تازه های پاتریس موبایل را اینجا ببینید
خانه || آنلاک قفل شبکه گوشی های سامسونگ از راه دور

آنلاک قفل شبکه گوشی های سامسونگ از راه دور

آنلاک شبکه گوشی های سامسونگ از راه دور – فوری

SAMSUNG NETWORK UNLOCK INSTANT

مدت زمان لازم برای هر گوشی: 10 دقیقه

جهت استعلام قیمت با ما تماس بگیرید

Telegram ID: @patriss_ir

لیست برخی از مدل هایی که در این سرویس ساپورت می شوند را در زیر مشاهده می کنید. اگر گوشی شما در این لیست نبود ، بازهم با ما در تماس باشید.

NEW 2018 PHONES

 • SM-J336AZ
 • SM-J337A
 • SM-J337AZ
 • SM-J337VPP
 • SM-J737A
 • SM-J737VPP
 • SM-J810F
 • SM-J810FD
 • SM-J810G
 • SM-J810GF
 • SM-J810M
 • SM-J810Y
 • SM-G960U
 • SM-G960U1
 • SM-G960W
 • SM-G9600
 • SM-G9608
 • SM-G965U
 • SM-G965U1
 • SM-G965W
 • SM-G9650
 • SM-G960F
 • SM-G960FD
 • SM-G965F
 • SM-G965FD
 • SM-A600F
 • SM-A600FN
 • SM-A600FD
 • SM-A600G
 • SM-A600GN
 • SM-A600GD
 • SM-J600F
 • SM-J600FN
 • SM-J600FD
 • SM-J600G
 • SM-J400F
 • SM-J400FD
 • SM-J400G
 • SM-J400M

