام: ورژن اندروید: 4.4.2 نوع پردازنده: مدیاتک MT6571 رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – حاوی فایل …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی دیمو 7890 با پردازنده 6572 و برد k7-mb-v2.0

Dimo Logo

دانلود رام رسمی دیمو 7890 با پردازنده 6572 و برد k7-mb-v2.0 از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: مدیاتک MT6572 مدل دستگاه: تبلت دیمو مدل 7890 مشخصه فنی مادربرد : k7-mb-v2.0 رام کاملا رسمی و بدون …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام دیمو 700s با پردازنده A13 و برد Inet 86ve Rev02 Zeng-gc

Dimo Logo

دانلود رام دیمو 700s با پردازنده A13 و برد Inet 86ve Rev02 Zeng-gc از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: Allwinner A13 مشخصه برد: Inet 86ve Rev02 Zeng-gc رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام فارسی دیمو D32a با پردازنده mt6572

Dimo Logo

دانلود رام فارسی دیمو D32a با پردازنده mt6572 فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: مدیاتک MT6572 رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – دارای تمامی پارتیشن های نرم افزاری …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام فارسی دیمو Dimo Zava

Dimo Logo

دانلود رام رسمی دیمو Dimo Zava فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: مدیاتک MT6575 رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – دارای تمامی پارتیشن های نرم افزاری رام شرکتی …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام فارسی دیمو Dimo Soren

Dimo Logo

دانلود رام رسمی دیمو Dimo Soren فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: مدیاتک MT6575 رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – دارای تمامی پارتیشن های نرم افزاری رام شرکتی …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام فارسی دیمو Dimo S450

Dimo Logo

دانلود رام رسمی دیمو Dimo S450 فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: مدیاتک MT6582 رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – دارای تمامی پارتیشن های نرم افزاری رام شرکتی …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام فارسی دیمو Dimo S400

Dimo Logo

دانلود رام رسمی دیمو Dimo S400 فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: مدیاتک MT6582 رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – دارای تمامی پارتیشن های نرم افزاری رام شرکتی …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام فارسی دیمو Dimo S380

Dimo Logo

دانلود رام رسمی دیمو Dimo S380 فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: مدیاتک MT6582 رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – دارای تمامی پارتیشن های نرم افزاری رام شرکتی …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام فارسی دیمو Dimo S360

Dimo Logo

دانلود رام رسمی دیمو Dimo S360 فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: مدیاتک MT6592 رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – دارای تمامی پارتیشن های نرم افزاری رام شرکتی …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام فارسی دیمو Dimo S45A

Dimo Logo

دانلود رام رسمی دیمو Dimo S45A فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: مدیاتک MT6572 رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – دارای تمامی پارتیشن های نرم افزاری رام شرکتی …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام فارسی دیمو Dimo S40

Dimo Logo

دانلود رام رسمی دیمو Dimo S40 فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: مدیاتک MT6572 رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – دارای تمامی پارتیشن های نرم افزاری رام شرکتی …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام فارسی دیمو Dimo Diox D8

Dimo Logo

دانلود رام رسمی دیمو Dimo Diox D8 فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: مدیاتک MT6582 رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – دارای تمامی پارتیشن های نرم افزاری رام …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام فارسی دیمو Dimo D704

Dimo Logo

دانلود رام رسمی دیمو Dimo 704 فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: مدیاتک MT6572 رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – دارای تمامی پارتیشن های نرم افزاری رام شرکتی …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام فارسی دیمو Dimo 7782

Dimo Logo

دانلود رام رسمی دیمو Dimo 7782 فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: مدیاتک MT6572 رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – دارای تمامی پارتیشن های نرم افزاری رام شرکتی …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام فارسی دیمو Dimo zigorat 1s با پردازنده SPD

Dimo Logo

دانلود رام رسمی دیمو Dimo Zigorat 1s فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: SPD رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – دارای تمامی پارتیشن های نرم افزاری رام شرکتی …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام فارسی دیمو Dimo Sorena 7730 با پردازنده SPD

Dimo Logo

دانلود رام رسمی دیمو Dimo Sorena 7730 فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: SPD نام دستگاه: دیمو سورنا 7730 رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – دارای تمامی پارتیشن …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام فارسی دیمو Dimo Sarv 2 با پردازنده SPD

Dimo Logo

دانلود رام رسمی دیمو Dimo Sarv2 فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: SPD رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – دارای تمامی پارتیشن های نرم افزاری رام شرکتی – …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام فارسی دیمو Dimo Maron M5 با پردازنده SPD

Dimo Logo

دانلود رام رسمی دیمو Dimo Maron M5 فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: SPD رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – دارای تمامی پارتیشن های نرم افزاری رام شرکتی …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام فارسی دیمو Dimo K300 با پردازنده SPD

Dimo Logo

دانلود رام رسمی دیمو Dimo K300 فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: SPD رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – دارای تمامی پارتیشن های نرم افزاری رام شرکتی – …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام فارسی دیمو Dimo Diox D7 با پردازنده SPD

Dimo Logo

دانلود رام رسمی دیمو Dimo Diox D7 فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: SPD رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – دارای تمامی پارتیشن های نرم افزاری رام شرکتی …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام فارسی دیمو Dimo Diox D3 با پردازنده SPD

Dimo Logo

دانلود رام رسمی دیمو Dimo Diox D3 فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: SPD رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – دارای تمامی پارتیشن های نرم افزاری رام شرکتی …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام فارسی دیمو Dimo D5 با پردازنده SPD

Dimo Logo

دانلود رام رسمی دیمو Dimo D5 فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: SPD رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – دارای تمامی پارتیشن های نرم افزاری رام شرکتی – …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام فارسی دیمو Dimo D4 با پردازنده SPD

Dimo Logo

دانلود رام رسمی دیمو Dimo D4 فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: SPD رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – دارای تمامی پارتیشن های نرم افزاری رام شرکتی – …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام فارسی دیمو Dimo D1 با پردازنده SPD

Dimo Logo

دانلود رام رسمی دیمو Dimo D1 فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: SPD رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – دارای تمامی پارتیشن های نرم افزاری رام شرکتی – …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام فارسی دیمو Dimo Zigorat 2 با پردازنده SPD

Dimo Logo

دانلود رام رسمی دیمو Dimo Zigorat2 فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: SPD رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – دارای تمامی پارتیشن های نرم افزاری رام شرکتی – …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام فارسی دیمو Dimo Soren 2 با پردازنده SPD

Dimo Logo

دانلود رام رسمی دیمو Dimo Soren2 فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: SPD رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – دارای تمامی پارتیشن های نرم افزاری رام شرکتی – …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام فارسی دیمو Dimo Aras 2 با پردازنده SPD

Dimo Logo

دانلود رام رسمی دیمو Dimo Aras2 فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: SPD رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – دارای تمامی پارتیشن های نرم افزاری رام شرکتی – …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی دیمو Dimo S42 با منوی فارسی – حل مشکل صفحه سفید – به همراه آموزش

Dimo Logo

دانلود رام رسمی دیمو Dimo S42 با منوی فارسی – به همراه آموزش فایل فارسی حل مشکل صفحه سفید بعد از فلش اضافه شد با خرید این محصول، دو عدد رام در اختیار شما قرار می …

بیشتر بخوانید »

دانلود رام رسمی دیمو Dimo S9 با منوی فارسی – به همراه آموزش

Dimo Logo

دانلود رام رسمی دیمو Dimo S9 با منوی فارسی – به همراه آموزش مشخصات رام: رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – دارای تمامی پارتیشن های نرم افزاری رام شرکتی – …

بیشتر بخوانید »