خانه || فایل فلش و رام || SAMSUNG || فایل های Cert و QCN سامسونگ

فایل های Cert و QCN سامسونگ

دانلود فایل cert سامسونگ A800i – حل مشکل سریال و شبکه

Galaxy A8

دانلود فایل cert سامسونگ A800i – حل مشکل سریال و شبکه این فایل مربوط به بخش شبکه و آنتن گوشی SAMSUNG Galaxy A8 SM-A800i بوده و مشکلات مربوط به سریال و آنتن گوشی را حل می …

بیشتر بخوانید »

دانلود مجموعه فایل های cert سامسونگ A5000 – حل مشکل سریال و شبکه

Galaxy A5

دانلود مجموعه فایل های cert سامسونگ A5000 – حل مشکل سریال و شبکه این فایل مربوط به بخش شبکه و آنتن گوشی SAMSUNG Galaxy A5 SM-A5000 بوده و مشکلات مربوط به سریال و آنتن گوشی را …

بیشتر بخوانید »

دانلود تمام فایلهای cert سامسونگ N910c – حل مشکل سریال و شبکه

N910c

دانلود تمام فایلهای cert سامسونگ N910c – حل مشکل سریال و شبکه این فایل مربوط به بخش شبکه و آنتن گوشی SAMSUNG Galaxy Note 4 SM-N910c بوده و مشکلات مربوط به سریال و آنتن گوشی را حل …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل cert سامسونگ T715Y – حل مشکل سریال و شبکه

SAMSUNG T715Y Galaxy Tab s2 8.0

دانلود فایل cert سامسونگ T715Y – حل مشکل سریال و شبکه این فایل مربوط به بخش شبکه و آنتن گوشی SAMSUNG Galaxy Tab s2 8.0 SM-T715Y بوده و مشکلات مربوط به سریال و آنتن گوشی را حل …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل cert سامسونگ A800F – حل مشکل سریال و شبکه

A800F Galaxy A8

دانلود فایل cert سامسونگ A800F – حل مشکل سریال و شبکه این فایل مربوط به بخش شبکه و آنتن گوشی SAMSUNG Galaxy A8 SM-A800F بوده و مشکلات مربوط به سریال و آنتن گوشی را حل می کند. …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل cert سامسونگ J700M – حل مشکل سریال و شبکه

J700F

دانلود فایل cert سامسونگ J700M – حل مشکل سریال و شبکه این فایل مربوط به بخش شبکه و آنتن گوشی SAMSUNG Galaxy J7 SM-J700M بوده و مشکلات مربوط به سریال و آنتن گوشی را حل …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایلهای cert سامسونگ J700F – حل مشکل سریال و شبکه (هر2سیم)

J700F

دانلود فایلهای cert سامسونگ J700F – حل مشکل سریال و شبکه (هر2سیم) این فایل مربوط به بخش شبکه و آنتن گوشی SAMSUNG Galaxy J7 Dous SM-J700F بوده و مشکلات مربوط به سریال و آنتن گوشی را …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل cert سامسونگ A300FU – حل مشکل سریال و شبکه

دانلود فایل cert سامسونگ A300FU - حل مشکل سریال و شبکه

دانلود فایل cert سامسونگ SM-A300FU برای اولین بار از پاتریس موبایل این فایل مربوط به بخش شبکه و آنتن گوشی SAMSUNG Galaxy A3 SM-A300FU بوده و مشکلات مربوط به سریال و آنتن گوشی را حل می …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل cert سامسونگ J111F – حل مشکل سریال و شبکه

دانلود فایل cert سامسونگ SM-J111F

دانلود فایل cert سامسونگ SM-J111F برای اولین بار از پاتریس موبایل این فایل مربوط به بخش شبکه و آنتن گوشی SAMSUNG Galaxy J1 Ace SM-J111F بوده و مشکلات مربوط به سریال و آنتن گوشی را حل …

بیشتر بخوانید »