EXYNOS/SPREADTRUM/MTK

 • SM-A310F
 • SM-A310FD
 • SM-A310H
 • SM-A310M
 • SM-A310MD
 • SM-A310N0
 • SM-A310Y
 • SM-A310YD
 • SM-A5108
 • SM-A510F
 • SM-A510FD
 • SM-A510M
 • SM-A510MD
 • SM-A510K
 • SM-A510L
 • SM-A510S
 • SM-A510Y
 • SM-A510YD
 • SM-A7108
 • SM-A710F
 • SM-A710FD
 • SM-A710M
 • SM-A710MD
 • SM-A710H
 • SM-A710K
 • SM-A710L
 • SM-A710S
 • SM-A710Y
 • SM-A710YD
 • SM-J105H
 • SM-J105F
 • SM-J106H
 • SM-J106F
 • SM-J110H
 • SM-J100F
 • SM-J111F
 • SM-J120A
 • SM-J120AZ
 • SM-J120F
 • SM-J120FD
 • SM-J120FN
 • SM-J120FZ
 • SM-J120G
 • SM-J120GD
 • SM-J120H
 • SM-J120HD
 • SM-J120M
 • SM-J120MD
 • SM-J120W
 • SM-J120ZN
 • SM-J320A
 • SM-J320AZ
 • SM-J320F
 • SM-J320M
 • SM-J321AZ
 • SM-J7108
 • SM-J710F
 • SM-J710FD
 • SM-J710FN
 • SM-J710FQ
 • SM-J710GN
 • SM-J710MN
 • SM-J710K
 • SM-G610F
 • SM-G610K
 • SM-G610I
 • SM-G610S
 • SM-Z200
 • SM-Z300H
 • SM-G531
 • SM-G532G
 • SM-G532F
 • SM-G550
 • SM-N9208
 • SM-N920A
 • SM-N920C
 • SM-N920CD
 • SM-N920F
 • SM-N920K
 • SM-N920L
 • SM-N920S
 • SM-N920G
 • SM-N920I
 • SM-N920W8
 • SM-N9287
 • SM-N9287C
 • SM-Z130H
 • SM-Z130F
 • SM-A800F
 • SM-A800I
 • SM-J320H
 • SM-J200H
 • SM-J200F
 • SM-J210F
 • SM-J700H
 • SM-J700M
 • SM-J700F
 • SM-J700FD
 • SM-J700P
 • SM-J700MD
 • SM-J700HD
 • SM-G313H
 • SM-G313HU
 • SM-G313HN
 • SM-G313HZ
 • SM-G313M
 • SM-G313ML
 • SM-G313MU
 • SM-G313MY
 • SM-G316H
 • SM-G316HU
 • SM-G316M
 • SM-G316ML
 • SM-G316MY
 • SM-G318H
 • SM-G318HU
 • SM-G318HZ
 • SM-G318M
 • SM-G318ML
 • SM-G318MZ
 • SM-G350E
 • SM-G355H
 • SM-G355HN
 • SM-G355M
 • SM-G355W
 • SM-G360H
 • SM-G360HU
 • SM-G361H
 • SM-G361HU
 • SM-G610Y
 • SM-G890A
 • SM-G903F
 • SM-G903FD
 • SM-G903W
 • SM-G903M
 • SM-G903MD
 • SM-G920K
 • SM-G920L
 • SM-G920S
 • SM-G920F
 • SM-G920FD
 • SM-G920I
 • SM-G920A
 • SM-G920AZ
 • SM-G920W8
 • SM-G925F
 • SM-G925FD
 • SM-G925I
 • SM-G925A
 • SM-G925W8
 • SM-G925K
 • SM-G925L
 • SM-G925S
 • SM-G928F
 • SM-G928FD
 • SM-G928I
 • SM-G928A
 • SM-G928C
 • SM-G928G
 • SM-G928W8
 • SM-G928K
 • SM-G928L
 • SM-G928S
 • SM-G928N0
 • SM-G935F
 • SM-G935K
 • SM-G935L
 • SM-G935S
 • SM-G935W8
 • SM-N930F
 • SM-N930K
 • SM-N930L
 • SM-N930S
 • SM-N935F
 • SM-N935K
 • SM-N935L
 • SM-N935S
 • SM-J210G
 • SM-J210H
 • SM-G930F
 • SM-G930W8
 • SM-G930X
 • SM-G930K
 • SM-G930L
 • SM-G930S
 • SM-Z130
 • SM-T3777
 • SM-T377A
 • SM-T377W
 • SM-T585
 • SM-T585C
 • SM-T585N0
 • SM-T587
 • SM-T715
 • SM-T715C
 • SM-T715Y
 • SM-T715M
 • SM-T715N0
 • SM-G611F
 • SM-G611FD

