خانه || فایل فلش و رام || دیمو – DiMO (پەڕە 4)

دیمو – DiMO

دانلود فایل فلش فارسی دیمو Dimo Diox

Dimo Diox

با یکی دیگر از رام های نایاب اندروید در خدمت شما سروران هستیم رام رسمی گوشی دیمو Dimo Diox فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: مدیاتک MT6572 نحوه فلش: ازطریق برنامه SP_Flash_Tool_5.1343.01 …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش فارسی دیمو Dimo 3

Dimo 3

با یکی دیگر از رام های نایاب اندروید در خدمت شما سروران هستیم رام رسمی تبلت دیمو Dimo 3 فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: مدیاتک MT6582 نحوه فلش: ازطریق برنامه SP_Flash_Tool_5.1343.01 …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش فارسی دیمو Dimo S43

با یکی دیگر از رام های نایاب اندروید در خدمت شما سروران هستیم رام رسمی گوشی  ?!—————————-?!  فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: مدیاتک MTxxxx نحوه فلش: ازطریق برنامه SP_Flash_Tool_5.1343.01 رام کاملا رسمی …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش فارسی دیمو Dimo S40

دانلود رام فارسی دیمو Dimo S40 کلیک کنید

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش فارسی دیمو Dimo P3

Dimo P3

با یکی دیگر از رام های نایاب اندروید در خدمت شما سروران هستیم رام رسمی دیمو Dimo P3 فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: مدیاتک MT6572 نحوه فلش: ازطریق برنامه SP_Flash_Tool_5.1343.01 رام …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش فارسی دیمو Dimo Maron M9

Dimo Maron M9

با یکی دیگر از رام های نایاب اندروید در خدمت شما سروران هستیم رام رسمی و فول فارسی دیمو Dimo Maron M9 فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: مدیاتک MT6572 رام کاملا رسمی …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش فارسی دیمو Dimo Maron 8

Dimo Maron 8

رام رسمی و فول فارسی دیمو Dimo Maron 8 فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: مدیاتک MT6572 رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – دارای تمامی پارتیشن های نرم …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش فارسی دیمو Dimo Maron 5

Dimo Maron 5

رام رسمی گوشی دیمو Dimo Maron 5 فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: مدیاتک MT6572 رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – دارای تمامی پارتیشن های نرم افزاری …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش فارسی دیمو Dimo M20 با پردازنده مدیاتک MT6572

Dimo M20

رام رسمی گوشی دیمو Dimo M20 فارسی و فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: مدیاتک MT6572 نحوه فلش: ازطریق برنامه SP_Flash_Tool_5.1343.01 رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – دارای …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش فارسی دیمو Dimo Sam

Dimo SAM

با یکی دیگر از رام های نایاب اندروید در خدمت شما سروران هستیم رام رسمی فارسی دیمو سام فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: مدیاتک MT6573 رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش فارسی دیمو Dimo Sahand5

Dimo Sahand 5

رام رسمی فارسی دیمو Dimo Sahand 5 ( دیمو سهند 5 ) فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: مدیاتک MT6572 رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – دارای …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش فارسی دیمو Dimo S500

Dimo S500

رام رسمی فارسی دیمو Dimo S500 فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: مدیاتک MT6589 رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – دارای تمامی پارتیشن های نرم افزاری رام …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش فارسی دیمو Dimo S45

Dimo S45

با یکی دیگر از رام های نایاب اندروید در خدمت شما سروران هستیم رام رسمی فارسی دیمو Dimo S45 فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: مدیاتک MT6572 رام کاملا رسمی و بدون …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش فارسی دیمو Dimo S45A

برای دانلود این فایل کلیک کنید

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش فارسی دیمو Dimo S47

Dimo S47

با یکی دیگر از رام های نایاب اندروید در خدمت شما سروران هستیم رام رسمی فارسی دیمو Dimo S47 فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: مدیاتک MT6572 رام کاملا رسمی و بدون …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش فارسی دیمو Dimo S48

