فایل های حذف پترن سامسونگ (بدون ازدست دادن اطلاعات)