QUALCOMM

  • SM-G386F
  • SM-G386
  • SM-G386U
  • SM-G386W
  • SM-G360A
  • SM-G3608
  • SM-G360F
  • SM-J3109
  • SM-J3109
  • SM-J3110
  • SM-J7109
  • SM-P355
  • SM-P355C
  • SM-P355M
  • SM-P355Y
  • SM-P355B
  • SM-P355N
  • SM-P355K
  • SM-P555
  • SM-P555C
  • SM-P555M
  • SM-P555Y
  • SM-P555N
  • SM-P555K
  • SM-P555L
  • SM-P555S
  • SM-P605
  • SM-P605M
  • SM-P605L
  • SM-P605K
  • SM-P605S
  • SM-P905M
  • SM-P905F0
  • SM-P905V
  • SM-P907A
  • SM-G710
  • SM-G720N0
  • SM-G870F
  • SM-G870W
  • SM-G720A
  • SM-N9200
  • SM-G920V
  • SM-G920P
  • SM-G920Rx
  • SM-G925V
  • SM-G925P
  • SM-G925Rx
  • SM-G928P
  • SM-G928Rx
  • G3502L
  • G3502
  • G3508J
  • G3509I
  • G3518
  • G3559
  • G3586V
  • G3589W
  • SM-G7106
  • SM-G7108
  • SM-G7108V
  • SM-G7109
  • SM-G9208
  • SM-G9209
  • SM-G9250
  • SM-G9280
  • SM-G9298
  • SM-G5520
  • SM-G890A
  • SM-G930P
  • SM-G930R4
  • SM-G930R6
  • SM-G930R7
  • SM-G930VL
  • SM-G7202
  • SM-G5700
  • SM-G750H
  • SM-G360P
  • SM-G360FY
  • SM-G3606
  • SM-G5306
  • SM-G5308
  • SM-G5309
  • SM-G360V
  • SM-G360R6
  • SM-C501X
  • SM-C900X
  • SM-G1650
  • SM-G600F
  • SM-G600FY
  • SM-G600S
  • SM-G6000
  • SM-G800F
  • SM-G800H
  • SM-G800HQ
  • SM-G800M
  • SM-G800Y
  • SM-G800R4
  • SM-G850A
  • SM-G850W
  • SM-G8508
  • SM-G8508S
  • SM-G860
  • SM-G860P
  • SM-G7200
  • SM-G7105
  • SM-G7102
  • SM-G9200
  • SM-E7000
  • SM-J5009
  • SM-A3000
  • SM-A3009
  • SM-A5009
  • SM-E700M
  • SM-A300F
  • SM-A300FU
  • SM-A300FN
  • SM-A300H
  • SM-A300M
  • SM-A300Y
  • SM-A300YZ
  • SM-A300G
  • SM-E500F
  • SM-E500H
  • SM-E500Y
  • SM-E500M
  • SM-E700F
  • SM-E700H
  • SM-E7009
  • SM-J500F
  • SM-J500FN
  • SM-J500G
  • SM-J500H
  • SM-J500M
  • SM-J327
  • SM-J327R4
  • SM-J327R6
  • SM-G9198
  • SM-G530FQ
  • SM-G530R4
  • SM-G530R7
  • SM-G530MU
  • SC-01J
  • SC-02F
  • SC-02G
  • SC-03G
  • SC-01H
  • SC-05G
  • SC-T21
  • SM-A5000
  • SM-A500F
  • SM-A500F1
  • SM-A500FQ
  • SM-A500FU
  • SM-A500G
  • SM-G900A
  • SM-G900AZ
  • SM-G900F
  • SM-G900T
  • SM-G900T1
  • SM-G900T2
  • SM-G900T3
  • SM-G900FD
  • SM-G900I
  • SM-G900L
  • SM-G900M
  • SM-G900MD
  • SM-G9006W
  • SM-G9008W
  • SM-G9009W
  • SM-G9009D
  • SM-G901F
  • SM-A500H
  • SM-A500HQ
  • SM-A500K
  • SM-A500L
  • SM-A500Y
  • SM-A500YZ
  • SM-A500XZ
  • SM-A500M
  • SM-A500S
  • SM-A500W
  • SM-A5100
  • SM-A7000
