تازه های پاتریس موبایل را اینجا ببینید
خانه || نتیجه جستجو برای : حذف FRP (پەڕە 10)

نتیجه جستجو برای : حذف FRP

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia Z3 L55u  اندروید 7 کاملا تست شده

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia Z3 L55u  اندروید 7 آموزش به صورت کاملا ساده و روان بدون نیاز به باکس , در کمتر از 5 دقیقه گوگل اکانت گوشی خود را آنلاک کنید قابل …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia Z3 D6653  اندروید 7 کاملا تست شده

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia Z3 D6653  اندروید 7  آموزش به صورت کاملا ساده و روان بدون نیاز به باکس , در کمتر از 5 دقیقه گوگل اکانت گوشی خود را آنلاک کنید قابل …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia Z3 D6643  اندروید 7 کاملا تست شده

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia Z3 D6643  اندروید 7  آموزش به صورت کاملا ساده و روان بدون نیاز به باکس , در کمتر از 5 دقیقه گوگل اکانت گوشی خود را آنلاک کنید قابل …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia Z3 D6633  اندروید 7 کاملا تست شده

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia Z3 D6633  اندروید 7  آموزش به صورت کاملا ساده و روان بدون نیاز به باکس , در کمتر از 5 دقیقه گوگل اکانت گوشی خود را آنلاک کنید قابل …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia Z3 D6616  اندروید 7 کاملا تست شده

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia Z3 D6616  اندروید 7  آموزش به صورت کاملا ساده و روان بدون نیاز به باکس , در کمتر از 5 دقیقه گوگل اکانت گوشی خود را آنلاک کنید قابل …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia Z3 D6603  اندروید 7 کاملا تست شده

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia Z3 D6603  اندروید 7  آموزش به صورت کاملا ساده و روان بدون نیاز به باکس , در کمتر از 5 دقیقه گوگل اکانت گوشی خود را آنلاک کنید قابل …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia Z2 D6543 اندروید 7 کاملا تست شده

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia Z2 D6543  اندروید 7  آموزش به صورت کاملا ساده و روان بدون نیاز به باکس , در کمتر از 5 دقیقه گوگل اکانت گوشی خود را آنلاک کنید قابل …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia Z2 D6503 اندروید 7 کاملا تست شده

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia Z2 D6503  اندروید 7  آموزش به صورت کاملا ساده و روان بدون نیاز به باکس , در کمتر از 5 دقیقه گوگل اکانت گوشی خود را آنلاک کنید قابل …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia Z2 D6502 اندروید 7 کاملا تست شده

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia Z2 D6502  اندروید 7  آموزش به صورت کاملا ساده و روان بدون نیاز به باکس , در کمتر از 5 دقیقه گوگل اکانت گوشی خود را آنلاک کنید قابل …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia Z1 Compact D5503 اندروید 7 کاملا تست شده

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia Z1 Compact D5503  اندروید 7  آموزش به صورت کاملا ساده و روان بدون نیاز به باکس , در کمتر از 5 دقیقه گوگل اکانت گوشی خود را آنلاک کنید …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia Z1 C6902 اندروید 7 کاملا تست شده

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia Z1 C6902  اندروید 7  آموزش به صورت کاملا ساده و روان بدون نیاز به باکس , در کمتر از 5 دقیقه گوگل اکانت گوشی خود را آنلاک کنید قابل …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia Z1 C6906 اندروید 7 کاملا تست شده

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia Z1 C6906  اندروید 7  آموزش به صورت کاملا ساده و روان بدون نیاز به باکس , در کمتر از 5 دقیقه گوگل اکانت گوشی خود را آنلاک کنید قابل …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia Z1 C6903  اندروید 7 کاملا تست شده

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia Z1 C6903  اندروید 7 آموزش به صورت کاملا ساده و روان بدون نیاز به باکس , در کمتر از 5 دقیقه گوگل اکانت گوشی خود را آنلاک کنید قابل …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia Z C6602  اندروید 7 کاملا تست شده

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia Z C6602  اندروید 7 آموزش به صورت کاملا ساده و روان بدون نیاز به باکس , در کمتر از 5 دقیقه گوگل اکانت گوشی خود را آنلاک کنید قابل …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia Z C6603  اندروید 7 کاملا تست شده

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia Z C6603  اندروید 7 آموزش به صورت کاملا ساده و روان بدون نیاز به باکس , در کمتر از 5 دقیقه گوگل اکانت گوشی خود را آنلاک کنید قابل …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia X Performance F8132 اندروید 6,7,8 کاملا تست شده

