آدرس: مشهد، بین احمدآباد ۱ و ۳ ، بازارچه موبایل بهشت، واحد ۱

تلفن تماس : ۰۹۱۵۶۰۰۰۵۹۶