Dimo S48

با یکی دیگر از رام های نایاب اندروید در خدمت شما سروران هستیم رام رسمی فارسی دیمو Dimo S48 فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: مدیاتک MT6572 رام کاملا رسمی و بدون …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش فارسی دیمو Dimo S350

Dimo S350

با یکی دیگر از رام های نایاب اندروید در خدمت شما سروران هستیم رام رسمی فارسی دیمو Dimo S350 فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: مدیاتک MT6582 رام کاملا رسمی و بدون …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش فارسی دیمو Dimo S360

با یکی دیگر از رام های نایاب اندروید در خدمت شما سروران هستیم رام رسمی گوشی  ?!—————————-?!  فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: مدیاتک MTxxxx نحوه فلش: ازطریق برنامه SP_Flash_Tool_5.1343.01 رام کاملا رسمی …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش فارسی دیمو Dimo S370

Dimo S370

با یکی دیگر از رام های نایاب اندروید در خدمت شما سروران هستیم رام رسمی فارسی دیمو Dimo S370 فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: مدیاتک MT6582 رام کاملا رسمی و بدون …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش فارسی دیمو Dimo S380

جهت دانلود این فایل کلیک کنید

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش فارسی دیمو Dimo S390

Dimo S390

با یکی دیگر از رام های نایاب اندروید در خدمت شما سروران هستیم رام رسمی فارسی دیمو Dimo S390 فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: مدیاتک MT6582 رام کاملا رسمی و بدون …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش فارسی دیمو Dimo S400

جهت دانلود این فایل کلیک کنید

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش فارسی دیمو Dimo S410

Dimo S410

با یکی دیگر از رام های نایاب اندروید در خدمت شما سروران هستیم رام رسمی فارسی دیمو Dimo S410 فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: ورژن اندروید: 4.4.2 نوع پردازنده: مدیاتک MT6582 رام کاملا …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش فارسی دیمو Dimo S450

جهت دانلود فایل کلیک کنید

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش فارسی دیمو Dimo 2

Dimo2

با یکی دیگر از رام های نایاب اندروید در خدمت شما سروران هستیم رام رسمی فارسی دیمو Dimo 2 فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: مدیاتک MT6582 رام کاملا رسمی و بدون هیچ …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش فارسی دیمو Dimo Diamond

Dimo Diamond

با یکی دیگر از رام های نایاب اندروید در خدمت شما سروران هستیم رام رسمی فارسی دیمو Dimo Diamond فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: مدیاتک MT6572 رام کاملا رسمی و بدون هیچ …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش فارسی دیمو Dimo D306

Dimo D306

با یکی دیگر از رام های نایاب اندروید در خدمت شما سروران هستیم رام رسمی فارسی دیمو Dimo S306 فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: مدیاتک MT6572 رام کاملا رسمی و بدون …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش فارسی دیمو Dimo D201

Dimo D201

با یکی دیگر از رام های نایاب اندروید در خدمت شما سروران هستیم رام رسمی فارسی دیمو Dimo D201 فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: مدیاتک MT6572 رام کاملا رسمی و بدون هیچ …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش فارسی دیمو Dimo D70 با پردازنده MT6582

Dimo D70

رام رسمی فارسی دیمو Dimo D70 فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: نوع پردازنده: مدیاتک MT6582 رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – دارای تمامی پارتیشن های نرم افزاری رام شرکتی …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل فلش فارسی دیمو Dimo Soren 2s با پردازنده MT6572

Dimo Soren 2s

رام رسمی فارسی دیمو Dimo Soren 2s فول فلش از پاتریس موبایل مشخصات رام: ورژن اندروید: 4.2.2 نوع پردازنده: مدیاتک MT6572 رام کاملا رسمی و بدون هیچ گونه باگ فول فلش – دارای تمامی پارتیشن …

بیشتر بخوانید »