  • SM-C7010
  • SM-A7100
  • SM-A8000
  • SM-A9000
  • SM-A9100
  • SM-A910F
  • SM-G930AZ
  • SM-J320N0
  • SM-J320Y
  • SM-J320YZ
  • SM-J100VPP
  • SM-J3300
  • SM-J320ZN
  • SM-J5108
  • SM-J510F
  • SM-J510FN
  • SM-J5007
  • SM-J5008
  • SM-J510FQ
  • SM-J510GN
  • SM-J510H
  • SM-J510K
  • SM-J510L
  • SM-J500M
  • SM-J500N0
  • SM-J500Y
  • SM-J510MN
  • SM-J510S
  • SM-J510UN
  • SM-J727V
  • SM-J727VPP
  • SM-G6100
  • SM-J3110
  • SM-J3119
  • SM-C9008
  • SM-C900Y
  • SM-J327V
  • SM-J327VPP
  • SM-G1600
  • SM-N9300
  • SM-N930A
  • SM-N930W8
  • SM-N930R4
  • SM-N930R6
  • SM-N930R7
  • SM-W2017
  • SM-W2018
  • SM-J320VPP
  • SM-J320V
  • SM-J3119S
  • SM-J3308
  • SM-G892A
  • SM-G892U
  • SM-G5528
  • SM-G3609
  • SM-G360AZ
  • SM-G386
  • SM-G386W
  • SM-G360B
  • SM-G360F
  • SM-G360FY
  • SM-G360G
  • SM-G360GY
  • SM-G360M
  • SM-G360
  • SM-G5108
  • SM-G5109
  • SM-G5306W
  • SM-G5308W
  • SM-G5309W
  • SM-G530A
  • SM-G530AZ
  • SM-J7008
  • SM-G530BT
  • SM-G530F
  • SM-G530FZ
  • SM-G530H
  • SM-G530M
  • SM-G530
  • SM-G530W
  • SM-C5000
  • SM-C5010
  • SM-C5018
  • SM-C7000
  • SM-A7009
  • SM-G5510
  • SM-G891A
  • SM-G9300
  • SM-G9308
  • SM-G930A
  • SM-C9000
  • SM-G955W
  • SM-G9350
  • SM-G935A
  • SM-G9500
  • SM-G9508
  • SM-C7018
  • SM-G950U
  • SM-G950U1
  • SM-G950W
  • SM-G9550
  • SM-G9558
  • SM-G955U
  • SM-G955U1
  • SM-G530Y
  • SM-G6000
  • SM-G600FY
  • SM-G7508
  • SM-G7509
  • SM-C900F
  • SM-J320R4
  • SM-G935R4
  • SM-G935U
  • SM-G870A
  • SM-T237
  • SM-T321
  • SM-T325
  • SM-T335
  • SM-T335L
  • SM-T335K
  • SM-T337
  • SM-T337A
  • SM-T337W
  • SM-T355
  • SM-T355C
  • SM-T355Y
  • SM-T357A
  • SM-T357W
  • SM-T365
  • SM-T365M
  • SM-T365N
  • SM-T365Y
  • SM-T365F0
  • SM-T385
  • SM-T385C
  • SM-T385M
  • SM-T385N
  • SM-T385D
  • SM-T525
  • SM-T535
  • SM-T537A
  • SM-T555
  • SM-T555C
  • SM-T555Y
  • SM-T567
  • SM-T587
  • SM-T719
  • SM-T719C
  • SM-T719Y
  • SM-T818
  • SM-T818A
  • SM-T818T
  • SM-T818V
  • SM-T818W
  • SM-T819
  • SM-T819C
  • SM-T819Y
  • SM-T825
  • SM-T825C
  • SM-T825Y
  • SM-T827
  • SM-T905
  • SC-04G
  • 403SC
  • 404SC
  • SC-02H
  • SC-02J
  • SC-03H
  • SC-03J
  • SC-01K
  • SCV35
  • SCV36
  • SCV37
  • SM-N950W
  • SM-N950U
  • SM-N950U1
  • SM-N950UX
  • SM-N9500
  • SM-N9508
  • SM-J250F
  • SM-J250G
  • SM-J250M
  • SM-J250N
  • SM-J3119S
and many more