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia X Performance F8132  اندروید 6,7,8 آموزش به صورت کاملا ساده و روان بدون نیاز به باکس , در کمتر از 5 دقیقه گوگل اکانت گوشی خود را آنلاک کنید …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia X Performance F8131 اندروید 6,7,8 کاملا تست شده

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia X Performance F8131 اندروید 6,7,8 آموزش به صورت کاملا ساده و روان بدون نیاز به باکس , در کمتر از 5 دقیقه گوگل اکانت گوشی خود را آنلاک کنید قابل …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia X Compact F5321 اندروید 6,7,8 کاملا تست شده

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia X Compact F5321  اندروید 6,7,8 آموزش به صورت کاملا ساده و روان بدون نیاز به باکس , در کمتر از 5 دقیقه گوگل اکانت گوشی خود را آنلاک کنید …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia X F5122 اندروید 6 و 7 و 8 کاملا تست شده

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia X F5122  اندروید 6،7،8  آموزش به صورت کاملا ساده و روان بدون نیاز به باکس , در کمتر از 5 دقیقه گوگل اکانت گوشی خود را آنلاک کنید قابل …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia X F5121 اندروید 7 و 8 کاملا تست شده

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia X F5121  اندروید 7 و 8 آموزش به صورت کاملا ساده و روان بدون نیاز به باکس , در کمتر از 5 دقیقه گوگل اکانت گوشی خود را آنلاک کنید …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia XZ FZ8331 اندروید 7 کاملا تست شده

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia XZ FZ8331  اندروید 7  آموزش به صورت کاملا ساده و روان بدون نیاز به باکس , در کمتر از 5 دقیقه گوگل اکانت گوشی خود را آنلاک کنید قابل …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia XA Dual F3116 اندروید 7 کاملا تست شده

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia XA Dual F3116 اندروید 7  آموزش به صورت کاملا ساده و روان بدون نیاز به باکس , در کمتر از 5 دقیقه گوگل اکانت گوشی خود را آنلاک کنید …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia XA Dual F3112 اندروید 7 کاملا تست شده

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia XA Dual F3112 اندروید 7 آموزش به صورت کاملا ساده و روان بدون نیاز به باکس , در کمتر از 5 دقیقه گوگل اکانت گوشی خود را آنلاک کنید …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia XA F3115 اندروید 7 کاملا تست شده

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia XA F3115 اندروید 7  آموزش به صورت کاملا ساده و روان بدون نیاز به باکس , در کمتر از 5 دقیقه گوگل اکانت گوشی خود را آنلاک کنید قابل …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia XA F3113 اندروید 7 کاملا تست شده

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia XA F3113 اندروید 7  آموزش به صورت کاملا ساده و روان بدون نیاز به باکس , در کمتر از 5 دقیقه گوگل اکانت گوشی خود را آنلاک کنید قابل …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia XA F3111 اندروید 7 کاملا تست شده

آموزش حذف FRP سونی Sony Xperia XA F3111 اندروید 7  آموزش به صورت کاملا ساده و روان بدون نیاز به باکس , در کمتر از 5 دقیقه گوگل اکانت گوشی خود را آنلاک کنید قابل …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP گوشی ASUS مدل ZENPAD P024 اندروید 6

آموزش حذف FRP گوشی ASUS مدل ZENPAD P024 اندروید 6 نام انحصاری دستگاه: ASUS ZENPAD 8.0 Z380KL آموزش به صورت کاملا ساده و روان بدون نیاز به باکس , در کمتر از 5 دقیقه گوگل اکانت …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) در گوشی GLX ARYA (جی ال ایکس آریا) – تمامی ورژن ها

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) در گوشی GLX ARYA (جی ال ایکس آریا) – تمامی ورژن ها GLX ARIA آموزش به صورت کاملا ساده و روان بدون نیاز به باکس , در کمتر از 5 …

بیشتر بخوانید »

آموزش حذف FRP (گوگل اکانت) در گوشی هیوندای HYUNDAI Seoul 6 (تمامی ورژن ها)

آموزش حذف FRP در گوشی هیوندای HYUNDAI Seoul 6 (تمامی ورژن ها) آموزش به صورت کاملا ساده و روان بدون نیاز به باکس , در کمتر از 5 دقیقه گوگل اکانت گوشی خود را آنلاک کنید …

بیشتر بخوانید »

حذف FRP ال جی LG K8 مدل K350Z در 1 دقیقه با سرویس آنلاین – تمام نسخه های اندروید

حذف FRP ال جی LG K8 مدل K350Z در 1 دقیقه با سرویس آنلاین قابل استفاده برای تمام نسخه های اندروید (حتی آخرین سکیوریتی) یکی از دلایل گوگل برای ارائه نسخه های جدید اندروید، بستن باگ های …

بیشتر بخوانید »