خانه || Blackberry

Blackberry

دانلود تمامی رام های رسمی بلک بری Leap (نصب بصورت AutoLoader)

دانلود تمامی رام های رسمی بلک بری Leap (نصب بصورت AutoLoader) نصب به صورت آسان (اتولودر) جهت نصب رام کافیست گوشی را خاموش کنید؛ فایل exe را اجرا کرده و سپس گوشی را در حالت …

بیشتر بخوانید »

دانلود تمامی رام های رسمی بلک بری Classic (نصب بصورت AutoLoader)

دانلود تمامی رام های رسمی بلک بری Classic (نصب بصورت AutoLoader) نصب به صورت آسان (اتولودر) جهت نصب رام کافیست گوشی را خاموش کنید؛ فایل exe را اجرا کرده و سپس گوشی را در حالت …

بیشتر بخوانید »

رام رسمی بلک بری PRIV حاوی آخرین نسخه اندروید ، مناسب جهت آنبریک و حل تمامی مشکلات

رام رسمی بلک بری PRIV حاوی آخرین نسخه اندروید ، مناسب جهت آنبریک و حل تمامی مشکلات این فایل بر روی ورژن های زیر تست شده STV100-1 STV100-2 STV100-3 STV100-4 مناسب جهت آپدیت و آنبریک …

بیشتر بخوانید »

دانلود تمامی رام های رسمی بلک بری Z30 (نصب بصورت AutoLoader)

Blackberry Z30

دانلود تمامی رام های رسمی بلک بری Z30 (نصب صورت AutoLoader) نصب به صورت آسان (اتولودر) جهت نصب رام کافیست گوشی را خاموش کنید؛ فایل exe را اجرا کرده و سپس گوشی را در حالت …

بیشتر بخوانید »

دانلود تمامی رام های رسمی بلک بری Z10 (نصب بصورت AutoLoader)

Z10

  دانلود تمامی رام های رسمی بلک بری Z10 (نصب صورت AutoLoader) نصب به صورت آسان (اتولودر) جهت نصب رام کافیست گوشی را خاموش کنید؛ فایل exe را اجرا کرده و سپس گوشی را در …

بیشتر بخوانید »

دانلود تمامی رام های رسمی بلک بری Z3 (نصب بصورت AutoLoader)

دانلود تمامی رام های رسمی بلک بری Z3 (نصب صورت AutoLoader) نصب به صورت آسان (اتولودر) جهت نصب رام کافیست گوشی را خاموش کنید؛ فایل exe را اجرا کرده و سپس گوشی را در حالت …

بیشتر بخوانید »

دانلود تمامی رام های رسمی بلک بری Q10 (نصب بصورت AutoLoader)

Q10

دانلود تمامی رام های رسمی بلک بری Q10 (نصب صورت AutoLoader) نصب به صورت آسان (اتولودر) جهت نصب رام کافیست گوشی را خاموش کنید؛ فایل exe را اجرا کرده و سپس گوشی را در حالت …

بیشتر بخوانید »

دانلود تمامی رام های رسمی بلک بری Passport (نصب بصورت AutoLoader)

blackberry-passport-review

دانلود تمامی رام های رسمی بلک بری Passport (نصب صورت AutoLoader) نصب به صورت آسان (اتولودر) جهت نصب رام کافیست گوشی را خاموش کنید؛ فایل exe را اجرا کرده و سپس گوشی را در حالت …

بیشتر بخوانید »