دانلود تمامی فایلهای cert سامسونگ G920F – حل مشکل سریال و شبکه

دانلود تمامی فایلهای cert سامسونگ G920F - حل مشکل سریال و شبکه

دانلود تمامی فایلهای cert سامسونگ SM-G920F برای اولین بار از پاتریس موبایل این فایل مربوط به بخش شبکه و آنتن گوشی SAMSUNG Galaxy S6 SM-G920F بوده و مشکلات مربوط به سریال و آنتن گوشی را حل …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل cert سامسونگ N910H – حل مشکل سریال و شبکه

دانلود فایل cert سامسونگ N910H - حل مشکل سریال و شبکه

دانلود فایل cert سامسونگ SM-N910H برای اولین بار از پاتریس موبایل این فایل مربوط به بخش شبکه و آنتن گوشی SAMSUNG Galaxy Note4 SM-N910H بوده و مشکلات مربوط به سریال و آنتن گوشی را حل می …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل cert سامسونگ T815 – حل مشکل سریال و شبکه

T815

دانلود فایل cert سامسونگ SM-T815 برای اولین بار از پاتریس موبایل این فایل مربوط به بخش شبکه و آنتن گوشی SAMSUNG Galaxy Tab s2 SM-T815 بوده و مشکلات مربوط به سریال و آنتن گوشی را حل …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل cert سامسونگ J200F – حل مشکل سریال و شبکه

Galaxy J2

دانلود فایل cert سامسونگ SM-J200F برای اولین بار از پاتریس موبایل این فایل مربوط به بخش شبکه و آنتن گوشی SAMSUNG Galaxy J2 SM-J200F بوده و مشکلات مربوط به سریال و آنتن گوشی را حل می کند. …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل cert سامسونگ SM-A710F – حل مشکل سریال و شبکه

Galaxy A7

دانلود فایل cert سامسونگ SM-A710F برای اولین بار از پاتریس موبایل این فایل مربوط به بخش شبکه و آنتن گوشی SAMSUNG Galaxy A7 2016 SM-A710F بوده و مشکلات مربوط به سریال و آنتن گوشی را حل می کند. …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل cert سامسونگ E700h – حل مشکل سریال و شبکه

Samsung-Galaxy-E7-1440x564_c

دانلود فایل cert سامسونگ SM-E700H برای اولین بار از پاتریس موبایل این فایل مربوط به بخش شبکه و آنتن گوشی SAMSUNG Galaxy E7 , SM-E700H بوده و مشکلات مربوط به سریال و آنتن گوشی را حل …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل cert سامسونگ G925F – حل مشکل سریال و شبکه

G925F

دانلود فایل cert سامسونگ SM-G925F برای اولین بار از پاتریس موبایل این فایل مربوط به بخش شبکه و آنتن گوشی SAMSUNG Galaxy S6 edge SM-G925F بوده و مشکلات مربوط به سریال و آنتن گوشی را حل می …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل cert سامسونگ J100F – حل مشکل سریال و شبکه

J100H,F (1)

دانلود فایل cert سامسونگ J100F برای اولین بار از پاتریس موبایل این فایل مربوط به بخش شبکه و آنتن گوشی SAMSUNG Galaxy J1 J100F بوده و مشکلات مربوط به سریال و آنتن گوشی را حل …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل cert سامسونگ J100H برای اولین بار از پاتریس موبایل

J100H,F (1)

دانلود فایل cert سامسونگ J100H برای اولین بار از پاتریس موبایل این فایل مربوط به بخش شبکه و آنتن گوشی SAMSUNG Galaxy J1 J100H بوده و مشکلات مربوط به سریال و آنتن گوشی را 100% حل …

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل cert سامسونگ J500FN – حل قطعی سریال IMEI /01

samsung_galaxy_j5_black8

دانلود فایل cert سامسونگ J500FN برای اولین بار از پاتریس موبایل این فایل مربوط به بخش شبکه و آنتن گوشی SAMSUNG Galaxy J5 J500FN بوده و مشکلات مربوط به سریال و آنتن گوشی را 100% …

بیشتر بخوانید »