NEW EXYNOS

 • SC04J
 • SM-G950F
 • SM-G950FD
 • SM-G950N
 • SM-G955F
 • SM-G955FD
 • SM-G955N
 • SM-N950F
 • SM-N950FD
 • SM-N950N
 • SM-A320F
 • SM-A320FD
 • SM-A320FL
 • SM-A320Y
 • SM-A520F
 • SM-A520FD
 • SM-A520K
 • SM-A520L
 • SM-A520S
 • SM-A520W
 • SM-A530F
 • SM-A530FD
 • SM-A530W
 • SM-A720F
 • SM-A720FD
 • SM-A720FN
 • SM-A720S
 • SM-A720L
 • SM-A730F
 • SM-A730FD
 • SM-J327A
 • SM-J327AZ
 • SM-J327U
 • SM-J327W
 • SM-J727A
 • SM-J727AZ
 • SM-J727S
 • SM-J727U
 • SM-J330F
 • SM-J330FD
 • SM-J330FN
 • SM-J330G
 • SM-J330GM
 • SM-J330L
 • SM-J330N
 • SM-J530F
 • SM-J530FD
 • SM-J530FM
 • SM-J530FM
 • SM-J530K
 • SM-J530G
 • SM-J530GM
 • SM-J530L
 • SM-J530S
 • SM-J530Y
 • SM-J530YM
 • SM-J701F
 • SM-J701FD
 • SM-J701M
 • SM-J701MT
 • SM-J730F
 • SM-J730FD
 • SM-J730FN
 • SM-J730FM
 • SM-J730G
 • SM-J730GM
 • SM-J730K
 • SM-J326AZ
 • SM-G390F
 • SM-G390W
 • SM-G390Y
 • SM-G610M
 • SM-G570F
 • SM-G570M
 • SM-G570Y
 • SM-P585
 • SM-P585M
 • SM-P585N0
 • SM-P585Y
 • SM-P587
 • SM-P588C
 • SM-T395
 • SM-T395N
 • SM-J720F
 • SM-J720FD
 • SM-G611M

T-Mobile Devices :

 • SM-G960U (Galaxy S9 T-Mobile/MetroPCS)
 • SM-G965U (Galaxy S9+ T-Mobile/MetroPCS)
 • SM-J727P (J7 Perx) BIT1, BIT2, BIT3
 • SM-J327P (J3 Emerge) BIT3 (U3), BIT4 (U4)
 • SM-J327T (J3 Prime T-Mobile)
 • SM-J327T1 (J3 Prime MetroPCS)
 • SM-J727T (Galaxy J7 Prime T-Mobile)
 • SM-J727T1 (Galaxy J7 Prime MetroPCS)
 • SM-S550TL (On5 )
 • SM-S337TL (J3 Luna Pro )
 • SM-S737TL (J7 Sky Pro )
 • SM-G360T (Galaxy Core Prime T-Mobile)
 • SM-G360T1 (Galaxy Core Prime MetroPCS)
 • SM-G530T (Galaxy Grand Prime T-Mobile)
 • SM-G530T1 (Galaxy Grand Prime MetroPCS)
 • SM-G950U (Galaxy S8 T-Mobile/Verizon/Sprint/…)
 • SM-G955U (Galaxy S8+ T-Mobile/Verizon/Sprint/…)
 • SM-G950U1 (Galaxy S8)
 • SM-G955U1 (Galaxy S8+)
 • SM-N950U (Galaxy Note8 T-Mobile/Verizon/Sprint/…)
 • SM-N950U1 (Galaxy Note8)
 • SM-G892U (Galaxy S8 Active)
 • SM-G930T (Galaxy S7 T-Mobile)
 • SM-G935T (Galaxy S7 edge T-Mobile)
 • SM-G930T1 (Galaxy S7 MetroPCS)
 • SM-G930P (Galaxy S7 Sprint)
 • SM-G935P (Galaxy S7 edge Sprint)
 • SM-G930V (Galaxy S7 Verizon)
 • SM-G930VL (Galaxy S7 )
 • SM-G935V (Galaxy S7 edge Verizon)
 • SM-N930T (Galaxy Note7 T-Mobile)
 • SM-N930T1 (Galaxy Note7 MetroPCS)
 • SM-N930V (Galaxy Note7 Verizon)
 • SM-N930P (Galaxy Note7 Sprint)
 • SM-N920P (Galaxy Note5 Sprint)
 • SM-G920P (Galaxy S6 Sprint)
 • SM-G925P (Galaxy S6 edge Sprint)
 • SM-G928P (Galaxy S6 edge+ Sprint)

همه چیز با فروش یک محصول تمام نمی شود، بلکه این آغازی است برای یک تعهد

2

درصورت وجود هرگونه مشکل، سوال، انتقاد و پیشنهاد، لطفا از پایین همین صفحه، دیدگاه خود را بنویسید

منبع: پاتریس موبایل