تازه های پاتریس موبایل را اینجا ببینید
خانه || frpnew

frpnew

برنامه های مورد نیاز جهت حذف FRP:

تهیه و تنظیم توسط پاتریس موبایل

Quick Shortcut Maker (PATRISS)
Quick Shortcut Maker 2 (PATRISS)
FRP FIX (PATRISS)
FRP FIX NEW (PATRISS)
SAMSUNG APPS (PATRISS)
Frp Bypass App
Easy FRP BYPASS
NOVA Launcher

______________________________________________________

Bypass Samsung Account.apk
 Google Account Manager 7.1.1 December 9, 2016
 Google Account Manager 7.1 October 10, 2016
 Google Account Manager 7.0 August 23, 2016
 Google Account Manager 5.1.1 April 12, 2016
 Google Account Manager 4.4.4 January 17, 2016
 Google Account Manager 4.0.3-239410 January 16, 2016
 Google Account Manager 6.0.1 January 14, 2016

______________________________________________________

ES File Explorer

SAMSUNG APPS

footer